Τα Αριστεία του έτους 2016-2017 απονεμήθηκαν στο πλαίσιο του 11ου  Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management, το οποίο διεξήχθη στις 7-9 Φεβρουαρίου 2018  στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Παρακολουθείστε το βίντεο από την προκριματική φάση των Αριστείων 2018-2019.

 

Βραβεία Αριστείων 2016-2017

 • Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ./ Αυτο-φροντίδας:
  • 1ο Βραβείο: Η εταιρεία Sanofi για το προϊόν DULCOSOFT
  • 2ο Βραβείο: Η εταιρία GP Hellenic Soil Lmited – Superfoods για το προϊόν SUPERFOODS
 • Καμπάνια Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Προϊόντος:
  • 1ο Βραβείο: Η εταιρία Janssen για το προϊόν “DARZALEX
  • 2ο Βραβείο: H εταιρία Novartis για το προϊόν COSENTYX
 • Καλύτερη Καμπάνια Ψηφιακής Επικοινωνίας:
  • 1ο Βραβείο: H εταιρία AbbVie για την καμπάνια «Δ.Ι.gital»
  • 2ο Βραβείο: H εταιρία Aenorasis για την Καμπάνια Endymion
 • Καλύτερο Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών & Ευαισθητοποίησης Κοινού:
  • 1ο Βραβείο: H εταιρία Sanofi για τη δράση «Ο Παντεσπάνιους και εγώ»
  • 2ο Βραβείο: Η εταιρία AbbVie για την εκστρατεία «Πιάσε το Μολύβι»

Φωτογραφικό Υλικό