Blog

Αρχική » Blog » Πολιτική Υγείας » Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας: Προ των πυλών κεντρική επεξεργασία και διαχείριση των μονάδων αίματος – Αρχικά στην Αττική και σταδιακά στην υπόλοιπη Ελλάδα

Blog

Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας: Προ των πυλών κεντρική επεξεργασία και διαχείριση των μονάδων αίματος – Αρχικά στην Αττική και σταδιακά στην υπόλοιπη Ελλάδα

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η συγκέντρωση των αιμοληψιών στα Κέντρα Αίματος, λαμβάνοντας υπόψη και τη θετική αποτίμηση του εγχειρήματος της πιλοτικής εφαρμογής ένταξης επτά (7) νοσοκομειακών αιμοδοσιών στην κεντρική επεξεργασία του Ε.ΚΕ.Α., θα κάνει εφικτή:

Την κεντρική επεξεργασία, παρέχοντας τη δυνατότητα παρασκευής πιστοποιημένων σταθερής περιεκτικότητας προϊόντων, ασφαλών και υψηλής ποιότητας.

Την αξιοποίηση όλης της αλυσίδας επεξεργασίας των μονάδων αίματος που τώρα μένει ανεκμετάλλευτη.

Την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων στις Ν.Υ.Α., ώστε το προσωπικό να μπορεί να διατεθεί για την πραγματοποίηση πληθυσμιακών εξορμήσεων συλλογής αίματος.

Τη δυνατότητα δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλης φύσεως καταστροφών, καθώς και δημιουργίας αποθεμάτων σπανίων ομάδων.

Η εφαρμογή της συγκεντροποίησης θα αρχίσει από το Νομό Αττικής και ως εκ τούτου το σύνολο των αιμοληψιών των Ν.Υ.Α. των νοσοκομείων του νομού Αττικής εντάσσεται άμεσα στη συγκεντροποίηση και κεντρική επεξεργασία του Ε.ΚΕ.Α, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως την 15η Μαΐου 2024, ενώ θα ακολουθήσει η σταδιακή ένταξη των αιμοληψιών των Ν.Υ.Α. των νοσοκομείων της επικράτειας, σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα εκπονήσει το Ε.ΚΕ.Α.

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Ε.ΚΕ.Α. και Νοσηλευτικά Ιδρύματα Αττικής) οφείλουν να προβούν στις κάτωθι ενέργειες, για τις οποίες θα ενημερώνουν το Υπουργείο:

Το Ε.ΚΕ.Α.:

Nα εκπονήσει άμεσα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ένταξης εκάστης Ν.Υ.Α. στο πρόγραμμα συγκεντροποίησης. Nα αξιοποιήσει, εφόσον είναι επιστημονικά αποδεκτό, όλες τις συλλεγόμενες μονάδες ολικού αίματος για την παρασκευή και των τριών προϊόντων (ερυθρά, πλάσμα, αιμοπετάλια), ανεξαρτήτως των αναγκών της Υπηρεσίας που διενήργησε την αιμοληψία. Να επανατροφοδοτεί με αίμα και προϊόντα αίματος τις εμπλεκόμενες Ν.Υ.Α., ανάλογα με τις ανάγκες τους, μέχρι την εγκατάσταση εξειδικευμένου προγράμματος πρόβλεψης των αναγκών και προγραμματισμού των αποθεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο την αναγκαιότητα δημιουργίας ασφαλών κεντρικών αποθεμάτων, όσο και την ενίσχυση των Ν.Υ.Α. που καλύπτουν πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς. Να ξεκινήσει διαδικασίες για την προμήθεια συστήματος, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που θα του επιτρέπει τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας του αίματος περιλαμβάνοντας όλα τα στάδια από την προσφορά έως τη ζήτηση/διανομή/αποθήκευση.

Οι Διοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και οι Δ/ντές Αιμοδοσίας, ακολουθώντας τις οδηγίες και το χρονοδιάγραμμα του Ε.ΚΕ.Α., να μεριμνήσουν:

Για την αποστολή, μαζί με τα συνοδευτικά δείγματα, που ήδη αποστέλλονται στο Ε.ΚΕ.Α, και όλων των συλλεγομένων ασκών προς περαιτέρω επεξεργασία, καθώς και για την παραλαβή από αυτό των διατιθέμενων προϊόντων αίματος. Για την εντατικοποίηση των προγραμμάτων πληθυσμιακών αιμοληψιών με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών όλης της χώρας και όχι μόνο τις τοπικές ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την καλοκαιρινή περίοδο και τις περιόδους εορτών και αργιών, κατά τις οποίες παρατηρείται μεγαλύτερη έλλειψη αίματος, λόγω μειωμένης προσέλευσης των εθελοντών. Για την παροχή των απαιτούμενων διευκολύνσεων, ανάλογα με τα χρονοδιαγράμματα και τις οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α, προκειμένου να εφαρμοστεί απρόσκοπτα και το συντομότερο δυνατόν το Ενιαίο Πληροφοριακό Πρόγραμμα που βρίσκεται ήδη υπό εγκατάσταση.

Πηγή: healthview.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης