Μία από τις ουσιαστικότερες ικανότητες που ξεχωρίζουν τους “κορυφαίους” από τους “καλούς”, είναι η ικανότητα των πρώτων να προσαρμόζονται και να διαχειρίζονται την ανάγκη της αλλαγής, ως ευκαιρία και όχι ως εμπόδιο. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά αντιθέτως οφείλεται σε συγκεκριμένη νοοτροπία, ξεκάθαρες πεποιθήσεις και φυσικά στη χρήση μιας εργαλειοθήκης με τεχνικές, μεθόδους και στρατηγικές  που απελευθερώνουν το δυναμικό οποιουδήποτε τις χρησιμοποιήσει.

Στο σεμινάριο «Διαχείριση της Αλλαγής», έγινε ακριβώς αυτό. Δόθηκαν 8 διαφορετικά εργαλεία στους συμμετέχοντες, τα οποία μεταμορφώνουν τον τρόπο που εργάζονται, που διαχειρίζονται την αλλαγή και που αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά πιεστικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα επίτευξης στόχων, πωλήσεων, ηγεσίας και καινοτομίας. Ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης εκπροσωπείται αποκλειστικά από ένα διεθνές γραφείο ομιλητών που στο πελατολόγιο του έχει νομπελίστες επιστήμονες, αρχηγούς κρατών και global business thinkers ως και συνεργασίες με πολυεθνικές, celebrities, αθλητές και c-level executives.