Blog

Αρχική » Blog » Συνεντεύξεις / Αρθρογραφία » Θεόδωρος Τρύφων: Τo Ελληνικό Φάρμακο στηρίζει την Εθνική Οικονομία

Blog

Θεόδωρος Τρύφων: Τo Ελληνικό Φάρμακο στηρίζει την Εθνική Οικονομία

Θεόδωρος Τρύφων: Τo Ελληνικό Φάρμακο στηρίζει την Εθνική Οικονομία

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ αρθρογραφεί στη Voice για τον δυναμικό κλάδο που εξάγει σε πάνω από 140 χώρες

Εξερχόμενη από την βαθιά κρίση της περασμένης δεκαετίας η ελληνική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με μία νέα ύφεση εξαιτίας της πανδημικής κρίσης, ενώ πρόσφατα νέες προκλήσεις έχουν προστεθεί καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εκτίναξη του κόστους πρώτων υλών και ενέργειας και ο πληθωρισμός, φαίνεται πως υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία και ανάπτυξη.

Σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο, η ελληνική οικονομία καλείται να κρατηθεί σε σωστή πορεία, να σταθεροποιηθεί και να επιτύχει βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης.

Παρά τις αντιξοότητες, η προσέλκυση επενδύσεων έπειτα από μία μακρά περίοδο στασιμότητας και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών του Ταμείου Ανάκαμψης από τη χώρα μας, μπορούν να θέσουν τις βάσεις για την αλλαγή σελίδας στην οικονομία και την έξοδο από τις συνέχεις κρίσεις των τελευταίων ετών. Η πολυπόθητη ανάκαμψη, θα έρθει μόνο μέσα από την εστίαση σε κλάδους της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από επενδυτική δυναμική και εξωστρέφεια, οι οποίοι δημιουργούν προστιθέμενη αξία μέσω της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων ανταγωνιστικών προϊόντων.

Η εγχώρια βιομηχανία φαρμάκου αποτελεί έναν κατεξοχήν τέτοιο κλάδο. Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες εξάγουν ποιοτικά φάρμακα σε περισσότερες από 140 χώρες, ενώ παράλληλα υλοποιούν ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων για την αναβάθμιση των υφισταμένων και τη δημιουργία νέων παραγωγικών και ερευνητικών υποδομών. Οι επενδύσεις αυτές, θωρακίζουν το σύστημα υγείας και φαρμακευτικής φροντίδας, διασφαλίζοντας την επάρκεια της αγοράς και την πρόσβαση των ασθενών σε κάθε αναγκαία θεραπεία, και περιορίζοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές.

Παράλληλα, οι επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας διαμορφώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάδειξη της χώρας μας σε κόμβο για την έρευνα και παραγωγή φαρμάκων στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α Eυρώπης.

Επίσης σημαντική, είναι η πολλαπλασιαστική επίδραση των επενδύσεων της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην οικονομία, μέσω της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας που μένει και επανεπενδύεται στην χώρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, η ανταποδοτικότητα των επενδύσεων του κλάδου για το ΑΕΠ, μπορεί να φθάνει ακόμη και στο 130% της επενδυτικής δαπάνης και η ετήσια αύξηση των εσόδων του Δημοσίου φθάνει έως το 38% του επενδυόμενου ποσού.

Ανάλογη είναι και η ενίσχυση της απασχόλησης, με μόνιμες εξειδικευμένα και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμβάλλει στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και στην αναστροφή του καταστροφικού brain drain της προηγούμενης δεκαετίας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ολοκλήρωση των επενδύσεων αυτών προϋποθέτει τον εξορθολογισμό των υπέρμετρων άμεσων και έμμεσων επιβαρύνσεων που φθάνουν ακόμη και το 70% του κύκλου εργασιών του κλάδου, στερώντας πόρους που μπορούν να κατευθυνθούν σε επενδυτικές/αναπτυξιακές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόσφατο μέτρο του συμψηφισμού ενός μικρού μέρους του clawback με επενδύσεις του κλάδου, σημείωσε εξαιρετική επιτυχία, καθώς οδήγησε στην κατάθεση δεκάδων επενδυτικών σχεδίων από εγχώριες και διεθνεις φαρμακοβιομηχανίες. Είναι χαρακτηριστικό της επιτυχίας του μέτρου, ότι ένα συνολικό ποσό κινήτρου της τάξεως των 475 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ. μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, οδήγησε στην κατάθεση επενδυτικών προτάσεων που υπερβαίνουν το 1,2 δισ ευρώ.

Κρινόμενο ως απολύτως επιτυχές, το μέτρο θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με μεγαλύτερα ποσά και να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο χρονικό βάθος, προκειμένου να αντιστοιχεί στον μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα των επενδύσεων του κλάδου.

Η χώρα μας βρίσκεται για μια ακόμη φορά αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις αλλά και με μία μεγάλη ευκαιρία. Η πανδημία του κορονοϊού και τα γεγονότα στην Ουκρανία, ανέδειξαν τη σημασία ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικής των ευρωπαϊκών χωρών και της διασφάλισης συνθηκών επάρκειας σε κρίσιμους τομείς, όπως το φάρμακο και το υγειονομικό υλικό. Αυτό οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναθεώρηση της στρατηγικής για τον φαρμακευτικό τομέα, δίνοντας έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την προώθηση της βιοφαρμακευτικής έρευνας και την ενίσχυση των περιφερειακών ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού της φαρμακευτικής αγοράς.

Η υιοθέτησης της νέας αυτής στρατηγικής και η μετουσίωσή της σε συγκεκριμένες δράσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος RRF, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον ικανό να απελευθερώσει την επενδυτική δυναμική του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο σχεδιασμός αυτός, θα πρέπει να οργανωθεί σε ένα συνολικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει στοιχεία όχι μόνο φαρμακευτικής αλλά και ερευνητικής και φορολογικής πολιτικής. Αυτό θα επιτρέψει στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, να πραγματώσει τις αξιόλογες αναπτυξιακές της προοπτικές και να παράξει σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της διασφάλισης της επάρκειας της αγοράς και της θωράκισης του συστήματος φαρμακευτικής φροντίδας, ώστε κάθε ασθενής να απολαμβάνει απρόσκοπτη πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία με το μικρότερο δυνατό κόστος.

πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Πηγή: 1voice.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης