Blog

Αρχική » Blog » Έρευνες / Μελέτες » Έρευνα: Οι επιπτώσεις της COVID-19 σε ασθενείς με καρκίνο μαστού

Blog

Έρευνα: Οι επιπτώσεις της COVID-19 σε ασθενείς με καρκίνο μαστού

Παγκοσμίως, η προτεραιότητα της αντιμετώπισης της COVID-19, από όλα τα κράτη και τα συστήματα υγείας, και η κατανομή του μεγαλύτερου μέρους των πόρων τους προς αυτήν την κατεύθυνση, είχε άμεσο αντίκτυπο σε άλλες παθήσεις.

Συγκεκριμένα για τον καρκίνο, η επιβάρυνση των συστημάτων υγείας και η αδυναμία πρόσβασης των πολιτών σε δομές υγείας, έχει επιφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο μείωση των προληπτικών ελέγχων για τον καρκίνο έως και 50%.

Σύμφωνα με μελέτες, οι νέες διαγνώσεις καρκίνου παγκοσμίως έχουν μειωθεί περίπου 40%, ενώ υπήρξαν τεράστιες καθυστερήσεις στις θεραπείες και μεγάλη αύξηση στη λίστα αναμονής των ασθενών.  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι 1 στις 3 χώρες αναγκάστηκε να διακόψει ή να καθυστερήσει την αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο το πρώτο διάστημα της πανδημίας.

«Άλμα Ζωής»: διαδικτυακή έρευνα για τις επιπτώσεις της COVID-19 σε ασθενείς με καρκίνο μαστού

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα άλλων χωρών σχετικά με την επιβάρυνση των ασθενών με καρκίνο λόγω της COVID-19, o Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» διεξήγαγε μια διαδικτυακή έρευνα σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού  στη χώρα μας, με στόχο να εντοπιστεί κατά πόσο οι ίδιες βίωσαν επιπτώσεις λόγω της πανδημίας.

Χαρακτηριστικά της έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά το διάστημα  Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2021 μέσω ανώνυμων ερωτηματολογίων. Συνολικά, 483 ασθενείς με καρκίνο μαστού απάντησαν στις ερωτήσεις που αφορούσαν στην πιθανή δυσκολία ή καθυστέρηση στην πρόσβαση τους στις δομές υγείας, καθώς και στην επίδραση της COVID-19 στη διάθεσή τους.

Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχουσών

Από τα 483 άτομα που πήραν μέρος, η πλειοψηφία (43%) ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών. Το 33% ήταν μεταξύ 51 και 60 ετών, το 12% ανήκει στην ηλικιακή  ομάδα 18-40 ετών και το υπόλοιπο 12% στην ομάδα 61-80 ετών.

Ως προς τον τόπο κατοικίας, το 59% του δείγματος κατοικεί στην Αττική, το 13% στην Κεντρική Μακεδονία και το υπόλοιπο 28% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Σε σχέση με το στάδιο των θεραπειών, το 88% των ερωτώμενων γυναικών δήλωσε ότι έχει τελειώσει τις θεραπείες του ή συνεχίζει με ορμονοθεραπεία και το 12% βρισκόταν σε θεραπεία (χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία) ή είχε μεταστατικό καρκίνο μαστού κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, κατά τη διάρκεια της πανδημίας:

  • οι ερωτώμενες που δε βρίσκονται σε θεραπεία, σε ποσοστό 52% συνέχιζαν να εργάζονται κανονικά ή με τηλεργασία, 11% βρίσκονταν σε άδεια και 5% σε αναστολή.
  • Το 31% δεν εργαζόταν (μη εργαζόμενες / συνταξιούχοι).
  • Αντίστοιχα, οι ερωτώμενες που βρίσκονταν σε θεραπεία, σε ποσοστό 23% συνέχιζαν να εργάζονται κανονικά ή με τηλεργασία, 28% βρίσκονταν σε άδεια και 9% σε αναστολή.
  • το 36% δεν εργαζόταν (μη εργαζόμενες / συνταξιούχοι).
  • το 52% των γυναικών που βρίσκεται αυτή την εποχή σε θεραπεία δηλώνει ότι κάνει τη θεραπεία σε Δημόσιο νοσοκομείο και το 38% σε Ιδιωτικό.
  • Για τον επανέλεγχο, όμως, η πλειοψηφία (59%) των γυναικών αυτών επιλέγει τον ιδιωτικό τομέα (Ιδιώτη γιατρό/ Ιδιωτικό νοσοκομείο) και μόλις το 18% το Δημόσιο Νοσοκομείο. Το 21% των συμμετεχουσών δήλωσε ότι δεν κάνει ακόμη επανέλεγχο.
  • δεν εμποδίστηκε σημαντικά η πρόσβαση στον γιατρό.
  • το 13% των ασθενών που βρίσκονταν σε θεραπεία αντιμετώπισε κάποια καθυστέρηση στο χειρουργείο ή στη θεραπεία του.
  • οι μισές ασθενείς αντιμετώπισαν και επιπλέον εμπόδια στη διενέργεια του τακτικού επανελέγχου τους.
  • το 41% του δείγματος απάντησε πως η εξέλιξη της πανδημίας θα επηρεάσει την ψυχική υγεία τους και το 29% ότι θα επηρεάσει τη σωματική τους υγεία.

Συμπεράσματα

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να σκιαγραφήσουμε την κατάσταση που βίωσαν οι ασθενείς με καρκίνο μαστού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στη χώρα μας.

Φαίνεται ότι συνολικά οι ασθενείς που είχαν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και χρειάζονταν να ξεκινήσουν την θεραπεία τους δεν είχαν ιδιαίτερες καθυστερήσεις σε αυτές.

Καθυστερήσεις ή δυσκολία πρόσβασης στον γιατρό αντιμετώπισαν κυρίως ασθενείς από την περιφέρεια οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το νοσοκομείο, λόγω μεγάλης απόστασης, έλλειψης μεταφορικού μέσου ή έλλειψη μέσων συγκοινωνίας εξαιτίας της πανδημίας.

Κύριος ανασταλτικός παράγοντας για την επίσκεψη στον γιατρό αποτέλεσε ο προσωπικός φόβος των ασθενών για συνδιαλλαγή με δομές υγείας λόγω της πανδημίας. Άλλα εμπόδια υπήρξαν επίσης η αυξημένη λίστα αναμονής και η έλλειψη διαθεσιμότητας του γιατρού λόγω COVID-19.

Παράλληλα, οι μισές ασθενείς που είχαν ήδη αντιμετωπίσει δυσκολία ή καθυστέρηση σε πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, αντιμετώπισαν επιπλέον καθυστέρηση και στον τακτικό τους επανέλεγχο.

Τέλος, σημαντική διαπίστωση είναι πως υπάρχει επίδραση της πανδημίας στη διάθεση των ασθενών με καρκίνο μαστού, με κυρίαρχα συναισθήματα την ανησυχία και το άγχος, ενώ προσωπική τους πρόβλεψη είναι πως η πανδημία θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την ψυχική τους υγεία και στο μέλλον. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημασία των δομών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη δεδομένη χρονική περίοδο, οι οποίες είναι ούτως ή άλλως απαραίτητες για τις ασθενείς με καρκίνο μαστού.

Πηγή: dailypharmanews.gr
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

KΛΕΙΣΙΜΟ
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης

ΣΥΝΔΕΣΗ

KΛΕΙΣΙΜΟ

Scroll To Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.