Blog

Αρχική » Blog » Επιχειρηματικά Νέα » Ετοιμάζεται ένα νέο cloud περιβάλλον για την άυλη εκτέλεση συνταγών

Blog

Ετοιμάζεται ένα νέο cloud περιβάλλον για την άυλη εκτέλεση συνταγών

Τα προγράμματα φαρμακείου αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ψηφιακά εργαλεία του φαρμακοποιού σήμερα. Προσφέρουν λύσεις στην οργάνωση της εργασίας και στην εξοικονόμηση χρόνου, στην ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των ενεργειών, στην ομαδοποίηση και συγκέντρωση του συνόλου όλων των παράλληλων διενεργούμενων πράξεων και ενεργειών από το προσωπικό του φαρμακείου.

Ο φαρμακοποιός πλέον δύναται, μέσω των προγραμμάτων, να έχει στα χέρια του την πραγματική εικόνα της επιχείρησης, των πωλήσεων, των αγορών, του αποθέματος και του ταμείου του. Εξασφαλίζει επίσης την ορθή και σύννομη διεκπεραίωση ενεργειών στο φαρμακείο και την προφύλαξη από φορολογικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικότερα, τα προγράμματα φαρμακείου πρακτικά:

 • παρέχουν την ηλεκτρονική διατίμηση των φαρμάκων και των αλλαγών σε λιανικές τιμές και σε τιμές αναφοράς, με τα νέα δελτία τιμών του υπουργείου Υγείας
 • παρέχουν on-line ενημέρωση για καταργήσεις ειδών, αποσύρσεις φαρμάκων και νέες κυκλοφορίες
 • παρέχουν on-line διαδικασίες παραγγελιοληψίας με τις συνεργαζόμενες φαρμακαποθήκες με πλήθος αυτοματισμών
 • προσφέρουν το περιβάλλον κοστολόγησης ειδών και υπηρεσιών σε συνεργασία με εφαρμογές, παρέχοντας τη δυνατότητα ενημέρωσης των νέων χονδρικών τιμών σε ΜΗΣΥΦΑ, παραφάρμακα και καλλυντικά καθώς και σε προσφορές ειδών
 • ενοποιούν πολλά και διαφορετικά συστήματα, επιτυγχάνοντας διασύνδεση με την πλατφόρμα εκτέλεσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο eΔΑΠΥ Παροχών και την πλατφόρμα εκτέλεσης συνταγών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
 • ενημερώνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συνταγής για τις ασυμβατότητες χορήγησης, για τις προφυλάξεις και τυχόν παρενέργειες, για τις οποίες θα πρέπει να ενημερωθεί ο παραλήπτης, καθώς διασυνδέονται με προγράμματα και κατάλληλες εφαρμογές
 • ειδοποιούν για την υποχρέωση ηλεκτρονικής εκτέλεσης και αποθήκευσης σε συνταγές ναρκωτικών και αντιβιοτικών σκευασμάτων, όπως και για την ηλεκτρονική εκτέλεση σκευασμάτων, τα οποία ανήκουν στη λίστα απαγόρευσης εξαγωγών
 • υλοποίησαν τη δυνατότητα της ετήσιας απογραφής των φαρμάκων του ν.1729/87 και ν.3459/2006 και την τήρηση του «Ηλεκτρονικού Βιβλίου Ναρκωτικών» με την αποθήκευση και ανάκληση των φυλασσόμενων συνταγών επί διετία
 • διευκολύνουν την επικοινωνία με το πελατολόγιο για την κοινοποίηση της εμπορικής πολιτικής του φαρμακείου μετά από συναίνεση του ενδιαφερομένου
 •  βοηθούν στην ανάπτυξη της πιστότητας με τη διαχείριση των υπηρεσιών της «κάρτας πελατών»
 • ενσωματώνουν την πλατφόρμα διενέργειας αντιγριπικών εμβολιασμών και επιτυγχάνουν τη διασύνδεση με το εθνικό μητρώο εμβολιασμού και ακόμη την πλατφόρμα του προγραμματισμού του εμβολιασμού και καταχώρησης rapid-test για την Covid-19, την πλατφόρμα καταχώρησης για την επιλογή του προσωπικού ιατρού των πολιτών και παλιότερα την πλατφόρμα χορήγησης τωνselftestγια τηνCovid-19
 • εντάσσουν στον προγραμματισμό τους την προεκτέλεση των ενεργειών από τον χρήστη, με την ίδια μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες, διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση του κοινού και τη λογιστική απεικόνιση των πράξεων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
 • προωθούν με αυτοματισμούς τις διευκολύνσεις στον αντιλογισμό των πράξεων, την ακύρωση παραστατικών και ενεργειών, τη δημιουργία υπενθυμίσεων, την επεξεργασία εκκρεμοτήτων και τη διόρθωση των σφαλμάτων
 • διασυνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα eSend για τη διαβίβαση των πωλήσεων λιανικής των φαρμακείων στην ψηφιακή πλατφόρμα Mydata ακολούθησαν την ΗΔΙΚΑ σε όλα τα στάδια ηλεκτρονικοποίησης των χειρόγραφων διαδικασιών που αφορούσαν τις συνταγές γαληνικών, τις ατομικές παραγγελίες του ΙΦΕΤ και σε όλους τους αυτοματισμούς προς διασφάλιση και διευκόλυνση του φαρμακοποιού στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου όπως μερική και ολική ακύρωση συνταγών
 • επιτυγχάνουν το ανέβασμα των αρχείων της ψηφιακής κάρτας ΕΚΑΑ στην πύλη της ΚΜΕΣ κατά την υποβολή των συνταγών
 • αναλαμβάνουν την άμεση αποστολή δεδομένων των τιμολογίων και των αριθμών των συνταγών στην πύλη της ΚΜΕΣ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών των φαρμακείων.

Συμπερασματικά, τα προγράμματα φαρμακείου εξελίσσονται συνεχώς και με εντεινόμενους ρυθμούς μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται αυτό του φαρμακείου, το οποίο έχει πλήθος αυτοματισμών που αφορούν τις ψηφιακές πληρωμές, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τη διασύνδεση POS και my DATA, την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, την αποϋλοποίηση της εκτέλεσης των συνταγών. Τα προγράμματα βρίσκονται στο επίκεντρο όλων αυτών των διεργασιών, επιτυγχάνοντας αυτήν την υλοποίηση σε ασφυκτικά πολλές φορές χρονικά περιθώρια.

Τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα

Από τον ΠΦΣ προωθείται η δημιουργία του« ηλεκτρονικού αρχείου παράδοσης φαρμάκων» με την τήρησή του μέσω των προγραμμάτων και της ΗΔΙΚΑ, σε αντικατάσταση του καταργημένου έντυπου «ειδικού βιβλίου διάθεσης προχορηγουμένων φαρμάκων».

Το μεγάλο στοίχημα είναι η περαιτέρω εξέλιξη της άυλης συνταγογράφησης με την ολοκλήρωση της άυλης εκτέλεσης των συνταγών στο φαρμακείο, την ουσιαστική κατάργηση των έντυπων συνταγών, την ηλεκτρονική αποθήκευση και την άυλη υποβολή τους. Εκεί τα προγράμματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, αφού η διαχείριση των συνταγών, η ανάκληση των εκκρεμοτήτων, η διόρθωση των σφαλμάτων, η αποθήκευση και η υποβολή τους θα γίνονται σε ένα νέο cloud περιβάλλον, για το οποίο ήδη εργάζονται οι προγραμματιστές.

Νέο περιβάλλον συνιστά και η υποχρέωση για την προσαρμογή της χώρας μας, έως το Φεβρουάριο του 2025, στη δημιουργία του Ελληνικού Οργανισμού Επαλήθευσης Φαρμάκων (HNVO)και τη διασύνδεσή του με το ευρωπαϊκό για την online επαλήθευση των φαρμακευτικών σκευασμάτων και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικών με τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας πάνω στη συσκευασία τους.

Η εισαγωγή πανευρωπαϊκά του νέου δισδιάστατου κώδικα (QR) σε όλα τα νέα φάρμακα, σε παράλληλη συνύπαρξη με τον κωδικό ΕΟΦ για τα σκευάσματα που κυκλοφορούν ήδη, καθώς και το σκανάρισμα με διαδικασία ενός βήματος τόσο για την ακύρωση των ταινιών γνησιότητας για τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και για τις ανάγκες της επαλήθευσης της γνησιότητας, θέτουν νέα δεδομένα στη διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών.

Συμπερασματικά

Έχοντας δώσει τα διαπιστευτήριά τους με επιτυχία και ταχύτητα σε οτιδήποτε τους ζητήθηκε έως τώρα, διαθέτοντας άξιο και έμπειρο προσωπικό, τα προγράμματα φαρμακείου είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και τις συνθήκες όπως αυτές εξελίσσονται στο χώρο του φαρμακείου, συμβάλλοντας καθοριστικά ως ένα πολύτιμο εργαλείο στην αύξηση της απόδοσης και της ανάπτυξης του φαρμακείου. Προϋπόθεση αποτελεί ο φαρμακοποιός με την ομάδα του να αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο στην εκπαίδευση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από το πρόγραμμα.

Πηγή: Φαρμακευτικός Κόσμος#198

Πηγή: farmakeutikoskosmos.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης