Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, διοργανώνει το Advanced Workshop in Market Access “Building Value Dossier & Negotiation Strategy”, με στόχο την εκπαίδευση των στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της αποζημίωσης των φαρμάκων, στη δημιουργία Value Dossier, όπως και στη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουν, τόσο στην ανάπτυξη του φακέλου, όσο και στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Το Advanced MA Workshop θα πραγματοποιηθεί 22 -23 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο DOMOTEL KASTRI για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και τη συμμετοχή διακεκριμένων εισηγητών, με μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη και αξιολόγηση φακέλων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή εμπειρία στη δημιουργία Value Dossier, καθώς στη διάρκεια του workshop θα εργαστούν ανά ομάδες πάνω σε case studies και θα προετοιμάσουν την παρουσίασή τους.

Τόσο το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, που καλύπτει όλα τα καίρια ζητήματα που απασχολούν ένα ενεργό στέλεχος Market Access όσο και ο διαδραστικός και εφαρμοσμένος χαρακτήρας του, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει τα  μέγιστα στην επιμόρφωση και ετοιμότητα των στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας στην αναδυόμενη πρόκληση της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας.