Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

Νέα ένδειξη στην ενζαλουταμίδη σε ενήλικες άνδρες της Astellas

Μια νέα ένδειξη για την ενζαλουταμίδη στη θεραπεία ενήλικων ανδρών με υψηλού κινδύνου, μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθιστώντας το μία από τις πρώτες θεραπείες που λαμβάνουν έγκριση για αυτό το κρίσιμο στάδιο της νόσου, το οποίο μέχρι τώρα αποτελούσε σημαντική ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη

Η ενζαλουταμίδη εγκρίθηκε για πρώτη φορά από την EC τον Ιούνιο του 2013 και ενδείκνυται ήδη για τη θεραπεία ενήλικων ανδρών με μεταστατικό CRPC, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί μετά από αποτυχία της θεραπείας στέρησης ανδρογόνων (ADT), στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα κλινικά, ή των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με δοσεταξέλη.

Η έγκριση βασίζεται στα αποτελέσματα της κύριας, φάσης 3, μελέτης PROSPER που αξιολόγησε την ενζαλουταμίδη μαζί με ADT έναντι εικονικού φαρμάκου μαζί με ADT σε ασθενείς με nmCRPC και ταχέως αυξανόμενα επίπεδα του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), δηλαδή με χρόνο διπλασιασμού του PSA 10 μήνες ή λιγότερο και επίπεδο PSA ≥ 2ng/ml.

«Η νέα αυτή έγκριση αποτελεί σημαντική πρόοδο για τους άνδρες με CRPC, για τους οι οποίους η ενζαλουταμίδη αποτελεί τώρα πλέον θεραπευτική επιλογή ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι ανιχνεύσιμη μεταστατική νόσο», δήλωσε ο Bernhardt G. Zeiher, M.D., Γενικός Ιατρικός Διευθυντής της Astellas. «Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να συνεργαστούμε με τις υγειονομικές αρχές σε όλη την Ευρώπη για να διασφαλίσουμε ότι η ενζαλουταμίδη θα καταστεί διαθέσιμη το συντομότερο δυνατό στους άνδρες με υψηλού κινδύνου nmCRPC».

Η άδεια κυκλοφορίας της EC για την ενζαλουταμίδη ισχύει στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν.

Σχετικά με τη Μελέτη PROSPER

Η PROSPER είναι μία διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, κύρια μελέτη φάσης 3 που πραγματοποιήθηκε σε 300 κέντρα σε 32 χώρες, στην οποία έλαβαν μέρος 1.401 ασθενείς με μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) και χρόνο διπλασιασμού του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) 10 μήνες ή λιγότερο. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν με αναλογία 2:1 στο σκέλος της ενζαλουταμίδης μία φορά την ημέρα, μαζί με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT) (n=933) ή στο σκέλος εικονικού φαρμάκου μαζί με ADT (n=468), αντίστοιχα.

Η μελέτη εκπλήρωσε το κύριο καταληκτικό σημείο της που ήταν η επιβίωση χωρίς μετάσταση (MFS). Η διάμεση MFS ήταν 36,6 μήνες για τους άνδρες που έλαβαν ενζαλουταμίδη μαζί με ADT, συγκριτικά με 14,7 μήνες για εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο μαζί με ADT (n=1401, HR=0,29 [95% CI: 0,24–0,35], p<0,001). Τα αποτελέσματα της μελέτης PROSPER έδειξαν 71% μείωση στον κίνδυνο μετάστασης ή θανάτου στους άνδρες με nmCRPC και ταχέως αυξανόμενα επίπεδα PSA, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο μαζί με ADT (HR=0,29 [95% CI: 0,24 -0,35], p<0,001).

Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία περιλάμβαναν μία στατιστικά σημαντική καθυστέρηση, κατά 22 περίπου μήνες, στο διάμεσο χρόνο έως την πρώτη χρήση νέας αντινεοπλασματικής θεραπείας (39,6 έναντι 17,7 μηνών), HR=0,21 [95% CI: 0,17–0,26], p<0,001 για τους ασθενείς που έλαβαν ενζαλουταμίδη μαζί με ADT συγκριτικά με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο μαζί με ADT.

Τα πιο συχνά ανεπιθύμητα συμβάντα οποιουδήποτε βαθμού που παρουσιάστηκαν σε ποσοστό ≥10% των ασθενών και ήταν υψηλότερα για την ενζαλουταμίδη μαζί με ADT έναντι του εικονικού φαρμάκου μαζί με ADT ήταν: κόπωση (33% έναντι 14%), έξαψη (13% έναντι 8%), υπέρταση (12% έναντι 5%), ναυτία (11% έναντι 9%), πτώση (11% έναντι 4%), ζάλη (10% έναντι 4%) και μειωμένη όρεξη (10% έναντι 4%).

Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύθηκαν στην έκδοση του Ιουνίου του 2018 του New England Journal of Medicine.

Σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες στην ΕΕ. Το τρέχον έτος αναμένονται 375.842 νέες περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη στην ΕΕ, που εκτιμάται ότι αποτελούν το 23,2% όλων των περιπτώσεων καρκίνου στους άνδρες για το 2018. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι, μέσα σε πέντε χρόνια από τη διάγνωση, το 10-20% των ανδρών με καρκίνο του προστάτη αναπτύσσουν CRPC.

Ο CRPC αναφέρεται στο υποσύνολο των ανδρών των οποίων ο καρκίνος του προστάτη παρουσιάζει εξέλιξη παρά τα επίπεδα ευνουχισμού της τεστοστερόνης (δηλ., χαμηλότερα από 50 ng/dL). Ο nmCRPC σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κλινικά ανιχνεύσιμα στοιχεία διασποράς του καρκίνου σε άλλα μέρη του σώματος (μεταστάσεις) και ότι υπάρχουν αυξανόμενα επίπεδα PSA. Οι άνδρες με υψηλού κινδύνου nmCRPC έχουν ταχέως αυξανόμενο επίπεδο PSA, που ορίζεται ως χρόνος διπλασιασμού του PSA 10 μήνες ή λιγότερο και επίπεδο PSA ≥ 2ng/ml.2 Η διάμεση οστική MFS στους άνδρες με nmCRPC κυμαίνεται από 25 έως 30 μήνες.

Σχετικά με την Ενζαλουταμίδη

Η ενζαλουταμίδη είναι ένας χορηγούμενος από στόματος μία φορά την ημέρα αναστολέας της σηματοδότησης μέσω των υποδοχέων των ανδρογόνων. Η ενζαλουταμίδη στοχεύει απευθείας τους υποδοχείς των ανδρογόνων (AR) και ασκεί τη δράση του σε τρία στάδια του μονοπατιού σηματοδότησης μέσω των AR:

• Αναστέλλει τη σύνδεση των ανδρογόνων: Η σύνδεση των ανδρογόνων επάγει μία μορφολογική μεταβολή, η οποία πυροδοτεί την ενεργοποίηση του υποδοχέα

• Αποτρέπει την πυρηνική μετατόπιση: Η μετατόπιση των AR στον πυρήνα αποτελεί ένα απαραίτητο στάδιο στη γονιδιακή ρύθμιση μέσω των AR

• Αναστέλλει τη σύνδεση με το DNA: Η σύνδεση των AR με το DNA είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης

Η ενζαλουταμίδη είναι εγκεκριμένη αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία για τον ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη και τον Ιούλιο του 2018 ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) επέκτεινε την εγκεκριμένη ένδειξη για την ενζαλουταμίδη ώστε να συμπεριλαμβάνει τους άνδρες με nmCRPC.

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2021 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services