Blog

Αρχική » Blog » Επιχειρηματικά Νέα » Έρευνα και Ανάπτυξη στην Υγεία: Αναπτύσσουμε σήμερα τα φάρμακα του αύριο

Blog

Έρευνα και Ανάπτυξη στην Υγεία: Αναπτύσσουμε σήμερα τα φάρμακα του αύριο

Έρευνα και Ανάπτυξη στην Υγεία: Αναπτύσσουμε σήμερα τα φάρμακα του αύριο

Tης Μάγδας Ξένου

Η Ερευνα και Ανάπτυξη είναι μία εκ φύσεως διττή έννοια και διαδικασία που ενώνει την επιστημονική αναζήτηση και καινοτομία με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα εφαρμόσιμα αποτελέσματα. Πρόκειται για τη διαδικασία μέσω της οποίας μία εταιρεία αποκτά καινοτόμα γνώση την οποία μετέπειτα μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία νέων τεχνολογιών συστημάτων ή προϊόντων ή βελτίωσης των υφιστάμενων. Η ειδοποιός διαφορά της σε σχέση με τις περισσότερες εταιρικές δραστηριότητες βρίσκεται στον ορίζοντα απόδοσης της γιατί η Ε&Α δεν στοχεύει στο άμεσο κέρδος αλλά έχει περισσότερο χαρακτήρα μακροπρόθεσμης επένδυσης που όμως συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη καθώς δίνει τη δυνατότητα σε μία εταιρεία να εισάγει νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά και να πρωταγωνιστεί στον κλάδο της οδηγώντας τις εξελίξεις.

Πανδημία και εξελίξεις

Αναμφισβήτητα η σημασία της Ερευνας και Ανάπτυξης είναι μεγάλη για όλους τους κλάδους, πολύ περισσότερο όμως για τον τομέα της Υγείας, γιατί μέσω των ανακαλύψεων και καινοτομιών που επιτυγχάνονται αναπτύσσουμε νέα φαρμακευτικά προϊόντα που σώζουν ανθρώπινες ζωές ή βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η ερευνητική δραστηριότητα των τελευταίων δεκαετιών στην υγεία και στη φαρμακοβιομηχανία, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών μορίων, νανοτεχνολογικών συστημάτων ελεγχόμενης και στοχευμένης χορήγησης εξατομικευμένων θεραπειών, βιοτεχνολογικών προϊόντων και νέων εμβολίων, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ασθενών. Η συμβολή της Ερευνας και Ανάπτυξης στην υγεία αναδείχθηκε ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία της COVID-19 με την ταχύτατη ανάπτυξη των εμβολίων, που έσωσαν εκατομμύρια ζωές και δημιούργησαν ένα πλαίσιο προστασίας, που επέτρεψε την επιστροφή με ασφάλεια στις καθημερινές δραστηριότητες και την επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Είναι σαφές ότι οι επενδύσεις σε δραστηριότητες Ερευνας και Ανάπτυξης προσφέρουν πολύπλευρα στην Υγεία, την Οικονομία και την Επιστήμη προάγοντας την ανάπτυξη και δημιουργώντας τις συνθήκες για την ευημερία των
ανθρώπων. Για τις επιχειρήσεις όμως, η επένδυση στην Ερευνα και Ανάπτυξη εμπεριέχει σημαντικό ρίσκο καθώς ο πειραματισμός και η καινοτομία στα πρώτα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος συνοδεύονται από υψηλό απαιτούμενο κεφάλαιο, χωρίς η επιτυχής έκβαση να είναι εγγυημένη. Γι’αυτό είναι απαραίτητο, οι επενδύσεις αυτές να είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, να πατούν σε σταθερές επιστημονικές βάσει,ς αλλά και εταιρική κουλτούρα, που θα μπορεί να υποστηρίξει τον μακρύ ορίζοντα της Ε&Α, και να μεγιστοποιήσει τις προοπτικές επιχειρηματικής επιτυχίας. Ο φαρμακευτικός κλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχει ηγεμονική θέση στην ερευνητική δραστηριότητα. Φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες βιοτεχνολογίας με ενεργά τμήματα Ερευνας και Ανάπτυξης επενδύουν άνω του 15% του τζίρου τους σε δράσεις Ερευνας και Ανάπτυξης. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους κλάδους της οικονομίας της χώρας, με έντονη εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα, και εξαγωγική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες. Επενδύει εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε δράσεις Ερευνας και Ανάπτυξης, οι οποίες εκπονούνται τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα αποσκοπώντας πάντα σε υψηλής ποιότητας θεραπείες. Η χρήση των ελληνικών φαρμάκων από τους έλληνες ασθενείς εξοικονομεί μεγάλα ποσά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα οποία μπορούν να αφιερωθούν στην κάλυψη άλλων προτεραιοτήτων όπως η χρηματοδότηση της έρευνας για νέες θεραπείες και φάρμακα.

Ερευνητικό κέντρο-πρότυπο

Εδώ και πάνω από 20 χρόνια η DΕΜΟ έχει στραφεί στρατηγικά στην Ερευνα και την Ανάπτυξη επενδύοντας τόσο σε υποδομές, με εργαστήρια εξοπλισμένα με σύγχρονα αναλυτικά όργανα, όσο και σε υψηλής κατάρτισης επιστημονικό προσωπικό. Το 2021 και στο πλαίσιο ενός ευρέος επενδυτικού προγράμματος 356 εκατομμυρίων ευρώ η εταιρεία ενίσχυσε τη δραστηριότητά της στον τομέα αυτόν και προχώρησε στην κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου ερευνητικού κέντρου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης με στόχο την ανάπτυξη 21 νέων προϊόντων ετησίως. Το κέντρο συνολικής έκτασης 2.400 τ.μ, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εργονομία και τη συμμόρφωση με τις διεθνείς τεχνικές απαιτήσεις της εργαστηριακής πρακτικής και ασφάλειας, και περιλαμβάνει 3 Φυσικοχημικά εργαστήρια, ένα εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, 3 εργαστήρια Ανάπτυξης Δραστικών Πρώτων Υλών (ΑΡΙs), ένα Μικροβιολογικό εργαστήριο, ένα εργαστήριο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού, και ένα εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εργαστήριο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (ΝΜR) είναι το πρώτο σε ιδιωτική φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα. Επιπλέον το ερευνητικό κέντρο διαθέτει δύο εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους που θα φιλοξενήσουν επιστημονικές ομάδες της ακαδημαϊκής
κοινότητας, με σκοπό την εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε εξειδικευμένη αναλυτική οργανολογία.

Μία από τις κύριες δραστηριότητες του νέου ερευνητικού κέντρου είναι η ανάπτυξη νέων τελικών φαρμακευτικών προϊόντων χημικής προέλευσης, γενοσήμων και προϊόντων οριακής καινοτομίας με σκοπό την αύξηση του χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση της δυναμικής της εταιρείας σε νέες αγορές αλλά και η ανάπτυξη φαρμακευτικών δραστικών πρώτων υλών, μία νέα ερευνητική δραστηριότητα της εταιρείας. Οι δύο αυτοί τομείς αναμένεται να απασχολούν μέχρι το τέλος του 2022, συνολικά 100 νέους επιστήμονες. Οι επενδύσεις της DΕΜΟ στον τομέα της Ερευνας και Ανάπτυξης συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στον ελληνικό κλάδο φαρμάκου, δίνοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης με διεθνείς προεκτάσεις για το ελληνικό φάρμακο ενισχύουν το brain gain, προσελκύοντας εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ενώ συγχρόνως μέσω της ανάπτυξης πρώτων υλών ανοίγουν τον δρόμο για τη δημιουργία ενός
πυλώνα για την φαρμακευτική επάρκεια της Ελλάδας και της Ευρώπης, με υψηλής ποιότητας φάρμακα και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η κυρία Μάγδα Ξένου είναι RnD Director της DΕΜΟ ΑΒΕΕ

Πηγή: tovima.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης