Blog

Αρχική » Blog » Πολιτική Υγείας » Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής για Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία

Blog

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής για Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, επεξεργάσθηκε την ηθική διάσταση της ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στον τομέα της Υγείας, καθώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες, διεθνώς, ο τομέας της παροχής υπηρεσιών Υγείας προσελκύει κατ’ εξοχήν το ενδιαφέρον της έρευνας στην ΤΝ και ήδη εφαρμογές έχουν καθιερωθεί στην κλινική πράξη, στα πεδία της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας, καθώς και στη διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών. Η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να συστήσει Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη διαρκή υποστήριξή της κατά την ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην ΤΝ. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η ΤΝ εγείρει σοβαρά προβλήματα ηθικής φύσεως, τα οποία δεν μπορούν να παραβλεφθούν και η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει.

Κατά την Επιτροπή απώτερος στόχος πρέπει να είναι η ενσωμάτωση ψηφιακών και άλλων καινοτόμων λύσεων στο σύστημα υγείας με βάση μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μόνον αναναμένονται απτά αποτελέσματα προς όφελος των ασθενών/ληπτών υπηρεσιών υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση συστήνεται:

-Η διαμόρφωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης το οποίο θα διέπει την ανάπτυξη και χρήση της ΤΝ στην υγεία και θα συνοδεύει την εθνική στρατηγική για την ΤΝ.

– Ενόψει του Κανονισμού της ΕΕ για την ΤΝ (AI Act), ο εκσυγχρονισμός και η εξειδίκευση από την Πολιτεία κατάλληλου νομικού πλαισίου που να εγγυάται το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με έμφαση στην οριοθέτηση και καταμερισμό των ευθυνών των εμπλεκόμενων μερών στην ΤΝ (ΑΙ stakeholders).

-H διαμόρφωση κωδίκων ηθικής και δεοντολογικής αξιολόγησης, καθώς και η εφαρμογήεσωτερικών προτύπων αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης αντικτύπου, όπου αυτό απαιτείται, από τους οργανισμούς που αξιοποιούν εφαρμογές της ΤΝ στην υγεία, βάσει σχετικών αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων.

Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος (digital divide) και των ψηφιακών ανισοτήτων εν γένει, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων και δράσεων για τον ψηφιακό εγγραμματισμό (digital literacy) του γενικού πληθυσμού, και ειδικότερα των χρηστών υπηρεσιών υγείας, με στοχευμένες συμπράξεις της Πολιτείας και άλλων φορέων, όπως λ.χ. ενώσεων ασθενών.

-Η προώθηση της επανειδίκευσης (re-skilling) και αναβάθμισης των δεξιοτήτων (up-skilling) των χρηστών των εφαρμογών ΤΝ στην υγεία μέσω σχεδιασμού κατάλληλων προγραμμάτων από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Επιστημονικές Εταιρείες και Δομές Υγείας.

-Ο καθορισμός από την Πολιτεία των όρων και των προϋποθέσεων ασφαλούς και αποτελεσματικής εφαρμογής των συστημάτων ΤΝ στο ελληνικό περιβάλλον και η συνακόλουθη αναβάθμιση της λειτουργίας των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

-Η ενίσχυση της ψηφιοποίησης των συστημάτων και των δεδομένων υγείας

– Η διαμόρφωση πλαισίου από την Πολιτεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ερευνητών στις βάσεις δεδομένων της ΗΔΙΚΑ για έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων ΤΝ.

-Η συστηματική καλλιέργεια δημόσιου διαλόγου για τις πιθανές εφαρμογές της ΤΝ και τον αντίκτυπό τους με διεπιστημονική εμπλοκή ειδικών

-Η συστηματική χρήση μεθόδων και εργαλείων στρατηγικής προόρασης (strategic foresight) από την Πολιτεία και τις επιστημονικές κοινότητες

-Η διαμόρφωση σεναρίων μέσω διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών δύναται να ενισχύσει τις συνθήκες ψηφιακής συμπερίληψης και εμπιστοσύνης.

Πηγή: healthdaily.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης