Blog

Αρχική » Blog » Συνεντεύξεις / Αρθρογραφία » Η νέα CEO της Bayer στο Virus: “Η καινοτομία αποτελεί τον κινητήριό μας μοχλό”

Blog

Η νέα CEO της Bayer στο Virus: “Η καινοτομία αποτελεί τον κινητήριό μας μοχλό”

Μας εξηγεί ποιο είναι το νέο μοντέλο λειτουργίας της Bayer σε διεθνές επίπεδο που στοχεύει στη μείωση της διαχειριστικής γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της αυτονομίας στις ομάδες. Όπως μας λέει, το μοντέλο θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η ανθρώπινη ευημερία συνυπάρχουν αρμονικά, αντικατοπτρίζοντας την προσήλωση σε μια ισχυρή, δίκαιη και βιώσιμη Bayer.

Αναγνωρίζει ότι η διεθνής αγορά φαρμάκων βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή, αντιμετωπίζοντας πολλές προκλήσεις που διαμορφώνουν μία αίσθηση αβεβαιότητας για το μέλλον. Μια από τις κύριες τάσεις είναι η αυξανόμενη δαπάνη σε υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα, καθώς ταυτόχρονα ο πληθυσμός γερνά και τα χρόνια νοσήματα πληθαίνουν.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό πυλώνα για την Bayer. Μέσω της ψηφιοποίησης, “αναπτύσσουμε πιο αποτελεσματικές θεραπείες, μεθόδους πρόληψης, διαγνωστικά εργαλεία και προϊόντα υγείας, διευκολύνοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες που προσφέρουμε και, τελικά, συνεισφέρουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων”, τονίζει.

Συνέντευξη στον Αιμίλιο Νεγκή

  • To 2023, η εταιρεία σας ξεκίνησε σε παγκόσμιο επίπεδο ένα ριζικό ανασχεδιασμό. Εργάζεστε στην Bayer για περισσότερα από 20 χρόνια. Μπορεί η εταιρεία που ανακάλυψε την ασπιρίνη, να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό της;

Το 2023, ξεκινήσαμε μια εκτενή διαδικασία ανασχεδιασμού στην Bayer, επαναπροσδιορίζοντας την τροχιά μας προς μια νέα εποχή. Αυτή η διαδικασία αναθεώρησης του μοντέλου λειτουργίας μας αποτέλεσε την αρχή μιας μετασχηματιστικής πορείας που απηχεί τη δέσμευσή μας στην αποστολή μας για Υγεία και Τροφή για όλους, συντονίζοντας όλες τις  δραστηριότητές μας σε αυτόν τον κοινό στόχο.

Αναθεωρούμε το ιεραρχικό μοντέλο και επικεντρωνόμαστε σε διαδικασίες, έργα και ρόλους που αντανακλούν τις σύγχρονες ανάγκες. Επενδύουμε σε έρευνα και ανάπτυξη  για την παροχή βιώσιμων λύσεων και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σε ασθενείς, παραγωγούς και καταναλωτές, διαμορφώνοντας μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της καινοτομίας, πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο ανασχεδιασμός μας ενδυναμώνει ώστε να επικεντρωθούμε στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, ενισχύοντας παράλληλα τις προσπάθειές μας να συμβάλουμε και στην ευημερία των κοινοτήτων που δραστηριοποιούμαστε. Αναπτύσσουμε καίριες συνεργασίες, υιοθετούμε βιώσιμες πρακτικές και αυξάνουμε τη δέσμευσή μας στην κοινωνική ευθύνη.  Με αυτόν τον τρόπο η Bayer θα ισχυροποιήσει τη θέση της ως πρωτοπόρος στους τομείς της υγείας και της γεωργίας και θα διαμορφώσει με επιτυχία το μέλλον της απέναντι στα νέα δεδομένα με σαφή εστίαση στην τεχνολογία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία.

  • Πρόσφατα, η διοίκηση της Bayer έκανε γνωστό ότι κινείται δυναμικά προς τη λεγόμενη «Δυναμική Κοινή Ιδιοκτησία» (Dynamic Shared Ownership). Μπορείτε να μας εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται;

Στη βάση του νέου μοντέλου λειτουργίας της Bayer, που ονομάζεται Dynamic Shared Ownership (DSO), βρίσκεται η αρχή της μείωσης της διαχειριστικής γραφειοκρατίας και της ενίσχυσης της αυτονομίας στις ομάδες. Αυτό αντικαθιστά το συμβατικό ιεραρχικό σχήμα με μια ευέλικτη δομή, επιτρέποντας στις ομάδες να προσαρμοστούν γρήγορα. Αυτή η δυναμική προσέγγιση στη διαχείριση ισχυροποιεί ολόκληρο τον οργανισμό και επιτρέπει σε κάθε μέλος του να προτείνει και να λαμβάνει αποφάσεις. Το αποτέλεσμα είναι η επιτάχυνση της καινοτομίας και της ανταπόκρισης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η δέσμευση και η ικανοποίηση των εργαζομένων.

Το μοντέλο θεμελιώνεται σε συγκεκριμένες αρχές λειτουργίας και στηρίζεται στη διαμόρφωση μιας συνεργατικής νοοτροπίας, όπου η δημιουργική σκέψη και η συνεργασία αποτελούν τη βάση της εργασιακής κουλτούρας. Οι εργαζόμενοι ενδυναμώνονται μέσω της αυτονομίας και την ενίσχυση της αίσθησης ευθύνης. Διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων και προκρίνεται ένας προσανατολισμός πελατοκεντρικός, με την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, να αποτελεί κεντρική επιδίωξη. Ο τρόπος εργασίας υποστηρίζεται από ένα ριζοσπαστικό όραμα ηγεσίας, όπου οι  διευθυντές μετατρέπονται σε «προπονητές» και η δύναμη λήψης αποφάσεων μετατίθεται στους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά στους πελάτες — που καθώς είναι αυτοί που κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες τους και αλληλοεπιδρούν μαζί τους-  μπορούν να αποκομίσουν άμεσο, θετικό αντίκτυπο. Παράλληλα,  υιοθετούνται και πιο ευέλικτοι κύκλοι εργασιών για τη διασφάλιση της ταχύτερης ανταπόκρισης.

Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι ενδεικτική της προσήλωσής μας στην ενθάρρυνση της συνεργασίας, της συμμετοχής και της δημιουργικότητας στο εργασιακό περιβάλλον, αναπτύσσοντας τη συλλογική ευθύνη και ενισχύοντας ταυτόχρονα τον ενθουσιασμό και τη δέσμευση των εργαζομένων στους στόχους και την επιτυχία της εταιρείας. Πρόκειται επίσης να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η ανθρώπινη ευημερία συνυπάρχουν αρμονικά, αντικατοπτρίζοντας την προσήλωση σε μια ισχυρή, δίκαιη και βιώσιμη Bayer.

  • Πώς η ψηφιοποίηση υποστηρίζει την «Επιστήμη για μια Καλύτερη, μεγαλύτερη σε διάρκεια Ζωή (Science For A Better, Longer Life), που πρεσβεύει η Bayer;

Η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό πυλώνα για την επίτευξη του κύριου μας στόχου: να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητες της επιστήμης προς όφελος μιας καλύτερης και πιο διαρκούς ζωής. Μέσω της ψηφιοποίησης, αναπτύσσουμε πιο αποτελεσματικές θεραπείες, μεθόδους πρόληψης, διαγνωστικά εργαλεία και προϊόντα υγείας, διευκολύνοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες που προσφέρουμε και, τελικά, συνεισφέρουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Η Bayer είναι πάντα πρωτοπόρος στις εξελίξεις, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα σύγχρονα μέσα και εργαλεία. Μέσω της ανάλυσης μεγάλων όγκων δεδομένων (big data), της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, ανοίγονται νέοι ορίζοντες για καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ασθενών, ανάλυση των νοσημάτων, εντοπισμό πρόωρων προειδοποιητικών σημάνσεων και ακριβέστερη πρόβλεψη της ανταπόκρισης στις θεραπείες. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων ιατρικών λύσεων, την παροχή εξατομικευμένης φροντίδας υγείας και τη βελτίωση της διαχείρισης των νοσημάτων.

Επιπλέον, η ψηφιοποίηση βελτιώνει την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες, προωθεί την εκπαίδευση και ενημέρωση των ατόμων σχετικά με την υγεία και την πρόληψη των νοσημάτων, και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, αποσκοπούμε στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού, προληπτικού και βιώσιμου συστήματος υγείας που θα συμβάλει στην προώθηση της ευημερίας και της μακροζωίας για όλους.

Επιπλέον, η εφαρμογή τεχνολογιών ψηφιακής γεωργίας  βελτιώνει τις μεθόδους καλλιέργειας και φυτοπροστασίας, συμβάλλοντας στην αειφορία και στη διατροφική ασφάλεια. Με ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες, χρήση drones και συστήματα πληροφοριών, ενισχύουμε την απόδοση, ενώ με τις  ειδικές ψηφιακές πλατφόρμες που έχουμε διαθέσιμες, παρέχονται στους αγρότες σημαντικά εργαλεία ολιστικής διαχείρισης των καλλιεργειών τους.

Στην Bayer, πιστεύουμε ότι είναι δυνατό να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Ένα μέρος όπου η υγεία και η τροφή μπορούν να είναι διαθέσιμα και άμεσα προσβάσιμα σε όλους. Η επιστήμη αλλά και η καινοτομία αποτελούν τις συνιστώσες ώστε να γίνει αυτό πραγματικότητα και να βοηθήσουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη να ευδοκιμήσουν.

  • Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση στη διεθνή αγορά φαρμάκου τα επόμενα χρόνια; Ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις;

Η διεθνής αγορά φαρμάκων βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή, αντιμετωπίζοντας πολλές προκλήσεις που διαμορφώνουν μία αίσθηση αβεβαιότητας για το μέλλον. Μια από τις κύριες τάσεις είναι η αυξανόμενη δαπάνη σε υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα, καθώς ταυτόχρονα ο πληθυσμός γερνά και τα χρόνια νοσήματα πληθαίνουν.

Παράλληλα, έντονες πιέσεις για μείωση των τιμών των φαρμάκων ασκούνται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητάς τους. Αυτό εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών, προς την κατεύθυνση της μείωσης των τιμών και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Επιπλέον, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για καινοτόμες θεραπείες, ιδίως σε πεδία όπως ο καρκίνος και οι νευρολογικές ασθένειες, η οποία συνεπάγεται σημαντικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη.

Τέλος, η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, χρησιμοποιώντας ανάλυση δεδομένων αλλά και τεχνητή νοημοσύνη για την ανακάλυψη και εξατομίκευση θεραπειών.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί συγκροτημένο στρατηγικό σχεδιασμό και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων του τομέα, των κυβερνήσεων αλλά και το σύνολο των σχετικών φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας θεραπείας για όλους.

  • Διεθνώς, τα συστήματα υγείας δέχονται μεγάλες πιέσεις λόγω της δημογραφικής γήρανσης, το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των νέων καινοτόμων θεραπειών και τις αυξημένες προσδοκίες των πολιτών. Πώς κινείται η Bayer μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον;

Η Bayer αναγνωρίζει τη σημασία των συνεχών προκλήσεων που προκύπτουν στο περιβάλλον της υγείας και έχει αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπισή τους. Πρώτον, επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και θεραπειών που εστιάζουν στην προσφορά προστιθέμενης αξίας στη θεραπευτική πρακτική και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Επιπλέον, διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των θεραπευτικών λύσεων της μέσω αειφόρων επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγικών προσεγγίσεων στην ανάπτυξη και παραγωγή φαρμάκων. Η εταιρεία επίσης επιδιώκει στρατηγικές συνεργασίες στον ευρύτερο τομέα της υγείας, προκειμένου να αναπτύξει νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του συστήματος και τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές θεραπείες. Τέλος, προωθεί την εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού για θέματα υγείας, ενθαρρύνοντας την πρόληψη και την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση. Η προσήλωσή της στην έρευνα, την καινοτομία, την προσβασιμότητα και την εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα της δράσης της, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη απάντηση στις σημερινές προκλήσεις των παγκόσμιων συστημάτων υγείας.

  • Ας έλθουμε στην Ελλάδα. Η αγορά παραμένει υπό ασφυκτική πίεση λόγω των υπέρογκων, υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων. Αν είχατε την ευκαιρία να προτείνετε στον υπουργό Υγείας 3 αλλαγές, ποιες θα ήταν αυτές και γιατί;

Η παρούσα κατάσταση είναι όντως πολύ δύσκολη αλλά πάντα υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της φαρμακευτικής πολιτικής, με στόχο τη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής αγοράς αλλά και του συστήματος υγείας εν γένει. Συγκεκριμένα:

Απλοποίηση του πλαισίου διαπραγμάτευσης τιμών: Οι «κλειστοί προϋπολογισμοί» ανά θεραπευτική κατηγορία ή ανά προϊόν αποτελούν ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την ουσιαστική μείωση των αυτόματων επιστροφών. Η απλοποίηση του πλαισίου διαπραγμάτευσης, χωρίς να αποτελεί προαπαιτούμενο, το συνολικό ύψος αυτόματων επιστροφών προηγούμενων ετών και η εθελούσια αίτηση για ένταξη σε κλειστό προϋπολογισμό θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία βιώσιμη αγορά.

Ένταξη της ψηφιακής υγείας και ψηφιακών θεραπευτικών εφαρμογών στο σύστημα υγείας: Τα οφέλη της ψηφιακής υγείας και των νεών τεχνολογιών είναι πολλαπλά καθώς δίνουν τη δυνατότητα βελτίωσης των κλινικών αποτελεσμάτων, επιτρέπουν τη μείωση φόρτου των επαγγελματιών υγείας μέσα από την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών και μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση κόστους για το σύνολο του συστήματος υγείας.

Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Προγραμμάτων Πρόληψης: αύξηση των πόρων και των επενδύσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτικών κέντρων υγείας, που θα μειώσει τον όγκο των επισκέψεων σε νοσοκομεία και θα βελτιώσει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης, εκτεταμένες εκπαιδευτικές εκστρατείες για την πρόληψη ασθενειών και την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση που αποτελούν επένδυση για τη βελτίωση υγείας των πολιτών αλλά  και τη μείωση του υγειονομικού κόστους μεσομακροπρόθεσμα.

  • Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας στην Ελλάδα για το 2024;

Στην Ελλάδα για το 2024, επικεντρωνόμαστε σε τρεις κύριους πυλώνες που αποτελούν την κεντρική στρατηγική μας προσέγγιση: καινοτομία, βιωσιμότητα και δέσμευση στην κοινωνία.

Η καινοτομία αποτελεί τον κινητήριό μας μοχλό. Επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και πρωτοποριακών θεραπειών που αντιμετωπίζουν ανεκπλήρωτες ανάγκες στον τομέα της υγείας. Έχουμε αναπτύξει και συνεχίζουμε να υλοποιούμε καινοτόμα προγράμματα, και  δημιουργούμε συνέργειες με επιστημονικές και ακαδημαϊκές κοινότητες, αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις, με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών, διατηρώντας πάντα τον ασθενή στο επίκεντρο. Στόχος μας είναι να φέρουμε δυναμικές προτάσεις που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αλλαγές των αναγκών της κοινωνίας.

Παράλληλα, εστιάζουμε στη βιωσιμότητα και στοχεύουμε στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας και στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου. Η Bayer έχει αναλάβει σειρά από πρωτοβουλίες συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών για την προώθηση της υπεύθυνης γεωργίας, τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και τη διοργάνωση συγκεκριμένων έργων και συνεργασιών, που αποδεικνύουν τη συνεπή προσήλωσή της στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και υπεύθυνων επιχειρηματικών ενεργειών για ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη και την κοινωνία. Εφαρμόζονται ενεργειακές τεχνολογίες και σειρά διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον, αξιοποιούνται πρωτοβουλίες για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Ενσωματώνοντας τις αρχές βιωσιμότητας στις καθημερινές δραστηριότητες και λειτουργίες, όχι μόνο μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά δημιουργείται μακροπρόθεσμη αξία και ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Τέλος, παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας προς την κοινωνία. Στηρίζουμε προγράμματα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση της υγείας και στη βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, προσφέροντας έτσι σημαντική συμβολή στην κοινωνία.

Για να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός θετικός αντίκτυπος, η Bayer Ελλάς συνεργάζεται με φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στη βελτίωση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος με τη δημιουργία μακροπρόθεσμων και βιώσιμων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συνθηκών, ενώ έχει ανταποκριθεί και στέκεται πάντα αρωγός σε κάθε έκτακτη ανάγκη που έχει προκύψει (όπως πχ φυσικές καταστροφές), ενισχύοντας με κάθε διαθέσιμο τρόπο την προσπάθεια για ανακούφισή και αποκατάσταση των εκάστοτε κοινωνικών ομάδων.

  • Ποιες δράσεις έχει αναλάβει η εταιρεία σας στην Ελλάδα με στόχο την Καινοτομία στην Υγεία;

Η Bayer Ελλάς συνεργάζεται με φορείς όπως ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και start-ups, προωθώντας καινοτόμα προγράμματα που αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις, στηρίζουν την ελληνική κοινωνία και αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο επιτάχυνσης της καινοτομίας, δημιουργώντας λύσεις για μια καλύτερη ζωή.

Με την ανάπτυξη ειδικών  προγραμμάτων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες, όπως είναι και το επιτυχημένο HealthCare Accelerator, που σχεδιάστηκε με όραμα τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος στο οποίο οι τρεις πυλώνες της Υγείας -ιατρική εκπαίδευση, κλινική πρακτική και κλινική έρευνα- ενδυναμώνονται, αλληλοεπιδρούν και μεγιστοποιούν τα οφέλη για τους ασθενείς του σήμερα και του αύριο σε ένα καινοτόμο και αποδοτικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Οι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας αντικατοπτρίζονται και στους τρεις αυτούς πυλώνες, μέσα από μία σειρά δράσεων που διενεργούνται ή υποστηρίζονται από τη Bayer Ελλάς, όπου ευαισθητοποιείται το κοινό και οι επαγγελματίες υγείας για σημαντικά θέματα υγείας και καινοτομίας.

Ακόμη, υλοποιεί πρωτοβουλίες για την προώθηση της καινοτομίας παράλληλα με την επιχειρηματικότητα, μέσω προγραμμάτων όπως το Level-Up|G4A, που λειτουργεί ως ένας μηχανισμός υποστήριξης και συμβουλευτικής για νεοσύστατες επιχειρήσεις στους τομείς της υγείας και αγροδιατροφής και προωθεί πρωτοποριακές ιδέες για ένα υγιέστερο μέλλον. Η κύρια αποστολή του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις, είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω της απόκτησης εξωτερικής χρηματοδότησης. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν συμβουλές από έμπειρα στελέχη της εταιρείας, ενώ παράλληλα προσφέρονται σεμινάρια και ανοικτές συζητήσεις επί κρίσιμων θεμάτων. Αυτό επιτυγχάνει διπλό όφελος για την ελληνική κοινωνία: από τη μία πλευρά, προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες υγείας και τη γεωργική παραγωγή της χώρας, και από την άλλη δημιουργεί αξία για την ελληνική οικονομία.

Πηγή: virus.com.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης