Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.), στοχεύοντας πάντα στην εξέλιξη και στην ενδυνάμωση των στελεχών της Φαρμακευτικής αγοράς, θα υλοποιήσει εντός του 2019, μία σειρά Εκπαιδευτικών Ημερίδων που θα εστιάσουν στα 3 ‘Μ’:
Market Access, Medical και Marketing
, τα οποία συνδυαστικά παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία ενός φαρμάκου.

Στόχος των διοργανώσεων είναι η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και τρόπων συνεργασίας μεταξύ όλων των τμημάτων μιας φαρμακευτικής εταιρείας, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη εισαγωγή και πορεία των φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Σε ποιους απευθύνονται

Οι εν λόγω Ημερίδες απευθύνονται σε όλα τα στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων, που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τον ορθό προγραμματισμό της διαθεσιμότητας των θεραπειών, στους κατάλληλους ασθενείς, τη στιγμή που τις χρειάζονται.