Ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) ιδρύθηκε το 1990.
Είναι μη κερδοσκοπική, επιστημονική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της επιμόρφωσης, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της διασύνδεσης των στελεχών του φαρμακευτικού κλάδου. Είναι ο χώρος όπου καθένα από τα 1200 μέλη-στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών, μπορεί να συνεισφέρει στο σχεδιασμό προγραμμάτων και στρατηγικών για την επιμόρφωση των ανθρώπων της φαρμακοβιομηχανίας και την παραγωγική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ όλων των στρατηγικών εταίρων του χώρου.

Στρατηγική μας επιδίωξη είναι η συνολική αναβάθμιση του φαρμακευτικού κλάδου, πάντα προς την κατεύθυνση της κοινής ωφέλειας, μέσα από:

 • την ενδυνάμωση και επιμόρφωση των στελεχών των φαρμακευτικών εταιρειών
 • τη βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • την ενίσχυση των σχέσεων της φαρμακοβιομηχανίας με τις Αρχές Υγείας (Υπουργείο Υγείας, Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Π.Υ. κ.α.) και τους θεσμικούς φορείς του κλάδου (Σ.Φ.Ε.Ε., Π.Ε.Φ., P.I.F., Ε.Φ.Ε.Χ., Π.Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Κ., Π.Ι.Σ., Π.Φ.Σ. κ.α.)
 • τη γόνιμη ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών στο χώρο της Υγείας
 • την ανάδειξη και επιβράβευση της επαγγελματικής αριστείας

Όραμα – Αποστολή – Αξίες

Το όραμά μας
Να αποτελούμε σημείο αναφοράς για την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των στελεχών του χώρου της Υγείας
H αποστολή μας
Να προσφέρουμε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των μελών μας και προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης
Previous slide
Next slide
Οι Αξίες στις οποίες στηρίζεται η λειτουργεία της Ε.Ε.Φα.Μ είναι:

ΔΕΣΜΕΥΣΗ * ΠΟΙΟΤΗΤΑ * ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ * ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ * ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Δράσεις

Με στρατηγικό στόχο τη συνολική αναβάθμιση του φαρμακευτικού κλάδου, η Ε.Ε.Φα.Μ:

 • Σχεδιάζει και εκπονεί εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια.
 • Διοργανώνει το Συνέδριο Φαρμακευτικού Management, τον κορυφαίο εκπαιδευτικό θεσμό του φαρμακευτικού κλάδου.
 • Προάγει την επικοινωνία και διασύνδεση των μελών της με εκπροσώπους των Αρχών Υγείας και των θεσμικών Φορέων του κλάδου.
 • Ενημερώνει τα μέλη της για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου, αξιοποιώντας μια σειρά ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων, όπως:
  • καθημερινό Newsletter με τα σημαντικότερα νέα της φαρμακευτικής αγοράς, το πρώτο που σχεδιάστηκε για τα στελέχη του κλάδου.
  • ιστοσελίδα με πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δράσεις της Εταιρείας, αναλυτική επικαιρότητα, αρθρογραφία και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα στελέχη του κλάδου.
  • διαχείριση εταιρικών λογαριασμών στα Social Media (Facebook, Twitter, Linkedin)
 • Εκπονεί πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τα στελέχη της Φαρμακοβιομηχανίας, σε συνεργασία με υψηλού κύρους Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εκπαιδευτικούς Φορείς.
 • Συνεργάζεται με ομόλογες και μη επιστημονικές οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και λοιπά κρατικά και μη επιστημονικά ιδρύματα, σωματεία και οργανώσεις.

Διακυβέρνηση

Τα Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της Εταιρείας είναι:

η Γενική Συνέλευση

η Γενική Συνέλευση

το Διοικητικό Συμβούλιο

το Διοικητικό Συμβούλιο

η Ελεγκτική Επιτροπή

η Ελεγκτική Επιτροπή

Για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μας, διαβάστε το Καταστατικό μας εδώ

Κώδικας Δεοντολογίας

Είμαστε υπερήφανοι που η Ε.Ε.Φα.Μ. εξέδωσε τον πρώτο Κώδικα Δεοντολογίας που κυκλοφόρησε στην ελληνική φαρμακευτική αγορά, το Μάρτιο του 1993. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε μας δραστηριότητα είναι αυστηρά εστιασμένη στην τήρηση όχι μόνο του γράμματος, αλλά και του πνεύματος του Κώδικα, αρχή που ενστερνίζεται καθολικά το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα υπόλοιπα όργανα της Εταιρείας.

Διαβάστε εδώ τον Κώδικα Δεοντολογίας μας.

Ιστορία

1990

Ίδρυση της Εταιρείας

1993

1ος Κώδικας Δεοντολογίας Φαρμακευτικού Marketing

1998

1o Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing

2000

Εισαγωγή Θεσμού Αριστείων Φαρμακευτικού Marketing

2001

Λανσάρισμα Ιστοσελίδας Ε.Ε.Φα.Μ.

2008

Έναρξη Πιστοποιημένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

2012

Έναρξη Αποστολής Καθημερινού Newsletter

2016

10ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing

2017

Μετονομασία σε Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management & Έναρξη Mini MBA in Pharma

2018

11ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing

2020

12ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing