Γραφείο Τύπου

11ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management: «Pharma 2020: Εμπιστοσύνη – Συνεργασία – Αξία»

Με τίτλο «Pharma 2020: Εμπιστοσύνη – Συνεργασία – Αξία», θα διεξαχθεί στις 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου το 11ο  Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Εν όψει της έναρξης του Συνεδρίου, οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής κ.κ. Μάκης Παπαταξιάρχης (Διευθύνων Σύμβουλος Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson) και Κώστας Παναγούλιας (Αντιπρόεδρος Vianex), παρουσίασαν σε σχετική συνέντευξη Τύπου τα θέματα που θα πραγματευτεί το συνέδριο, επίκαιρα παρά ποτέ, εστιάζοντας στις βασικές προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος της φαρμακευτικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Το λόγο αρχικά έλαβε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Φα.Μ., Σοφία Νάσιου, η οποία παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις της Εταιρείας, εστιάζοντας στις εκπαιδευτικές δράσεις και στη συμβολή της Ε.Ε.Φα.Μ. στην επαγγελματική ενδυνάμωση των στελεχών του κλάδου. Συγκεκριμένα η κ. Νάσιου ανέφερε ότι «Το επιστέγασμα αυτών των εκπαιδευτικών δράσεων, το Συνέδριο Φαρμακευτικού Management, έχει περισσότερα από 20 χρόνια τώρα ταυτιστεί με την παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής γνώσης και δικαιολογημένα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς θεσμούς στο χώρο. Σκοπός και φιλοδοξία μας είναι το φετινό Συνέδριο να συνεχίσει την παράδοση της επιτυχίας των προηγούμενων διοργανώσεων, τόσο ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, όσο και ως προς το επίπεδο των εισηγητών και την ενεργό συμμετοχή των παρευρισκομένων. Μια παράδοση που γνωρίζουμε καλά ότι έχει δημιουργήσει σε όλους σας υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις από το 11ο Συνέδριο και στις οποίες πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί απόλυτα».

Στη συνέχεια, οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής, κ.κ. Παπαταξιάρχης και Παναγούλιας αναφέρθηκαν εις βάθος στα θέματα που θα πραγματευθεί το Συνέδριο. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι «Στόχος του Συνεδρίου είναι να θέσει το πλαίσιο για την επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των φαρμακευτικών εταιρειών, ώστε να οικοδομηθούν σχέσεις ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με όλους τους εταίρους του κλάδου και να αναδείξουν την ΑΞΙΑ που προσφέρουν προς τους Ασθενείς, τους Επαγγελματίες Υγείας, τις Αρχές και την Κοινωνία. Βασική επιδίωξη είναι να αποτελέσει η φετινή διοργάνωση εφαλτήριο παραγωγικού διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων Φορέων του κλάδου, ώστε η Φαρμακοβιομηχανία να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα στήριξης της εγχώριας οικονομίας, της βιωσιμότητας των συστημάτων Υγείας και της βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς. Επιφορτισμένη με την ευθύνη να ανταπεξέλθει στις υψηλές προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η επιτυχία των προηγουμένων διοργανώσεων και λαμβάνοντας υπόψιν τις πλέον σύγχρονες τάσεις του χώρου, η Οργανωτική Επιτροπή έχει ετοιμάσει ένα πολυθεματικό και επίκαιρο επιστημονικό πρόγραμμα που απαντά σε καίρια ερωτήματα και προβληματισμούς των στελεχών του κλάδου μας».

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην Εμπιστοσύνη θα συζητηθεί αναλυτικά η έννοιά της και πώς αυτή γίνεται αντιληπτή από τους διαφορετικούς συνομιλητές στο χώρο της Υγείας. Για να επιτευχθεί αυτό και να υπάρξει ένας παραγωγικός διάλογος που να καταλήξει σε ουσιαστικά συμπεράσματα, θα υπάρξουν τοποθετήσεις από σημαντικούς εκπροσώπους όλων των φορέων, και συγκεκριμένα των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας, των αρχών και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Έναυσμα για συζήτηση θα δώσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έτρεξε στο ευρύ κοινό σχετικά με την εμπιστοσύνη ως προς της Φαρμακευτικές εταιρείες και τα στελέχη τους. Στη συνέχεια, θα συζητηθεί σε βάθος τι χρειάζεται για την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη του κλάδου καθώς και οι πρακτικές και τα συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν έτσι ώστε η εμπιστοσύνη στα στελέχη να αποτελέσει βασικό παράγοντα ενδυνάμωσης του κλάδου.

Στη συνέχεια, όσον αφορά στη Συνεργασία, θα συζητηθούν εκτενώς οι κυρίαρχες τάσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα και θα αναφερθούν πετυχημένα παραδείγματα του χώρου καθώς και οι κύριοι παράγοντες που θα επηρεάσουν την εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη και καινοτόμες πρακτικές από άλλους κλάδους και ιδιαίτερα από τον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας και επικοινωνίας. Το θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας θα συζητηθεί αναλυτικά με ιδιαίτερη έμφαση στην Ψηφιακή Ιατρική, στην Ψηφιακή Επικοινωνία και Κοινωνική δικτύωση όχι μόνο με τους επαγγελματίες υγείας αλλά με όλους τους εταίρους και συνομιλητές του χώρου της Υγείας. Η ικανότητα των στελεχών να αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών και την υλοποίηση υπηρεσιών που προσδίδουν αξία, αποτελεί  βασική προϋπόθεση για επιτυχία στο μέλλον.

Όσον αφορά στην Αξία, στόχος της συζήτησης είναι να υπάρξουν συμπεράσματα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί η  απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες για αυτούς θεραπείες, η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας και το μέλλον της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν εκτενώς οι στρατηγικές διασφάλισης της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες με ειδική αναφορά στην Εξατομικευμένη Θεραπεία, καθώς επίσης και στη  συμβολή των Δεδομένων Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής (RWE) στην Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας. Τέλος, καθώς βρισκόμαστε προ των πυλών της εφαρμογής της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας στην Ελλάδα θα συζητηθούν εκτενώς η εμπειρία από την Ευρώπη, οι καλές πρακτικές, τα πιθανά θέματα προς επίλυση και βέβαια η εφαρμογή της στην ελληνική πραγματικότητα και οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της.

Στη συνέχεια η  Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Φα.Μ., Βάσω Μπακατσέλου αναφέρθηκε  στην ομιλία του διακεκριμένου ομιλητή σχετικά με το πως τα στελέχη μπορούν να είναι επιτυχημένα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, σύνθετο και αβέβαιο περιβάλλον. Τέλος, η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με την αναφορά στο θεσμό των Αριστείων. Κατά την παρουσίαση του θεσμού η κ. Μπακατσέλου ανέφερε ότι «στο επίκεντρο του Συνεδρίου βρίσκεται για ακόμη μία φορά η απονομή των «Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ., του θεσμού που επιβραβεύει τις βέλτιστες και πιο καινοτόμες πρακτικές επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν στην αγορά του φαρμάκου και των προϊόντων υγείας κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 18 υποψηφιότητες, οι οποίες σύμφωνα με την κριτική επιτροπή ήταν όλες εξαιρετικού επιπέδου τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την παρουσίαση, που καταδεικνύει για μια ακόμα φορά  την υψηλή ποιότητα και το πάθος με το οποίο εργάστηκαν οι συνάδελφοι για να τις υλοποιήσουν».

Η τελετή απονομής των Αριστείων θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου, με το πέρας των εργασιών του επιστημονικού προγράμματος. Οι υποψηφιότητες που προκρίθηκαν στην τελική φάση είναι:

Καμπάνια Προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. / Αυτo-φροντίδας

  • Dulcosoft (Sanofi)
  • Superfoods (Superfoods)

Καμπάνια Ψηφιακής Επικοινωνίας

  • Humira (AbbVie)
  • Endymion (Aenorasis)

Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών & Ευαισθητοποίησης Κοινού

  • «O Παντεσπάνιους και εγώ» (Sanofi)
  • «Πιάσε το Μολύβι» (AbbVie)

Καμπάνια Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Προϊόντος

  • Cosentyx (Novartis)
  • Darzalex (Janssen)

Η Οργανωτική Επιτροπή του 11ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management

Πρόεδροι
Μάκης Παπαταξιάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson
Κώστας Παναγούλιας, Αντιπρόεδρος Vianex

Συντονίστρια
Βάσω Μπακατσέλου, Janssen

Ταμίας
Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, Ε.Ε.Φα.Μ.

Μέλη
Κώστας Βασιλάκης, AbbVie / Κατερίνα Φώσκολου, Actelion / Γιώργος Βιδάλης, Adelco / Έφη Λαμπράκη, Aenorasis / Μαρία Χαλάτση, Aenorasis / Παναγιώτης Κοσμάρας, Amgen / Χρήστος Λισγάρας, Anabiosis / Δημήτρης Αξιώτης, Angelini Pharma / Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, Astellas / Κατερίνα Τσοντάκη, AstraZeneca / Λίτσα Λαγού, Bayer / Δημήτρης Νικολάου, Bayer / Φώτης Παναγίδης, Bayer / Άντζελα Μασσέλου, BMS / Πάνος Δημόπουλος, Boehringer Ingelheim / Γιάννης Παπαγεωργίου, Boehringer Ingelheim / Νεκτάριος Μανάτος, Bradex / Ελίνα Βουκάκη, Cana / Γιώργος Αθανασόπουλος, Chiesi / Νίκος Παπανάγνος, Chiesi / Μαριάννα Κωνσταντινίδη, CSL Behring / Βασίλης Συμσιρίδης, DEMO / Ακριβή Κοκκινιά, Elpen / Ζωή Στεφανίδου, Elpen / Λήδα Καραβέλη, Galenica / Βούλα Παππά, Galenica / Αρετή Παπασάββα, Galenica / Όθων Ασλάνογλου, GE Healthcare / Απόστολος Πασιάς, Genesis Pharma / Γιάννης Καμαρινός, Genesis Pharma / Χρήστος Μάνος, Gilead / Χρήστος Κωστής, GSK / Ηλίας Στενός, GSΚ / Καλλία Καλογεράκη, Help / Μάγδα Βλάχου, Janssen / Στάθης Γόγονας, Janssen / Αγάθη Κάντα, Janssen / Κώστας Πρίτσινας, Janssen / Κωνσταντίνος Μπέλσης, Libytec / Ιωάννης Ανάργυρος, Medochemie / Στέλλα Ανδρεάδη, Medochemie / Χρήστος Τουλής, Menarini / Νικόλαος Ανδριόπουλος, Merck Group / Νίκος Μαρκουλάτος, MSD / Στέλιος Χαριτάκης, MSD / Φώτης Ζέκιος, Novartis / Γρηγόρης Ρομπόπουλος, Novartis / Κίμων Ευσταθίου, Novo Nordisk / Δημήτρης Θερριός, Pfizer / Χρυσούλα Χαλμπέ, PharmaQ / Μαρία Αλεξανδρή, Pharmaserve-Lilly / Δέσποινα Παπαδοπούλου, Pharmathen / Νίκανδρος Μηλιόπουλος, Phamazac / Φανή Καραμάνη, Pharmex / Μαρία-Λουίζα Μανούσου, Pierre Fabre / Ολυμπία Αναστοπούλου, Proton Pharma / Γρηγόρης Δαμασιώτης, Sanofi / Άννυ Κυριάκη, Sanofi / Γρηγόρης Καλτσάς, Shire-Baxalta / Teresa DeLuca, Swiss-Pharma-Valeant / Αναστασία Κυριακίδου, SwissPharma-Valeant / Δημήτρης Θανόπουλος, Takeda / Δημήτρης Κουλαξίδης, UCB / Πέτρος Χρήστου, UCB / Ντανιέλα Μάλο, Vian / Σοφία Σπίθα, Vian / Στέλλα Δανιελίδη, Vianex / Αντώνης Ευαγγελίδης, Vianex / Δημήτρης Κιάτος, Vianex / Ισίδωρος Κουγιουμτζόγλου, Vianex / Αντώνης Κυριακόπουλος Win Medica / Νάσος  Παπαδημητρίου, ΕΛ.Ε.Φ.Ι.-Sanofi / Γιώργος Δόκιος, Ε.Φ.Ε.Χ. / Βασίλης Σερέτης, Ε.Φ.Ε.Χ.- Olvos / Μάρκος Ολλανδέζος, Π.Ε.Φ. / Μαρία Λεοντάρη, Σ.Φ.Ε.Ε. / Ζωή Μαγκλάρα, Σ.Φ.Ε.Ε. / Αναστασία Αθανασοπούλου, Ε.Ε.Φα.Μ. / Μανόλης Αλεξανδράκης, Ε.Ε.Φα.Μ. / Πέτρος Βούρτσης, Ε.Ε.Φα.Μ. / Λουκία Θεοφανοπούλου, Ε.Ε.Φα.Μ. / Δημήτρης Ιωάννου, Ε.Ε.Φα.Μ. / Γιώργος Καλαφατάκης, Ε.Ε.Φα.Μ. / Γιώργος Καρδάσης, Ε.Ε.Φα.Μ. / Γιώργος Κατσίμπας, Ε.Ε.Φα.Μ. / Θανάσης Κρεμασμένος, Ε.Ε.Φα.Μ. / Ειρήνη Καπελώνη, Ε.Ε.Φα.Μ. / Σταυρούλα Χασαπογλίδου, Ε.Ε.Φα.Μ. / Αντωνία Κούτση, Ε.Ε.Φα.Μ. / Σοφία Νάσιου, Ε.Ε.Φα.Μ. / Κώστας Σπυρόπουλος, Ε.Ε.Φα.Μ. / Μάνος Χριστοδουλάκης, Ε.Ε.Φα.Μ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης