ΓΕΝΙΚΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους, τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, τις τιμές και τις συνδρομές, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς καμία ειδοποίηση, μέσα από τις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού κόμβου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός χώρος αποτελεί πνευματική ιοκτησία της εταιρίας Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management. Για κάθε πληροφορία όπως κείμενο, εικόνες, γραφικά υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε εμπορική χρήση, εκτός και αν η νομοθεσία ορίζει διαφορετικά. Είναι παράνομη η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου με κάθε τρόπο των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, βάση του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των συνδρομών τους και των υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτές. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για την πολιτική απορρήτου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα στην σχετική μας σελίδα της Πολιτικής Απορρήτου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο διαδικτυακός κόμβος της  Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω αυτού δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε αιτία. Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του διαδικτυακού κόμβου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ο διαδικτυακός κόμβος της  Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της  όσο και των συναλλαγών που παρέχονται μέσω αυτού. Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στον διαδικτυακό κόμβο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επωνυμία της είναι “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MANAGEMENT” και εδρεύει στην διεύθυνση Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό, Τ.Κ. 15451, Αθήνα, Eλλάδα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Εάν το μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να συνεχίσει την ενεργοποιημένη συνδρομή του, τότε μπορεί να μην προβεί στην ανανέωση της, κατά την λήξη της.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που είχε καταβάλει για την ενεργοποίση της συνδρομής,  δεν επιστρέφεται στο μέλος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management αντιμετωπίζει τα παράπονα των πελατών με ιδιαίτερη προσοχή και κατανόηση και φροντίζει να δίνει λύσεις το συντομότερο δυνατόν.

TEXNIKH YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική Υποστήριξη: info@eefam.gr

ΤΙΜΕΣ

Στις τιμές των συνδρομών συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι.  Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν συνδρομές των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management. Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management έχει το δικαίωμα για αλλαγή τιμών οποιαδήποτε στιγμή θεωρεί πως αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς κάποια ειδοποίηση προς τα μέλη της.

Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.