Blog

Αρχική » Blog » Επιστημονικά και Προϊοντικά Νέα » Ο ΠΟΥ επικαιροποίησε των κατάλογο των ανθεκτικών στα φάρμακα παθογόνων – Οι τρεις κατηγορίες

Blog

Ο ΠΟΥ επικαιροποίησε των κατάλογο των ανθεκτικών στα φάρμακα παθογόνων – Οι τρεις κατηγορίες

Τα παθογόνα αυτά ομαδοποιήθηκαν σε κρίσιμες, υψηλές και μεσαίες κατηγορίες για την ιεράρχησή τους και επιπλέον ο κατάλογος παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη νέων και απαραίτητων θεραπειών για να σταματήσει η εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής (AMR).

Η μικροβιακή αντοχή εμφανίζεται όταν βακτήρια, ιοί, μύκητες και παράσιτα δεν ανταποκρίνονται πλέον στα φάρμακα, καθιστώντας τους ανθρώπους πιο άρρωστους και αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών, ασθενειών και θανάτων. Η ΑΜΡ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κατάχρηση και την υπερβολική χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων. Το επικαιροποιημένο BPPL ενσωματώνει νέα στοιχεία και γνώσεις εμπειρογνωμόνων για να καθοδηγήσει την έρευνα και ανάπτυξη για νέα αντιβιοτικά και να προωθήσει τον διεθνή συντονισμό για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων.

«Κατάλογος-κλειδί»

«Χαρτογραφώντας την παγκόσμια επιβάρυνση από τα ανθεκτικά στα φάρμακα βακτήρια και αξιολογώντας τον αντίκτυπό τους στη δημόσια υγεία, ο κατάλογος αυτός αποτελεί κλειδί για την καθοδήγηση των επενδύσεων και την αντιμετώπιση της κρίσης στον αγωγό των αντιβιοτικών και στην πρόσβαση», δήλωσε η Δρ Yukiko Nakatani, προσωρινή Βοηθός Γενική Διευθύντρια του ΠΟΥ για την Αντιμικροβιακή Αντίσταση. «Από την έκδοση του πρώτου καταλόγου βακτηριακών παθογόνων προτεραιότητας το 2017, η απειλή της μικροβιακής αντοχής έχει ενταθεί, διαβρώνοντας την αποτελεσματικότητα πολλών αντιβιοτικών και θέτοντας σε κίνδυνο πολλά από τα κέρδη της σύγχρονης ιατρικής».

Τα παθογόνα κρίσιμης προτεραιότητας, όπως τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά τελευταίας καταφυγής και το Mycobacterium tuberculosis που είναι ανθεκτικό στο αντιβιοτικό ριφαμπικίνη, αποτελούν μείζονες παγκόσμιες απειλές λόγω του υψηλού φορτίου τους και της ικανότητάς τους να αντιστέκονται στη θεραπεία και να μεταδίδουν την ανθεκτικότητα σε άλλα βακτήρια. Τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια έχουν ενσωματωμένες ικανότητες να βρίσκουν νέους τρόπους να αντιστέκονται στη θεραπεία και μπορούν να μεταδίδουν γενετικό υλικό που επιτρέπει σε άλλα βακτήρια να γίνουν επίσης ανθεκτικά στα φάρμακα.

Παθογόνα υψηλής προτεραιότητας, όπως η Salmonella και η Shigella, έχουν ιδιαίτερα υψηλό φορτίο σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, μαζί με την Pseudomonas aeruginosa και τον Staphylococcus aureus, τα οποία δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης.

Άλλα παθογόνα υψηλής προτεραιότητας, όπως η ανθεκτική στα αντιβιοτικά Neisseria gonorrhoeae και ο Enterococcus faecium, παρουσιάζουν μοναδικές προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των επίμονων λοιμώξεων και της πολυαντοχής στα φάρμακα, που απαιτούν στοχευμένη έρευνα και παρεμβάσεις δημόσιας υγείας.

Οι στρεπτόκοκκοι

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μέσης προτεραιότητας περιλαμβάνουν τους στρεπτόκοκκους της ομάδας Α και Β (και οι δύο νέοι στον κατάλογο του 2024), τον Streptococcus pneumoniae και τον Haemophilus influenzae, οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλό φορτίο νόσου. Αυτά τα παθογόνα απαιτούν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε ευάλωτους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των παιδιατρικών και των ηλικιωμένων, ιδίως σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων.

«Η μικροβιακή αντοχή θέτει σε κίνδυνο την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά λοιμώξεις υψηλού φορτίου, όπως η φυματίωση, οδηγώντας σε σοβαρές ασθένειες και αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας», δήλωσε ο Δρ Jérôme Salomon, Βοηθός Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Καθολική Κάλυψη Υγείας, τις Μεταδοτικές και Μη Μεταδοτικές Ασθένειες.

Το BPPL 2024 τονίζει επίσης την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της ΑΜΡ, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικά και οικονομικά προσιτά μέτρα για την πρόληψη, τη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία των λοιμώξεων, όπως περιγράφεται στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση της ΑΜΡ και στη βασική δέσμη παρεμβάσεων για την ΑΜΡ. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ΑΜΡ στη δημόσια υγεία και την οικονομία.

Αλλαγές μεταξύ των καταλόγων του 2017 και του 2024

Από τον κατάλογο BPPL 2024 αφαιρέθηκαν πέντε συνδυασμοί παθογόνου-αντιβιοτικού που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο BPPL 2017 και προστέθηκαν τέσσερις νέοι συνδυασμοί. Το γεγονός ότι τα ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς Enterobacterales απαριθμούνται ως αυτόνομο στοιχείο στην κατηγορία κρίσιμης προτεραιότητας υπογραμμίζει το βάρος τους και την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις, ιδίως στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η μετακίνηση της ανθεκτικής στις καρβαπενέμες λοίμωξης Pseudomonas aeruginosa (CRPA) από κρίσιμη σε υψηλή προτεραιότητα στο BPPL 2024 αντικατοπτρίζει πρόσφατες αναφορές για μείωση της παγκόσμιας αντοχής. Παρά τη μετάβαση αυτή, οι επενδύσεις σε Ε&Α και άλλες στρατηγικές πρόληψης και ελέγχου για την CRPA παραμένουν σημαντικές, δεδομένου του σημαντικού βάρους της σε ορισμένες περιοχές.

Το BPPL 2024 του ΠΟΥ περιλαμβάνει τα ακόλουθα βακτήρια:

Κρίσιμη προτεραιότητα

 • Acinetobacter baumannii, ανθεκτικό στις καρβαπενέμες,
 • Enterobacterales, ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς
 • Enterobacterales, ανθεκτικά στις καρβαπενέμες και
 • Mycobacterium tuberculosis, ανθεκτικό στη ριφαμπικίνη (περιλαμβάνονται μετά από ανεξάρτητη ανάλυση με παράλληλα προσαρμοσμένα κριτήρια και μετέπειτα εφαρμογή προσαρμοσμένου πίνακα ανάλυσης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια).

Υψηλή προτεραιότητα

 • Salmonella Typhi, ανθεκτική στην φθοριοκινολόνη
 • Shigella spp., ανθεκτική στη φθοριοκινολόνη
 • Enterococcus faecium, ανθεκτικός στη βανκομυκίνη
 • Pseudomonas aeruginosa, ανθεκτική στις καρβαπενέμες
 • Μη τυφοειδής Salmonella, ανθεκτική στη φθοριοκινολόνη
 • Neisseria gonorrhoeae, ανθεκτική στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς ή/και στις φθοριοκινολόνες
 • Staphylococcus aureus, ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη

Μέτρια προτεραιότητα

 • Στρεπτόκοκκοι ομάδας Α, ανθεκτικοί στη μακρολίδη
 • Streptococcus pneumoniae, ανθεκτικός στη μακρολίδη
 • Haemophilus influenzae, ανθεκτικός στην αμπικιλλίνη
 • Στρεπτόκοκκοι ομάδας Β, ανθεκτικοί στην πενικιλλίνη

Οι αλλαγές από το 2017 αντικατοπτρίζουν τη δυναμική φύση της AMR, που απαιτεί προσαρμοσμένες παρεμβάσεις. Βασιζόμενοι στην αξία του BPPL ως παγκόσμιου εργαλείου, η προσαρμογή του καταλόγου στα πλαίσια των χωρών και των περιφερειών μπορεί να λάβει υπόψη τις περιφερειακές διαφορές στην κατανομή των παθογόνων και την επιβάρυνση από την ΑΜR. Για παράδειγμα, το ανθεκτικό στα αντιβιοτικά Mycoplasma genitalium, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία σε ορισμένα μέρη του κόσμου.

Πηγή: news4health.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης