«Τρεισήμισι χιλιάδες σημεία κατ’ οίκον νοσηλείας θα υπάρχουν με το νέο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής», επισήμανε η αν. Yπουργός, ενώ σε ό,τι αφορά τους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ) και τους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ) διευκρίνισε ότι «θα εγκατασταθούν και στα επτά πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας, τα οποία αναπτύσσει το υπουργείο Υγείας και θα είναι σε σύνδεση με κάθε ιατρική σχολή της χώρας, διότι θέλουμε μέλος ΔΕΠ, καθηγητής πανεπιστημίου, να επιφορτιστεί με το κομμάτι της επείγουσας ιατρικής μέσω της τηλεϊατρικής και να μπορεί να παρέχει έγκαιρα, αξιόπιστα συμβουλευτική σε συναδέλφους του σε θέματα που αφορούν έκτακτα περιστατικά, χρόνια νοσήματα, να μπορούμε δηλαδή να έχουμε καλύτερη υποστήριξη των γιατρών μας, οι οποίοι είναι στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές γενικότερα».

Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Σχετικά με την αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης η κ. Αγαπηδάκη επισήμανε ότι «χτίζουμε ένα πλαίσιο για τα ψηφιακά δεδομένα υγείας», σημειώνοντας ότι το υπουργείο Υγείας δρομολογεί μία σημαντική πρωτοβουλία, την οποία χαρακτήρισε «θεμέλια λίθο» πάνω στην οποία θα στηριχθεί όλο το οικοσύστημα της ψηφιακής υγείας. «Ήδη λειτουργεί το πρόπλασμα του ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και δρομολογείται προς ολοκλήρωση, περί τα τέλη του επόμενου έτους, ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας. Αυτός θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε δεδομένα πληθυσμιακά, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να οργανώσουμε τις υπηρεσίες υγείας, να ξέρουμε π.χ. σε ποιες περιοχές έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες για θέματα πρόληψης καρδιαγγειακών και σε ποιες για θέματα πρόληψης καρκίνου», διευκρίνισε η αν. Υπουργός.

Είπε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί και στο κομμάτι της αξιολόγησης των προγραμμάτων screening, όπως το πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά:  «Θα το κάνουμε τουλάχιστον δειγματοληπτικά, ώστε να αποκτήσουμε μια αξιολόγηση, να δούμε πώς καταλήγει ένας γιατρός σε μια γνωμάτευση και πώς ο αλγόριθμος, να μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή τα ποσοστά ακρίβειας αυτών των ψηφιακών εργαλείων σε σχέση με τις ανθρώπινες κλινικές δεξιότητες και το κλινικό συμπέρασμα».