Blog

Αρχική » Blog » Πολιτική Υγείας » Έρχονται τα άυλα παραπεμπτικά εξετάσεων!

Blog

Έρχονται τα άυλα παραπεμπτικά εξετάσεων!

Έρχονται τα άυλα παραπεμπτικά εξετάσεων!

Μετά την άυλη συνταγογράφηση, έρχονται και τα άυλα παραπεμπτικά των εξετάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται μεταξύ άλλων, ζητήματα σχετικά με ορισμένες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, υφιστάμενες ή νέες, που παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η απλούστευση των σχετικών διαδικασιών και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες μέσα από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη χρήση του μοναδικού σημείου ψηφιακής διεπαφής του Δημοσίου και των πολιτών/επιχειρήσεων, δηλαδή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). 

Ειδικότερα,  με τις διατάξεις του άρθρου 13 ορίζεται ότι η παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας άυλης συνταγογράφησης μέσω του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η οποία θεσπίσθηκε με τις διατάξεις της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο τριακοστό έκτο) ως έκτακτο μέτρο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών λόγω της πανδημίας COVID-19, αποκτά μόνιμο χαρακτήρα. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού του νομοσχεδίου ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία διακίνησης και εκτέλεσης των άυλων συνταγών και παραπεμπτικών. Εν συνεχεία, θεσπίζεται νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων για την αποζημίωση δαπανών των ειδικών θεραπειών παιδιών και εφήβων του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), σύμφωνα με τα οριζόμενα επ’ αυτού στη σχετική ρύθμιση (άρθρο 14 του νομοσχεδίου). Περαιτέρω, παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στην ψηφιακή δημόσια υπηρεσία «eDiplomas», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), για την άντληση, από τα πληροφοριακά συστήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), των στοιχείων που βεβαιώνουν την κτήση τίτλου σπουδών του και τη διαβίβασή τους σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και νομικά πρόσωπα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να κάνουν χρήση της ως άνω υπηρεσίας στην περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας τίτλου σπουδών υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Τέλος, προβλέπεται η ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμόδιων υπουργών (άρθρο 15 του νομοσχεδίου).

Αναλυτικά, ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 13
Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων

1. Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.esyntagografisi.gr/p-rv/p) που λειτουργεί και διαχειρίζεται η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α.).

2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi. gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»), είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται. Στην περίπτωση αυτή, δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα, είτε και μέσω μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας στο σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

3. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων του, μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων του, ο ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με λήψη μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστημα ισχύος της ή και μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά, αριθμό συνταγής, φάρμακο, διάγνωση και χρονικό διάστημα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο συνδέονται οι ιατροί με τους μοναδικούς κωδικούς πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε, καθώς και η ημερομηνία αυτής.

4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού. Ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρμακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων, με βάση τον αριθμό της. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α., ο φαρμακοποιός εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον πολίτη κωδικό (one-time password) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές φαρμάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία άυλης συνταγογράφησης, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 14
Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

1. Μετά από την έκδοση της απαιτούμενης γνωμάτευσης από παρόχους ειδικής αγωγής κατά τις κείμενες διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής με αποδέκτες τους δικαιούχους περίθαλψης διενεργείται προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ως υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 και την περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1), η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Β’ 4898/2018) του ΕΟΠΥΥ. Η υποβολή των ατομικών αιτημάτων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ειδικές θεραπείες που διενεργούνται από ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα εικοστό τέταρτο έως εικοστό έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). H υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Με τη διαδικασία της παρ. 4 είναι δυνατόν να εντάσσονται στη διαδικασία του παρόντος, ως προς τον έλεγχο των αποζημιούμενων δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, επιπλέον κατηγορίες παροχών, των οποίων η αποζημίωση γίνεται μετά από ατομικό αίτημα των δικαιούχων κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020.

3. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τους σκοπούς του παρόντος, διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και μετά από αίτημα του δικαιούχου-κυρίως ασφαλισμένου. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του ΕΟΠΥΥ, ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι εφαρμογές του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαλειτουργούν, οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, διευρύνονται οι κατηγορίες αποζημιούμενων, μέσω ατομικών αιτημάτων, για παροχές υγείας οι οποίες μπορούν να υπάγονται στη διαδικασία του παρόντος ως προς τον έλεγχο αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ κατά τα προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) και τις κείμενες διατάξεις και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 15
Ψηφιακή υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών (eDiplomas)

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), να αιτείται στην ψηφιακή δημόσια υπηρεσία «eDiplomas» την άντληση από τα πληροφοριακά συστήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) των στοιχείων που βεβαιώνουν την κτήση τίτλου σπουδών του ή προκύπτουν από αυτόν και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (A’ 138) καθώς και σε νομικά πρόσωπα της επιλογής του, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία «eDiplomas».

2. Η άντληση και η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1 διενεργούνται μετά από το αίτημα του φυσικού προσώπου, το οποίο συνιστά ρητή συγκατάθεση και προϋπόθεση για την πρόσβαση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας της παρ. 1.

3. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται επίσης να κάνει χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 για σκοπούς επισκόπησης των τίτλων σπουδών που το αφορούν καθώς και για να υποβάλλει αίτημα στα Α.Ε.Ι. και στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για σκοπούς ενημέρωσης ή διόρθωσής τους.

4. Οι φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 δύνανται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 στην περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας τίτλου σπουδών, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει ήδη διαβιβάσει στους άνω φορείς τον τίτλο σπουδών που το αφορούν και το Α.Ε.Ι. ή ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π έχει παράσχει ρητή εξουσιοδότηση προς τους άνω φορείς για την πρόσβαση και επεξεργασία των ως άνω στοιχείων.

5. Για την χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Τα στοιχεία που αντλούνται και διαβιβάζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 είναι αυτά που αποτυπώνονται και στον τίτλο σπουδών του εκάστοτε Α.Ε.Ι. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας της παρ. 1, τον τρόπο και τη διαδικασία αυθεντικοποίησης των φυσικών προσώπων, τις κατηγορίες των δεδομένων που διαβιβάζονται, τη μορφή και το περιεχόμενό τους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής στην υπηρεσία «eDiplomas», την πρόσβαση των φυσικών προσώπων και των φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην υπηρεσία της παρ. 1, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική λεπτομέρεια ή άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Πηγή: nextdeal.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης