Οι Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε.Φα.Μ.

Η λειτουργία και ολόκληρη η παραγωγή του έργου της Ε.Ε.Φα.Μ. στηρίζεται στην οργάνωση και αξιοποίηση των μελών της σε Ομάδες Εργασίας με συγκεκριμένα αντικείμενα και αρμοδιότητες. Την ευθύνη συντονισμού των Ομάδων έχει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. Οι επιτροπές είναι ανοιχτές για όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους που θέλουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά με τη μορφή εθελοντικής εργασίας στο έργο της Ε.Ε.ΦΑ.Μ. Οι Ομάδες Εργασίας που λειτουργούν τη τρέχουσα διετία (2022-2024) έχουν ως εξής:

Ομάδα Εκπαίδευσης

Αντικείμενο της Ομάδας είναι:

  • η διερεύνηση των σύγχρονων αναγκών των στελεχών φαρμακευτικών εταιρειών και η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες
  • ο σχεδιασμός και διεξαγωγή νέων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • η διοργάνωση εκδηλώσεων διασύνδεσης της Εταιρείας με τους θεσμικούς Φορείς του κλάδου, σε συνεργασία με την ομάδα Επικοινωνίας Διασύνδεσης & Δημοσιότητας

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Ομάδα Εκπαίδευσης, συμπλήρωστε τη παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Ομάδα Εκπαίδευσης - Δήλωση συμμετοχής

Mόνο τα ενεργά μέλη της Ε.Ε.Φα.Μ. μπορούν να συμμετάσχουν στις Ομάδες Εργασίας. Αν δεν είστε ήδη μέλος, μπορείτε να εγγραφείτε τώρα εδώ και κατόπιν να υποβάλλεται το αίτημά σας για συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε.Φα.Μ.