Blog

Αρχική » Blog » Επιχειρηματικά Νέα » Bausch+Lomb: Η «οσκαρική» φαρµακευτική που µας έφερε πιο κοντά στη Σελήνη

Blog

Bausch+Lomb: Η «οσκαρική» φαρµακευτική που µας έφερε πιο κοντά στη Σελήνη

Ο Ιάκωβος Μιχαλίτσης περιγράφει στο Fortune Greece τους λόγους που κάνουν την Bausch+Lomb να διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του κλάδου της.
Με τον φακό Cinemascope άλλαξε τον κινηµατογράφο και βραβεύτηκε ως η πρώτη και µοναδική, µέχρι στιγµής, φαρµακευτική µε Oscar. Τα Rayban φέρουν την υπογραφή της, ενώ µε τους φακούς της, τους Super Baltar, είδαµε τις πρώτες φωτογραφίες από τη Σελήνη.

Έχοντας οικονοµικές σπουδές και υπόβαθρο και έχοντας αλλάξει κλάδους αλλά και αντικείµενο δραστηριότητας πολλές φορές ως τώρα, αυτό που χαρακτηρίζει τον Ιάκωβο Μιχαλίτση είναι η προσαρµοστικότητα, το θάρρος δεµένο µε ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, και η αντοχή, σε συνδυασµό µε την έµφυτη περιέργεια και λαχτάρα για µάθηση και καθετί νέο. Όµως, το πιο µεγάλο του µυστικό, όπως λέει στο Fortune Greece, «είναι η πίστη στον ανθρώπινο παράγοντα, η οµαδικότητα, η επιτυχία και η ευτυχία να καταφέρνω να κινητοποιώ και να περιτριγυρίζοµαι από χαρισµατικούς και παθιασµένους ανθρώπους».

Κύριε Μιχαλίτση, η Bausch+Lomb Ελλάδας διακρίθηκε, για ακόµη µια χρονιά, ως εταιρεία Best Workplaces™ και Best Workplaces™ for Women. Τι σηµαίνει αυτό για εσάς, τους συνεργάτες σας και το ευρύτερο σύνολο;

Οι βραβεύσεις αυτές επισφραγίζουν την αφοσίωσή µας να επενδύουµε ο ένας στον άλλο και σε στρατηγικές που µας καθιερώνουν ως κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον. Η δηµιουργία δίκαιης πρόσβασης και εξέλιξης, η ενθάρρυνση και η ενδυνάµωση των εργαζοµένων και η απόρριψη κάθε µορφής διακρίσεων µάς κάνουν µια «δεµένη» και ώριµη ανθρωποκεντρική οικογένεια, ένα περιβάλλον όπου κάποιος πραγµατικά θα επιθυµούσε να εργαστεί. Οι άνθρωποί µας είναι το κίνητρό µας και αφιερώνουµε σε αυτούς αυτές τις βραβεύσεις.

Εφέτος, όπως αναφέρατε, διακριθήκαµε ως µία από τις κορυφαίες εργοδότριες εταιρείες, µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, καταλαµβάνοντας την 3η θέση στην κατηγορία εταιρειών µε 50-250 εργαζόµενους, στο πλαίσιο της έρευνας Best Workplaces™ 2023. Όµως δεν είναι η µοναδική βράβευση. Το 2019 η εταιρεία κατατάχθηκε στην 4η θέση, στη 2η το 2020, στην 1η το 2021 και στην 3η το 2022. Επίσης, εφέτος διακριθήκαµε ως µία από τις 10 κορυφαίες εργοδότριες εταιρείες, µε το καλύτερο περιβάλλον για να εργάζεται µια γυναίκα στην Ελλάδα, καταλαµβάνοντας την 9η θέση στο Best Workplaces™ For Women.

                                                                                            Ιάκωβος Μιχαλίτσης, CEO της Bausch+Lomb σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Βαλκάνια και Νότια Αφρική.

Πώς το έχετε επιτύχει αυτό, ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει και ποιο το κλειδί για την επίτευξή τους;

Στην Bausch+Lomb Ελλάδας, το όραµά µας είναι να είµαστε ο έµπιστος συνεργάτης για την Υγεία, µε την υπόσχεση ότι πάντα θα λειτουργούµε µε τα πιο υψηλά standards ακεραιότητας και ηθικής. Επιδίωξή µας είναι η κατάργηση των διακρίσεων και η ενίσχυση της συµπερίληψης. Με οδηγό αυτό καλλιεργούµε την κουλτούρα µας και βελτιώνουµε τις πολιτικές µας, ώστε να δηµιουργούµε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο συµµετέχουν όλοι, που αποδέχεται τη διαφορετικότητα, υποστηρίζει την ελευθερία και που οι άνθρωποί µας αισθάνονται ευπρόσδεκτοι να εκφραστούν και να φτάσουν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Παράλληλα έχουµε υιοθετήσει µια πιο ισχυρή προσέγγιση σε θέµατα αειφορίας, που περιλαµβάνει την ανάπτυξη στρατηγικών ESG, µε τη συµµετοχή των µελών του Leadership Team και, τολµώ να πω, µε εµπλοκή όλων των εργαζοµένων µας. Καθώς έχουµε την ευθύνη να αφήσουµε θετικό αντίκτυπο και την ευκαιρία να κάνουµε τη διαφορά. Μέσα από το πρόγραµµα εταιρικής ευθύνης, «Συµβάλλω», η διαχρονική επιτυχία της Bausch+Lomb συνδέεται άρρηκτα µε την επιθυµία µας να αφήνουµε το κοινωνικό και περιβαλλοντικό µας «αποτύπωµα», µέσα από εθελοντικές δράσεις, δωρεές, υποτροφίες, προσφορές στα παιδιά, αιµοδοσία, ενέργειες για την προστασία της ζωής στον πλανήτη και πληθώρα άλλων σηµαντικών δραστηριοτήτων, για τις οποίες είµαστε υπερήφανοι.

Πώς το ESG συµβάλλει στη βελτίωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας;

Η υιοθέτηση κριτηρίων ESG στη στρατηγική µας, µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και την εταιρική διακυβέρνηση, είναι µονόδροµος για τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα και δηµιουργία υπεραξίας για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε ταυτόχρονη δηµιουργία διακριτού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην αγορά.

Επιγραµµατικά, θα αναφέρω την αύξηση της παραγωγικότητας, τη µείωση των λειτουργικών δαπανών αλλά και τους περιορισµούς των κινδύνων, την αύξηση της ικανοποίησης των εργαζοµένων και των συνεργατών µας, την αύξηση των πωλήσεων και τη µακροπρόθεσµη διασφάλιση της επιχειρηµατικής  µας επιτυχίας.

Δεν θα αφήσω εκτός την περιβαλλοντική διάσταση, αφού ήδη στην εταιρεία µας είµαστε ωφεληµένοι από τη µείωση του κόστους, κυρίως στην κατανάλωση ενέργειας και την αύξηση της αναγνώρισής µας για τις φιλικές προς το περιβάλλον προσπάθειές µας.

Άλλωστε, στην Bausch+Lomb Ελλάδας έχουµε «φτιάξει» τα δικά µας 4Ps! Our People Our Motive, Our Patients Our Motive, Our Planet Our Motive, Our Products Our Motive.

«Συµβάλλω»: Με το πρόγραµµα εταιρικής ευθύνης της Bausch+Lomb τρέχουν µια σειρά από εθελοντικές δράσεις, δωρεές, υποτροφίες, προσφορές στα παιδιά, αιµοδοσία και ενέργειες για την προστασία της ζωής στον πλανήτη.

Όµως για ποια επιτεύγµατα της εταιρείας σας είστε περισσότερο υπερήφανος;

Το 2015 ξεκινήσαµε στην Ελλάδα ένα σηµαντικό και απαιτητικό σχέδιο πλήρους µετασχηµατισµού. Στόχος µας ήταν η ενοποίηση πολλών και διαφορετικών φιλοσοφιών και ανθρώπων µέσα από αλλεπάλληλες εξαγορές και η δηµιουργία κοινού οράµατος και στρατηγικής µαζί µε καταλυτική βελτίωση των οικονοµικών µας µεγεθών.

Έκτοτε δηµιουργήσαµε µια δυνατή και δεµένη οµάδα µε εστίαση στα αποτελέσµατα και, κυρίως, µε έµφαση στις µεταξύ µας σχέσεις. Διατµηµατικές οµάδες και κοινή πολυσυµµετοχική λήψη αποφάσεων, Reverse Mentoring, Coaching & Mentoring, πρωτοβουλία Best Idea Wins, περιβαλλοντικές και εθελοντικές δράσεις («Χαµόγελο του παιδιού», καθαρισµός ακτών, αναδάσωση κ.λπ.). Με Leadership και Management Team να δουλεύουν µαζί αρωγοί στην κοινή προσπάθεια και όραµα όλων των συναδέλφων όπως αυτό συνδιαµορφώνεται. Έτσι, η δέσµευση µεγιστοποιείται και η εκτέλεση ξεπερνά τις προσδοκίες.

Και τα αποτελέσµατα είναι απτά. Το 2016 πετύχαµε να γίνουµε η πρώτη φαρµακευτική στην Ευρώπη, µε πιστοποίηση ISO 37001, κατά της δωροδοκίας. Στις αρχές του 2022 ολοκληρώσαµε και τοπικά, µε απόλυτη επιτυχία, το κοµµάτι που µας αναλογούσε, στην παγκόσµια διαδικασία του Spin Off, καθώς χωριστήκαµε σε δύο τµήµατα, µε την ελληνική θυγατρική να αναλαµβάνει µόνο το κοµµάτι της Οφθαλµολογίας και του Consumer Healthcare στη γενική Υγεία. Κατά τη διαδικασία αυτή, παραδώσαµε σε άλλον αντιπρόσωπο προϊόντα αξίας πάνω από το 30% των συνολικών µας πωλήσεων.

Παρά τη σηµαντική αυτή µείωση και µε γνώµονα τον σωστό σχεδιασµό, την αποδεδειγµένη ικανότητα και αποτελεσµατικότητα και τη δηµιουργία εκείνων των συνθηκών της άµεσης µελλοντικής µας ανάπτυξης και τις αρχές µας, ο συνολικός αριθµός των εργαζόµενων παρέµεινε ίδιος, ενώ φροντίσαµε να εξασφαλίσουµε εργασία στους επηρεαζόµενους συναδέλφους µας, στον νέο αντιπρόσωπο.

Στο ταξίδι του µετασχηµατισµού µας, τα τελευταία οκτώ χρόνια, η βασική µας σταθερή αξία είναι η πίστη στους ανθρώπους µας και η πεποίθηση ότι «στα δύσκολα» οι αξίες µας γίνονται ακόµα πιο ουσιαστικές.

See better. Live better. #weareBauschandLombers

Κύριε Μιχαλίτση, τι είναι η αυτοφροντίδα και γιατί είναι σηµαντική;

Η αυτοφροντίδα, σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, είναι η ικανότητα των ατόµων και των κοινοτήτων, να προάγουν την υγεία, να προλαµβάνουν ασθένειες, να διατηρούν την υγεία τους. Ως αντιπρόεδρος του ΕΦΕΧ (Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Εταιρειών Φαρµάκων Ευρείας Χρήσης), του οποίου η αποστολή είναι η βιώσιµη ανάπτυξη της αυτοφροντίδας, θέλω να τονίσω τον καταλυτικό της ρόλο και τα οφέλη στη δηµόσια υγεία. Για να αντιληφθείτε πόσο σηµαντική είναι η αυτοφροντίδα, αρκεί να σας αναφέρω ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη 1,2 δισεκατοµµύρια περιπτώσεις ήπιων παθήσεων αντιµετωπίζονται µε τη χρήση µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων (ΜΗΣΥΦΑ) και πρακτικών αυτοφροντίδας, σύµφωνα µε µελέτη της AESGP. Αυτό εξοικονοµεί περισσότερα από 36 δισ. ευρώ δαπανών που διαφορετικά θα επιβάρυναν τους ασθενείς, τα εθνικά συστήµατα υγείας και τις οικονοµίες. Οπότε η επέκταση πρακτικών αυτοφροντίδας για ήπιες ασθένειες (OTC list) θα µπορούσε να εξοικονοµήσει επιπλέον 18 δισ. ευρώ ετησίως. Στην Ελλάδα, τα δυνητικά κοινωνικοοικονοµικά οφέλη από τον εµπλουτισµό του καταλόγου ΜΗΣΥΦΑ κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο, σύµφωνα µε µελέτη της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας, θα µπορούσαν να εξοικονοµήσουν από τη µεταφορά 89 δραστικών ουσιών (που είναι ΜΗΣΥΦΑ στην Ευρώπη αλλά όχι στην Ελλάδα) µέχρι 560 εκατ. ευρώ, 25% µείωση των µη αναγκαίων ιατρικών ραντεβού, 13,28 ευρώ για την εθνική οικονοµία και 11,66 ευρώ για τον Έλληνα πολίτη από κάθε ιατρική επίσκεψη.

 

Πηγή: fortunegreece.com
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης