Blog

Αρχική » Blog » Πολιτική Υγείας » Τριετές Μνημόνιο ζητούν οι ξένες φαρμακοβιομηχανίες!

Blog

Τριετές Μνημόνιο ζητούν οι ξένες φαρμακοβιομηχανίες!

Τριετές Μνημόνιο ζητούν οι ξένες φαρμακοβιομηχανίες!

Τριετές Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και των φαρμακοβιομηχανιών προτείνει το Pharma Innovation Forum (PIF), στο οποίο συμμετέχουν όλες οι διεθνείς φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Σκοπός είναι να αντιμετωπιστεί η ανεξέλεγκτη κατανάλωση φαρμάκων στη χώρα, να βελτιωθεί η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες και να προσελκυστούν ξένες επενδύσεις στην έρευνα.

Σε οικονομικούς όρους, οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο αφορούν μεταρρυθμίσεις και προβλέπεται ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα υπάρξουν εξοικονομήσεις ύψους περίπου 300-400 εκατ. ευρώ ετησίως και ότι θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι από την πλευρά του Κράτους περίπου 150-200 εκατ. 

Η παρουσίαση των προτάσεων έγινε από την πρόεδρο του PIF κα Agata Jakoncic (Γενική Διευθύντρια της MSD), τον αντιπρόεδρο Γεώργιο Τουσίμη (Amgen), το γενικό γραμματέα Σάββα Χαραλαμπίδη (Gilead), τον τομία Andreas Pollner (BAYER) και τα μέλη του Δ.Σ. Έλενα Χουλιάρα (AstraZeneca) και Michaela Scheiffert (Sanofi).

Το Μνημόνιο έχει 5 άξονες:

1. Tιμολόγηση και Aποζημίωση φαρμάκων.

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της PIF, το ισχύον σύστημα έχει πολλές στρεβλώσεις, όπως ότι προστατεύονται σκευάσματα, τα οποία έχουν ημερήσιο κόστος θεραπείας κάτω από 0,20 ευρώ ανά ημέρα. Ακόμη, δεν επιτρέπεται μείωση τιμών μεγαλύτερη από 7%. Έτσι, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις φαρμάκων, που έχουν τιμή μεγαλύτερη από αυτή που ισχύει σε άλλες χώρες.

Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες τιμολόγησης ανάμεσα σε γενόσημα και εκτός πατέντας φάρμακα. Το αποτέλεσμα είναι οι ασφαλιστικές τιμές πολλών γενοσήμων είναι υψηλότερες από εκείνες των εκτός πατέντας φαρμάκων αναφοράς! Δηλαδή, τα γενόσημα να είναι ακριβότερα από τα αντίστοιχα πρωτότυπα!

Η PIF καταθέτει 3 προτάσεις:

 • Όλα τα φάρμακα να τιμολογούνται με βάση τον μέσο όρο των 2 χαμηλότερων τιμών που ισχύουν στην Ευρωζώνη.
 • Άρση των περιορισμών και άρση της προστασίας των τιμών.
 • Οι ασφαλιστικές τιμές να καθορίζονται με βάση το χαμηλότερο μέσο όρο ημερήσιου κόστους για πρωτότυπα εκτός προστασίας και γενόσημα φάρμακα σε κάθε θεραπευτική κατηγορία.

Θεωρεί ότι το σύστημα που προτείνει είναι απλό, δίκαιο και προβλέψιμο σύστημα που κάθε χρόνο θα οδηγεί σε μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων και συνακόλουθα στις δαπάνες.

2. Αξιολόγηση νέων φαρμάκων.

Όπως είναι ήδη γνωστό, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στη χώρα μας μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση και αποζημίωση νέων φαρμάκων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες έχουν πρόσβαση μόλις στα 69 από τα 172 νέα φάρμακα, που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων την περίοδο 2015-2018. Την ίδια ώρα περισσότερα από 100 φάρμακα έχουν “κολλήσει” στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Επιτροπή ΗΤΑ.

Η PIF προτείνει μία φόρμουλα για να ξεπαγώσει η όλη διαδικασία για τα φάρμακα, τα οποία είναι στην αναμονή για περισσότερο από 6 μήνες και πλοιρούν τον κανόνα ότι αποζημιώνονται τουλάχιστον σε 11 χώρες και αποζημιώνονται σε 5:

 • Αν οι αναμενόμενες ετήσιες πωλήσεις είναι κάτω από 3 εκατ. ευρώ, η θεραπεία να εγκρίνεται με την προτεινόμενη τιμή
 • Αν είναι πάνω από 3 εκατ. να λάβει προσωρινή έγκριση με την προτεινόμενη τιμή για 6 μήνες και στο διάστημα αυτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του από την Επιτροπή ΗΤΑ.

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ενός ειδικού “Ταμείου Καινοτομίας“, δηλαδή, ενός λογαριασμού, ο οποίος θα αφορά την αποζημίωση μόνο των πραγματικά καινοτόμων φαρμάκων, μέσω μίας επιταχυνόμενης διαδικασίας.

3. Ενίσχυση έρευνας

Η PIF επισημαίνει ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια για την προσέλκυση επενδύσεων από ξένες φαρμακοβιομηχανίες σε κλινικές μελέτες. Σήμερα, οι επενδύσεις αυτές ανέρχονται σε μόλις περίπου 40 εκατ. ετησίως, ενώ πριν από 5 χρόνια ήταν υπερδιπλάσιες. Οι υπεύθυνοι της PIF καταθέτουν τις εξής προτάσεις με στόχο το ποσό να αυξηθεί σε 150 εκατ.:

 • Αύξηση του επενδυτικoύ clawback σε 200 εκατ. ετησίως. Το μέτρο θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2019 και έδωσε τη δυνατότητα στις φαρμακοβιομηχανίες να συμψηφίσουν μέρος του clawback με επενδύσεις σε έρευνα και παραγωγή φαρμάκων μέχρι του ποσού των 50 εκατ. Για φέτος, η εξαγγελία της κυβέρνησης είναι ότι το ποσό θα αυξηθεί σε 150 εκατ.
 • Παροχή ευνοϊκών κινήτρων για δαπάνες που συμψηφίζονται με το clawback.
 • Παροχή οικονομικών κινήτρων για τη διενέργεια κλινικών μελετών στα νοσοκομεία. Εκπαίδευση των διοικητών τους και δημιουργία γραφείου one-stop-shop σε κάθε νοσοκομείο.
 • Αξιοποίηση των δεδομένων υγείας (Real World Data) για την έρευνα και την οικονομία.
 • Εκστρατεία για την προώθηση της Ελλάδας ως χώρα διεξαγωγής κλινικών μελετών στα κεντρικά γραφεία των φαρμακευτικών και των εταιρειών κλινικής έρευνας (CROs).

4. Έλεγχος και παρακολούθηση των δαπανών.

Η PIF προτείνει τη συνεργασία των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό τη σύνδεση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων και τη χάραξη εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και αξιοποίηση των δεδομένων. Ειδικότερα:

 • Μητρώα ασθενών για χρόνιες νόσους και θεραπείες με υψηλή οικονομική επίπτωση
 • Κλινικά και συνταγογραφικά πρωτόκολλα, τα οποία να είναι συνδεδεμένα με δράσεις μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης σε θεραπευτικές ουσίες με μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο.
 • Σύνδεση των πρωτοκόλλων με την έκβαση των ασθενών και στόχους δαπάνης.

Η PIF προτείνει τη δημιουργία ειδικής επιτροπής εφαρμογής του Μνημονίου υπό την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Η επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των στόχων του Μνημονίου και θα προτείνει αναπροσαρμογή τους όταν το κρίνει σκόπιμο.

5. Συνυπευθυνότητα στην υπέρβαση της δαπάνης.

Για να επιτευχθεί αυτό όμως, οι υπεύθυνοι της PIF κρίνουν ως απαραίτητη προϋπόθεση να καταστεί η Πολιτεία συνυπεύθυνση στην υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης. Υπό το πρίσμα αυτό προτείνουν συνυπευθυνότητα της Πολιτείας ως εξής:

 • κατά 20% στο πρώτο 30% της υπέρβασης,
 • κατά 40% στο επόμενο 40% της υπέρβασης και
 • 60% στο υπόλοιπο.

Αν δηλαδή, έχουμε υπέρβαση κατά 100 εκατ. τότε στο πρώτο 30% (30 εκατ.) η συνυπευθυνότητα της Πολιτείας θα είναι 20% (δηλαδή, 6 εκατ.), στο επόμενο 40% (40 εκατ.) θα είναι 16 εκατ. και στο υπόλοιπο 30% (30 εκατ.) θα είναι 18 εκατ. Συνολικά, δηλαδή, η Πολιτεία θα επιβαρυνθεί με 40 εκατ. και η φαρμακοβιομηχανία με 60 εκατ.

Έπειτα από όλα αυτά, η PIF θεωρεί είναι δυνατόν μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να εκμηδενιστεί η υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης, που σήμερα αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Το σχέδιο της PIF προβλέπει ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα υπάρξουν εξοικονομήσεις ύψους περίπου 300-400 εκατ. ευρώ ετησίως και ότι θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι από την πλευρά του Κράτους περίπου 150-200 εκατ. 

Πηγή: virus.com.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης