Blog

Αρχική » Blog » Συνεντεύξεις / Αρθρογραφία » Αυτοματισμός στο φαρμακείο και ασφάλεια φαρμάκων

Blog

Αυτοματισμός στο φαρμακείο και ασφάλεια φαρμάκων

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με θέμα την εισαγωγή της τεχνολογίας αυτοματισμού φαρμακείων ως «όπλο» κατά των λαθών στη φαρμακευτική αγωγή δημοσίευσε πρόσφατα το PharmacyTimes.com

To άρθρο ξεκινά με τη φράση ότι στο φαρμακείο, ο χρόνος είναι η απόλυτη προστιθέμενη αξία.

Μέρος του όρκου του φαρμακοποιού είναι να «διασφαλίσει τα βέλτιστα αποτελέσματα για όλους τους ασθενείς». Με βάση αυτό, η πρώτη και κύρια προτεραιότητα για τον φαρμακοποιό είναι η ασφάλεια των ασθενών και η διασφάλιση ότι οι ασθενείς λαμβάνουν τη σωστή φαρμακευτική αγωγή την κατάλληλη στιγμή. Ωστόσο, κάθε χρόνο, σημειώνεται στο άρθρο, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 7000 άνθρωποι πεθαίνουν λόγω λάθους φαρμακευτικής αγωγής. Πέρα από τον κίνδυνο για τους ασθενείς, υπάρχει επίσης σημαντικό κόστος που σχετίζεται με τα λάθη της φαρμακευτικής αγωγής: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το παγκόσμιο κόστος των σφαλμάτων φαρμακευτικής αγωγής υπολογίζεται σε 42 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως ή σχεδόν το 1% των συνολικών δαπανών για την υγεία.

Με την επαγγελματική εξουθένωση να αυξάνεται σε όλο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τον σχετικό αντίκτυπο στην ψυχολογική και σωματική ευεξία του κλινικού επαγγελματία υγείας, η πιθανότητα να γίνουν λάθη αυξάνεται. Επιπλέον, αν και το ανθρώπινο λάθος δεν είναι η μόνη αιτία σφαλμάτων φαρμακευτικής αγωγής, μπορεί να αξιολογηθεί και να αντιμετωπιστεί . Εδώ μπορεί να μπει στο παιχνίδι η τεχνολογία αυτοματισμού φαρμακείων. Μέσω της αυτοματοποίησης, οι εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας συνεργάζονται με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης από τα νοσοκομεία και τις κλινικές έως τα κοινοτικά φαρμακεία για να βρουν έναν ασφαλέστερο τρόπο διανομής φαρμάκων.

Ενώ η αυτοματοποίηση φαρμακείων δεν είναι μια νέα ιδέα, ο συγκεκριμένος τομέας έχει πραγματικά εξελιχθεί και αναπτύσσεται γρήγορα τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα, ο αυτοματισμός φαρμακείου έχει εξελιχθεί σε εργαλεία όπως η τεχνολογία αυτοματοποιημένης ρομποτικής πλήρωσης και συσκευασίας φιαλιδίων υψηλής ταχύτητας και όχι μόνο.

Ο αυτοματισμός μπορεί να βοηθήσει τους φαρμακοποιούς να διασφαλίσουν ότι το σωστό φάρμακο φτάνει στον κατάλληλο ασθενή. Επιπλέον, η τεχνολογία αυτοματισμού φαρμακείων είναι διαθέσιμη για να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους φαρμακοποιούς σε μια σειρά από περιβάλλοντα περίθαλψης, από αλυσίδες λιανικής και κεντρικές εργασίες πλήρωσης έως νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις μη οξείας φροντίδας (π.χ. δομές μακροχρόνιας φροντίδας, ξενώνες). Με την αυτοματοποίηση εργασιών όπως η τοποθέτηση πληροφοριών για το φάρμακο και η διανομή του και παρέχοντας προηγμένα χαρακτηριστικά ανάλυσης και ασφάλειας, η τεχνολογία αυτοματισμού φαρμακείου έχει τη δύναμη να δώσει στους φαρμακοποιούς πίσω χρόνο προκειμένου να εξασκήσουν αυτό το οποίο κατά κύριο λόγο έχουν λάβει άδεια να κάνουν ως επαγγελματίες. Καταναλώνοντας λιγότερο χρόνο στην καθημερινότητά τους σε χειρωνακτικές εργασίες, οι φαρμακοποιοί μπορούν να αξιοποιήσουν πληρέστερα την κλινική τους εμπειρία.

Σφάλματα φαρμακευτικής αγωγής κατά την πλήρωση και τη διανομή

Ενώ το πιο κοινό βήμα της διαδικασίας διαχείρισης φαρμάκων για την εμφάνιση σφαλμάτων είναι στο στάδιο της συνταγογράφησης, ένα άλλο συχνό σημείο ανθρώπινου λάθους είναι η χορήγηση. Είναι σαφές ότι ο αυξημένος φόρτος εργασίας που αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί και η επακόλουθη εξάντληση στο επάγγελμα δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για λάθη.

Μια πιθανή λύση είναι τα φαρμακεία να προσλαμβάνουν περισσότερο προσωπικό, αλλά με τις συνεχιζόμενες εργασιακές προκλήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τα φαρμακεία που αγωνίζονται να βρουν άτομα, συχνά δεν είναι εφικτό να αυξηθεί το μέγεθος μιας ομάδας ως απάντηση στο αυξανόμενο εύρος των ευθυνών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλά φαρμακεία αναζητούν τεχνολογία για να μετριάσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον αυξημένο φόρτο εργασίας και την εξουθένωση μεταξύ των φαρμακοποιών και των τεχνικών φαρμακείων.

Μια μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο ενός ρομποτικού συστήματος πλήρωσης συνταγών στις δραστηριότητες του προσωπικού του φαρμακείου και στο χρόνο πλήρωσης της συνταγής έδειξε ότι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα πλήρωσης φιαλιδίων οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση του χρόνου πλήρωσης της συνταγής κατά 33 δευτερόλεπτα ανά συνταγή. Με την αυτοματοποίηση χρονοβόρων χειροκίνητων εργασιών όπως η διανομή και η πλήρωση φιαλιδίου, οι φαρμακοποιοί έχουν τη δυνατότητα να στρέψουν την προσοχή τους στην κλινική φροντίδα που εστιάζεται στον ασθενή και στη συμβουλευτική.

Σφάλματα φαρμακευτικής αγωγής ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης στη θεραπεία

Τα λάθη της φαρμακευτικής αγωγής δεν σταματούν όταν οι συνταγές φύγουν από τα χέρια του επαγγελματία υγείας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Συντονιστικό Συμβούλιο Αναφοράς και Πρόληψης Σφαλμάτων Φαρμάκων (National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention – NCCMERP), ένα φαρμακευτικό σφάλμα μπορεί να προκύψει από επαγγελματίες υγείας, ασθενείς ή καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η μη λήψη φαρμάκων όπως έχει συνταγογραφηθεί, πιο γνωστή ως μη τήρηση, θεωρείται επίσης φαρμακευτικό λάθος. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς εκτιμάται ότι το 50% έως 60% των ασθενών δεν τηρούν τη σωστή δόση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων τους. Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης είναι σημαντικές, οδηγώντας σε 125.000 θανάτους που μπορούν να προληφθούν ετησίως και έως και 289 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποφεύξιμα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης.

Όταν συζητάμε τη μη συμμόρφωση, την εξετάζουμε γενικά σε 2 κατηγορίες: σκόπιμη και ακούσια. Παραδείγματα σκόπιμης μη συμμόρφωσης περιλαμβάνουν έναν ασθενή που επιλέγει να μην λάβει τα συνταγογραφούμενα φάρμακα λόγω κόστους ή φόβου ανεπιθύμητων ενεργειών. Παραδείγματα ακούσιας μη συμμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν έναν ασθενή που ξεχνά να πάρει τα φάρμακά του ή αγωνίζεται να διατηρήσει ένα περίπλοκο θεραπευτικό σχήμα.

Η τεχνολογία αυτοματισμού φαρμακείων μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης μέσω της αυτοματοποίησης της παραγωγής συσκευασιών συμμόρφωσης (π.χ. blister cards), η οποία διευκολύνει τους ασθενείς να κατανοούν και να διαχειρίζονται πότε και πώς να λαμβάνουν τα φάρμακά τους. Επιπλέον, η έρευνα έχει δείξει ότι η «συσκευασία συμμόρφωσης» μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα συμμόρφωσης των ασθενών.

Θέματα διανομής και απορρήτου δεδομένων

Το άρθρο αναφέρεται στο θέμα των παραβιάσεων των δεδομένων υγείας των ασθενών τα οποία, όπως αναφέρει, μπορεί επίσης να είναι ένα επικίνδυνο και δαπανηρό σφάλμα για τους ασθενείς και τα φαρμακεία. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ιατρική Ένωση, οι κυρώσεις μπορεί να κυμαίνονται από $100 έως $50.000 ανά παράβαση. Ένα συνηθισμένο σημείο που μπορεί να συμβούν παραβιάσεις του απορρήτου δεδομένων, είναι κατά τη διαδικασία που εφαρμόζεται προκειμένου οι ασθενείς να παραλάβουν τις συνταγές τους. Με την παραδοσιακή διαδικασία να μπουν τα φάρμακα μίας συνταγής σε κουτιά και σακούλες, υπάρχει εγγενής κίνδυνος το προσωπικό του φαρμακείου να παραλάβει κατά λάθος τη λάθος τσάντα και να παραδώσει ευαίσθητες πληροφορίες υγείας σε λάθος ασθενή.

Σημαντική στο να αποφεύγονται τέτοιου είδους λάθη είναι η βοήθεια της τεχνολογίας αυτοματοποίησης της παραλαβής συνταγών  που είχε ακριβώς ως σκοπό να υποστηρίξει τους φαρμακοποιούς να διασφαλίσουν ότι το σωστό φάρμακο πηγαίνει στον σωστό ασθενή, χρησιμοποιώντας τεχνολογία RFID για την παρακολούθηση των φαρμάκων και την παροχή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο ορατότητας της διαδικασίας πλήρωσης συνταγών, αυτοματοποιώντας την αποθήκευση, την ανάκτηση και την επιστροφή στο απόθεμα.

Στο φαρμακείο, ο χρόνος είναι η απόλυτη προστιθέμενη αξία. Μέσω της αυτοματοποίησης, η διαχείριση φαρμάκων μπορεί να γίνει ασφαλέστερη, πιο έξυπνη και απλούστερη για τους φαρμακοποιούς σε όλα τα περιβάλλοντα φροντίδας.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το πρωτότυπο κείμενο.

Πηγή: dailypharmanews.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης