Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς, παρουσιάζει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Executive Program in Pharmaceutical Management – ΕΕΦαΜ». Συνδυάζοντας την αξιοπιστία και την εξειδικευμένη γνώση της Ε.Ε.Φα.Μ. με τους υψηλού κύρους ακαδημαϊκούς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πρόγραμμα υπόσχεται στους εκπαιδευόμενους μία υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική εμπειρία σε ένα μαθησιακό πλαίσιο που αντανακλά τις προκλήσεις και τις εμπειρίες του πραγματικού κόσμου.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της αγοράς και στις εκπαιδευτικές προτεραιότητες των επαγγελματιών του κλάδου, αποσκοπεί να εξασφαλίσει τη βαθιά κατανόηση του σύνθετου φαρμακευτικού τοπίου και να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με αξιοποιήσιμες γνώσεις και εργαλεία που θα δώσουν νέα ώθηση στη σταδιοδρομία τους.

Το Executive program in Pharmaceutical Management απευθύνεται: σε στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων του κλάδου της Υγείας και πιο συγκεκριμένα:

Middle Managers: σε στελέχη μεσαίας βαθμίδας που επιθυμούν να εξελιχθούν σε μελλοντικούς επιχειρησιακούς ηγέτες.

Junior Talents: σε στελέχη χαμηλότερης βαθμίδας με προοπτική γρήγορης ανέλιξης στα επόμενα επίπεδα ιεραρχίας και ευθύνης της εταιρείας τους.

Pharma Science Experts: σε στελέχη ανεξαρτήτως βαθμίδας, με επιστημονική ή τεχνολογική κατάρτιση που επιθυμούν να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να εξελιχθούν σε ικανούς ηγέτες ομάδων.

Προφίλ Συμμετεχόντων

Ηλικία: Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων.

Eπίπεδο εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του κλάδου με πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

Προϋπηρεσία: είναι επιθυμητή η προϋπηρεσία στο χώρο της φαρμακευτικής αγοράς ή σε συναφείς επιχειρηματικούς κλάδους.

Γνώση ξένων γλωσσών: Η γνώση της αγγλικής είναι επιθυμητή

Διάρκεια: Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 32 εβδομάδες σύγχρονης διδασκαλίας, συνολικής διάρκειας 300 ωρών, συμπεριλαμβανομένων ωρών σύγχρονης διδασκαλίας και μελέτης (10 μονάδες ECTS). 

Μέθοδοι υλοποίησης του προγράμματος: Σύγχρονη δια ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα του ΚΕΔΙΒΙΜ και σύγχρονη εξ αποστάσεως (livestreaming) διδασκαλία από χώρο του ΚΕΔΙΒΙΜ

Χρόνος παραδόσεων: Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, δύο φορές την εβδομάδα.

Πρόγραμμα σπουδών: 8 Γνωστικά Αντικείμενα (Modules) και εκπόνηση τελικής εργασίας

Γλώσσα Προγράμματος: Οι παραδόσεις θα γίνονται κατά κανόνα στην ελληνική. Θα προσφέρεται εκτενής βιβλιογραφία και ορολογία στην αγγλική γλώσσα.

Early bird registration: 29 Σεπτεμβρίου

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 13 Οκτωβρίου

Έναρξη μαθημάτων: 23 Οκτωβρίου

Ώρες και μέρες παρακολούθησης: Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21.30 μ.μ

Λήξη μαθημάτων: Ιούνιος

Δίδακτρα:  €5.500 

Έκπτωση επί των διδάκτρων:

 • Ισχύει έκπτωση 20%, ήτοι €4.400, για:
  • Early bird registration: 29 Σεπτεμβρίου
  • Ομαδικές εγγραφές από τον ίδιο οργανισμό
  • Άμεση εξόφληση του συνολικού ποσού των διδάκτρων με την έναρξη του Προγράμματος
 • Ισχύει έκπτωση 10%, ήτοι €4.950 για:
  • Μέλη της Ε.Ε.Φα.Μ.

Σε περίπτωση που ισχύουν δύο από τα παραπάνω κριτήρια, οι εκπτώσεις δεν συναθροίζονται και ισχύει μόνο η μεγαλύτερη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Executive Program in Pharmaceutical Management πατήστε εδώ https://bit.ly/3PYUqi4

Module I: The pharmaceutical industry and business model

 • The pharmaceutical business environment
 • Current and future trends in the pharmaceutical industry
 • Pharmaceutical firm business model
 • Market Access, pricing and reimbursement
 • Medical and clinical operations
 • Regulatory issues, compliance, and ethics

Module II: Accounting Principles and Processes for Pharma Managers

 • Accounting principles and processes for decision making in the pharmaceutical industry
 • Financial accounting fundamentals and the basic financial statements (Statement of Financial Position, Income statement and Cash Flow Statement)
 • Trend, common size and financial ratio analysis (performance, liquidity, capital structure and solvency)
 • How strategies and operating decisions are reflected on the financial statements and how financial statements constitute the bases for management decision making.
 • Processes of management accounting
 • Principles and methods of costing, product pricing, capital budgeting process and break-even point analysis for informed decision making
 • Use and synthesize published and internally generated information to substantiate managerial decision making.

Module III: Μarketing

 • The role of marketing in pharmaceutical markets
 • Understanding our customers
 • Marketing research: what pharmaceutical executives need to know
 • Segmentation, targeting, and product positioning in pharmaceutical markets
 • Marketing management in pharmaceuticals: design, implementation and control
 • Brand management for pharmaceutical executives
 • Building and using the marketing plan
 • Digital marketing: what pharmaceutical executives need to know

Module IV: Introduction to business analytics

 • Get ready for the data-rich era in pharma management.
 • Demystify data and use analytical skills as a competent pharma manager
 • Interpret data to inform business decisions
 • Recognize trends, detect outliers, and summarize datasets
 • Test hypotheses
 • Analyze relationships between variables
 • Learn and use essential analytical tools such as regression analysis, ANOVA and cluster analysis
 • Understand medical data, experimental data and clinical trials.

Module V: Leadership & Organizational Behavior

 • Introduction to Organizational Behaviour
 • Building leadership skills
 • Defining effective leadership roles
 • Empowering and inspiring people
 • 360 assessment
 • Leading in times of uncertainty, crisis management, conflict management
 • Leading change and change management.

Module VI: Financial management for pharmaceutical executives

 • Introduction to Financial Management, Present Value Calculations and Valuing Bonds
 • The Value of Common Stocks, Risk and the Cost of Capital
 • Net Present Value, Other Investment Criteria and Capital Budgeting: Making Investment Decisions
 • Payout policy: Dividends & Stock Repurchases
 • Does Debt Policy Matter?
 • How Much Should a Corporation Borrow? Overview of Corporate Financing
 • Factoring and Venture Capital
 • Leasing (Operating and Financing Lease)
 • Mergers & Acquisitions

Module VII: Business Strategy

 • Overview of business strategy
 • Defining strategic concepts and terms
 • Identifying the critical success factors for the pharmaceutical industry
 • Formulating and implementing strategy
 • Environment analysis
 • Resources and capabilities
 • Making strategic choices
 • Building competitive advantage
 • Dealing with strategic issues

Module VIII: Operations in the pharmaceutical industry

 • Project & risk management
 • Pharmaceutical supply chain management
 • Using business analytics in pharma management
 • Big data and data-driven decision making
 • Process Analytics
 • Production Scheduling
 • Procurement Management
 • Inventory Management
 • Distribution and assortment planning
 • Network Design

Ολλανδέζος Μάρκος

Διευθυντής Επιστημονικών Θεμάτων, Πανελλήνια Ένωσή Φαρμαοικονομίας

https://www.linkedin.com/in/mark-ollandezos-8412b83b/


Ευθύμιος Δεμοιράκος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

https://www.linkedin.com/in/efthimiosdemirakos/


Γεώργιος Λελεδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

https://www.linkedin.com/in/george-n-leledakis-4611a594/


Γρηγόριος Παινέσης

Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

https://www.aueb.gr/en/faculty_page/painesis-grigorios


Δημήτριος Μπουραντάς

Πρύτανης New York College

https://www.linkedin.com/in/dimitris-bourantas-04881758/


Γεώργιος Μπάλτας

Καθηγητής του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

https://www.linkedin.com/in/george-baltas-379a4815/


Βασίλειος Παπαδάκης

Καθηγητής του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

https://gr.linkedin.com/in/vasilis-papadakis-690978169


Παναγιώτης Ρεπούσης

Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

https://www.linkedin.com/in/panagiotis-panos-repoussis-9498952a/

 • To OΠΑ είναι το κορυφαίο ΑΕΙ της χώρας στις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες και έχει μακρά εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών
 • Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του απονέμει στους απόφοιτους νόμιμο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 10 μονάδες ECTS
 • Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι σύγχρονο και ταυτόχρονα διαχρονικό με συμπερίληψη καθιερωμένων μαθημάτων κορμού ΜΒΑ που προσφέρουν πάντα αξία στους σπουδαστές.
Με το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι
 • θα έχουν αποκτήσει βαθιά κατανόηση του περιβάλλοντος και των λειτουργιών της φαρμακευτικής βιομηχανίας, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις νέες προκλήσεις και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες
 • θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα μάρκετινγκ με μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική φαρμακευτική αγορά
 • θα έχουν κατακτήσει τις αρχές και τα εργαλεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης που σχετίζονται με τον φαρμακευτικό κλάδο, διασφαλίζοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την αποτελεσματική κατανομή πόρων
 • θα είναι σε θέση να αξιοποιούν σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία ανάλυσης και ερμηνείας των τάσεων της αγοράς, σχεδιάζοντας αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ
 • θα έχουν κατανοήσει εις βάθος τις αρχές της Φαρμακευτικής Αλυσίδας Εφοδιασμού και Διαχείρισης Λειτουργιών στη φαρμακευτική βιομηχανία, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας του οργανισμού όπου ανήκουν

Συμπληρώστε την online εκδήλωση ενδιαφέροντος​

Συμπληρώσετε την online αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε στο site του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΟΠΑ πατώντας https://bit.ly/3PYUqi4

 

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης