Blog

Αρχική » Blog » Συνεντεύξεις / Αρθρογραφία » Προβληματικός ο αποκλεισμός του χονδρεμπορίου φαρμάκων από τον αναπτυξιακό νόμο

Blog

Προβληματικός ο αποκλεισμός του χονδρεμπορίου φαρμάκων από τον αναπτυξιακό νόμο

Τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις προοπτικές χονδρεμπόριου φαρμάκων που παίζει σημαντικό ρόλο στην φαρμακευτική αγορά, αλλά και στον χώρο της δημόσιας υγείας γενικότερα μας ανέλυσε ο γενικός διευθυντής του ομίλου ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ (Πειραϊκός Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός) κ. Θανάσης Μουχτής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με τη δραστηριοποίηση μέσα σε μια κατακερματισμένη λιανική φαρμακευτική αγορά, με τις γνωστές γεωγραφικές ιδιομορφίες  και τα χιλιάδες φαρμακευτικά σκευάσματα και παραφαρμακευτικά είδη, ο ρόλος των φαρμακαποθηκών αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τον έγκαιρο και ασφαλή εφοδιασμό των φαρμακείων και των ασθενών με φαρμακευτικά είδη καθώς και με υγειονομικό υλικό.

Ένα από τα βασικότερα γνωρίσματα του χονδρεμπορίου, κατά τον κ. Θ. Μουχτή, είναι ο κατακερματισμός του. Όπως και τα φαρμακεία έτσι και ο κλάδος των φαρμακαποθηκών έχει πολυδιάσπαση, με το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο να έχουν μερίδιο αγοράς κάτω από το 0,5% της αγοράς. 

Αναφερόμενος ειδικότερα στο κλίμα του ανταγωνισμού που επικρατεί αναγνώρισε ότι ο φαρμακεμπορικος κλάδος δέχεται μεγάλη πίεση από την ίδια την φαρμακοβιομηχανία αλλά και τους παραγωγούς των παραφαρμακευτικων ειδών, οι περισσότεροι των οποίων πωλούν απευθείας στο φαρμακείο. Αυτό, όπως λέει εντείνει τον ήδη σκληρό ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται συστηματικά η καθαρή κερδοφορία με την παροχή  εκπτώσεων προς τα φαρμακεία πελάτες.

Ταυτόχρονα ο ανταγωνισμός εντείνεται και με την παροχή υπερβολικού αριθμού αποστολών ανά ημέρα για το κάθε φαρμακείο. Ειδικά στην επαρχιακές περιοχές, επεσήμανε ο συχνός αριθμός των δρομολογίων προς το κάθε φαρμακείο εκτοξεύει τα κόστη των logistics , χωρίς αυτό να προσφέρει κάποια ουσιαστική αξία στο φαρμακείο.

Πρόβλημα ο αποκλεισμός του κλάδου 

Με δεδομένο ότι η βασική παροχή  που προσφέρει ο κλάδος είναι οι υπηρεσίες logistics και μάλιστα σε ένα αντικείμενο υψηλών απαιτήσεων, όσο αφορά στις προδιαγραφές και στις συνθήκες αποθήκευσης και διανομής, έχει ανάγκη από επενδύσεις σε συστήματα υψηλής τεχνολογίας , ERPs, αυτοματισμού αποθηκών και συστήματα ελεγχόμενης θερμοκρασίας, έχει ανάγκη για αναδιοργάνωση και για μεγάλες επενδύσεις. Παρά αυτά τα δεδομένα, μας τόνισε ο κ. Θ. Μουχτής ο κλάδος αποκλείεται διαρκώς από τον αναπτυξιακό νόμο.

Την στιγμή μάλιστα που, σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες απαιτήσεις τις διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας και οι ανάγκες για πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στα νέα βιοτεχνολογικά σκευάσματα, καθιστά απολύτως αναγκαία την προσαρμογή των φαρμακαποθηκών και στην υιοθέτηση συστημάτων και διαδικασιών ψυχρής αλυσίδας. Αυτό υπογραμμίζει καθιστά αναγκαία την παροχή κίνητρων από την πλευρά της πολιτείας  για επιδοτήσεις – φοροαπαλλαγές με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της Τεχνολογίας και διασύνδεσης ως ενδιάμεσος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ  των  φαρμακείων  και της φαρμακοβιομηχανίας.

Από την άλλη πλευρά χρειάζεται κατανόηση και υποστήριξη από την πλευρά των φαρμακευτικών εταιρειών για την μείωση της άσκοπης γραφειοκρατίας. Όταν, όπως υπογραμμίζει το ελληνικό δημόσιο σήμερα,  έχει καταφέρει να ψηφιοποιήσει και αυτοματοποιήσει εκατοντάδες εκατομμύρια συναλλαγές με τους πολίτες, θα έπρεπε στο 2023 και  οι φαρμακευτικές εταιρείες  να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες επικοινωνίας και συναλλαγών με το χονδρεμπόριο και να  αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα αρχεία με τα φορολογικά παραστατικά και να μην αναγκάζουν τον κλάδο των  φαρμακαποθηκών  να διατηρεί πολλές δεκάδες θέσεων εργασίας, αποκλειστικά  για το data entry των παραστατικών αγορών τους.

Αντιθέτως οι φαρμακαποθήκες έχουν εδώ και πολλά χρόνια υιοθετήσει την αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων στους πελάτες τους φαρμακοποιούς, απαλλάσσοντας τους από την άσκοπη γραφειοκρατία των καταχωρήσεων χιλιάδων  γραμμών τιμολογίων.

Η “έκπτωση” στις κτιριακές προδιαγραφές έχουν αυξήσει τις «παρασιτικές» επιχειρήσεις που πλουτίζουν με τις παράλληλες εξαγωγές.

Και εξηγεί:

Με δεδομένο ότι ο φαρμακευτικός κλάδος μαστίζεται από εκατοντάδες ελλείψεις, η μείωση  του επιπέδου των  προδιαγραφών  για την ίδρυση και λειτουργία των φαρμακαποθηκών που επικρατεί εδώ και αρκετά χρόνια, έχει επιτρέψει την είσοδο ‘’παρασιτικών’’ επιχειρήσεων  με – αστείες – προδιαγραφές εγκαταστάσεων και επενδύσεων, με αποτέλεσμα να επιδεινώνουν το πρόβλημα των ελλείψεων με  παράνομες  εξαγωγές, απογυμνώνοντας τα φαρμακεία από ελλειπτικά φάρμακα λέει χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής του ομίλου.

Όμως, όπως υπογραμμίζει ο ρόλος των φαρμακαποθηκών -τουλάχιστον των μεγάλων- δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες logistics και η εφαρμογή με σεβασμό των ορθών πρακτικών αποθήκευσης και διανομής, αλλά και η παροχή επιπλέον εξελιγμένων υπηρεσιών προς τα φαρμακεία αλλά και τους προμηθευτές τους. Όπως μηχανογραφική και τεχνολογική υποστήριξη των φαρμακείων, Παροχή προγραμμάτων  εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την καλύτερη διαχείριση του φαρμακείου, συνέδρια κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό, η διεύρυνση της γκάμας αυτών των υπηρεσιών και η παροχή της σε περισσότερα φαρμακεία, αλλά και η ισχυροποίηση τους για το επόμενο διάστημα, με το ψηφιακό μετασχηματισμό τους, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης κ.λ.π., απαιτεί συγκέντρωση του πολυδιασπασμενου κλάδου. 

Εξελίξεις στις οποίες οι πολλές και μικρές  επιχειρήσεις του χώρου δεν έχουν κατά τον ίδιο την δυνατότητα να επενδύσουν και να αξιοποιήσουν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και να επιτύχουν τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των συστημάτων τους. Αρα απαιτούνται κίνητρα για την συνένωση τους.

Καταλήγοντας ο κ. Θ. Μουχτής μας ανέφερε ότι για την επιβίωση των επιχειρήσεων απαιτείται υποστήριξη και διευκόλυνση με σειρά μέτρων και κινήτρων από την πολιτεία, όπως την συμμετοχή τους στην διανομή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους προς τα κοινοτικά φαρμακεία, καθώς και η επαναφορά του ποσοστού κέρδους,  για τα υπόλοιπα – εκτός ΦΥΚ – φάρμακα, από 4,67% που είναι σήμερα  στο προ της κρίσης περιθώριο. 

Πηγή: iatronet.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης