Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

Εξηγώντας ότι ‘’ο εντοπισμός των αδιάγνωστων ασθενών, συνδυαστικά με τη διασύνδεσή τους με το Σύστημα Υγείας, αποτελεί ένα έργο δύσκολο που απαιτεί μία σειρά από συστηματικές ενέργειες με βασικό πυλώνα την πληροφόρηση που στοχεύει στην πρόληψη.’’ Ενώ τονίζει ποιο είναι το όφελος των ασθενών από τις νέες χαμηλότερες τιμές στα φάρμακα τους και τα νέα κριτήρια.

Πόσοι ασθενείς με ηπατίτιδα C έχουν πάρει φάρμακα με βάση των νέων τιμών και κριτηρίων; Ποια είναι η συχνότητα των ασθενών στην θεραπεία;

Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C, από αρχές Ιουλίου του 2017 έχουν αποκτήσει διευρυμένη πρόσβαση στις καινοτόμες, ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες που έχουν λάβει έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα από το 2014. Η πρόσβαση στις θεραπείες αυτές θεωρείται πλέον διευρυμένη, καθώς μέχρι πρότινος – λόγω υψηλού κόστους- ήταν διαθέσιμες σε περιορισμένο αριθμό ασθενών που υπάγονταν σε συγκεκριμένα κριτήρια και ουσιαστικά βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο ηπατικής ίνωσης.

Η διεύρυνση των κριτηρίων, ήταν το αποτέλεσμα συμφωνίας από τη διαπραγμάτευση τιμών μεταξύ του κράτους και της φαρμακοβιομηχανίας. Η διαπραγμάτευση αποτελούσε πάγιο αίτημα του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέα», ο οποίος χαιρετίζει την απόφαση που τέθηκε σε εφαρμογή.

Το νέο καθεστώς, σχετικά με την αποζημίωση των καινοτόμων θεραπειών από τον ΕΟΠΥΥ, συνεπάγει ότι περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν την θεραπεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, σε διάστημα 14 μηνών από την εφαρμογή της απόφασης, αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση 5.500 ασθενείς με ηπατίτιδα C.

Ποιο είναι το όφελος των ασθενών από τις νέες χαμηλότερες τιμές στα φάρμακα τους και τα νέα κριτήρια;

Το όφελος των ασθενών, από τα νέα κριτήρια πρόσβασης στη θεραπεία για την ηπατίτιδα C είναι ανεκτίμητης αξίας, όχι μόνο σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.
Σε ατομικό επίπεδο, ένας μεγάλος αριθμός ασθενών, έχει τη δυνατότητα να απαλλαγεί από μία νόσο που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, χωρίς να πρέπει να περιμένει αναγκαστικά, να φτάσει σε κίρρωση του ήπατος, με ό,τι συνεπάγει για την υγεία αλλά και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Σε συλλογικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα δεδομένα, ο αντίκτυπος των νέων κριτηρίων είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρος ως προς την αναχαίτιση της μετάδοσης της νόσου. Η ηπατίτιδα C, ως λοιμώδες νόσημα αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα δημόσιας υγείας και η ενδεχόμενη μείωση του επιπολασμού της, δύναται να μεταβάλλει το τοπίο της νόσου στη χώρα μας. Επίσης, η πρόσβαση στη θεραπεία για ένα λοιμώδες και σοβαρό νόσημα που θεραπεύεται ενισχύει την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που βιώνουν οι ασθενείς.

Τι άλλαξε στα κριτήρια;
Όπως προαναφέρθηκε, μέχρι τον Ιούλιο του 2017, ίσχυαν 4 κριτήρια πρόσβασης στις νέες θεραπείες για την ηπατίτιδα C, τα οποία είχαν τεθεί από τον ΕΟΠΥΥ και ουσιαστικά κάλυπταν τους ασθενείς σε πολύ προχωρημένο στάδιο ηπατικής βλάβης, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών προς μεταμόσχευση ήπατος.

Τα αναθεωρημένα κριτήρια, εξασφαλίζουν πρόσβαση στη θεραπεία για τους ασθενείς σε στάδιο ηπατικής ίνωσης μεγαλύτερο ή ίσο του δεύτερου σταδίου (F2) και ανεξαρτήτως σταδίου, σε ομάδες ασθενών με συγκεκριμένα συνοδά νοσήματα. Αναφορικά, τα στάδια ηπατικής ίνωσης είναι 4, με τέταρτο στάδιο την κίρρωση του ήπατος.
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι, η πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες έχει επεκταθεί αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση καθολική. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι ασθενείς που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο (F0-F1) δεν περιλαμβάνεται στα νέα κριτήρια.

Ως αποτέλεσμα οι ασθενείς, που σημειωτέων αποτελούν την μεγαλύτερη αριθμητικά ομάδα σε επίπεδο σταδίου, δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουν να εξελιχθεί η ηπατική τους βλάβη συνυπολογίζοντας την πιθανότητα μετάδοσης του ιού, εν αγνοία τους.

Ποιες είναι οι προτάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΑ στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης ; Πότε εκτιμάτε θα είναι έτοιμο από το ΥΥΚΑ ;

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» συμμετείχε στην «Επιστημονική, Γνωμοδοτική Eπιτροπή» σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C, το οποίο παρουσιάστηκε στις 28/07/2017 σε ημερίδα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και σύντομα αναμένεται να αναρτηθεί από το Υπουργείο Υγείας.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ηπατίτιδα C στην Ελλάδα, συντάχθηκε βάσει των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς η χώρα μας έχει εναρμονιστεί με την Παγκόσμια Στρατηγική για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες 2016-2021 που ψηφίστηκε το 2016 από 194 κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με στόχο την εξάλειψη της νόσου μέχρι το 2030.

Ο Σύλλογος «Προμηθέας», λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τη καθοριστική σημασία της πρόληψης, για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C, εστιάζει σε αυτή, θέτοντας ως μία από τις προτεραιότητες του τον εντοπισμό των αδιάγνωστων ασθενών. Το ποσοστό των αδιάγνωστων ασθενών είναι συντριπτικό και αφορά στο 80% του συνολικού πληθυσμού που ανέρχεται στους 135.000 κατά προσέγγιση. Η αιτία του υψηλού ποσοστού αποδίδεται στον ασυμπτωματικό χαρακτήρα της νόσου. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζουμε την επιτακτική ανάγκη προς στοχευμένη μέριμνα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως οι χρήστες ενδοφλέβιων ψυχοδραστικών ουσιών και οι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα, που θεωρούνται πληθυσμοί «υψηλού κινδύνου». Η συστηματική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, σήμερα περισσότερο από ποτέ κρίνεται ως απαραίτητη.

Πως πιστεύετε θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα των αδιάγνωστων ασθενών; . Ποιες ενέργειες θα κάνετε για αυτό;

Ο εντοπισμός των αδιάγνωστων ασθενών, συνδυαστικά με τη διασύνδεσή τους με το Σύστημα Υγείας, αποτελεί ένα έργο δύσκολο που απαιτεί μία σειρά από συστηματικές ενέργειες με βασικό πυλώνα την πληροφόρηση που στοχεύει στην πρόληψη.
Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα σε αυτόν μέσα, που περιλαμβάνουν εκστρατείες ενημέρωσης και πολλαπλές υπηρεσίες, συνέβαλε και θα συνεχίσει να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Όμως, η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού αλλά και ειδικών πληθυσμών για ένα τόσο εκτεταμένο και σοβαρό πρόβλημα υγείας, όπως η ηπατίτιδα C, θα πρέπει να γίνει συστηματικά από το κράτος. Η σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ανοίγοντας δρόμο για εφαρμογή του.

 

  • Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται από το 2012 και είναι ο πρώτος σύλλογος ασθενών με νόσους του ήπατος στην Ελλάδα. Μέσα από την εμπειρία μας ως ασθενείς παρέχουμε υποστήριξη στους ανθρώπους που ζουν με ιογενείς Ηπατίτιδες Β και C ή άλλα νοσήματα του ήπατος, καθώς και τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε θέματα ηπατιτίδων. [Λ. Αλεξάνδρας 213Β, Αμπελόκηποι | Τηλ.: 211 0122102 | www.helpa-prometheus.gr |Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.]

    Πηγή: healthweb.gr

Σε μία εποχή όπου οι διαθέσιμοι πόροι περιορίζονται, ενώ οι ανάγκες των συνανθρώπων μας αυξάνονται, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ιδιαίτερα σημαντική,  σημειώνει Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΣΦΕΕ, κ. Μαρία Λεοντάρη

μιλώντας στη healthday και μας παρουσιάζει την πρωτοβουλία «προΣfΕΕρουμε» που υλοποιεί ο ΣΦΕΕ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, καλύπτοντας τις ανάγκες σε φαρμακευτικά σκευάσματα, υγειονομικά υλικά, είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά σε παιδιά και σε άλλες ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες, που φιλοξενούνται σε Δομές και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Πώς έχει αντιμετωπίσει την κρίση ο κλάδος του φαρμάκου και πόσο αυτή έχει επηρεάσει την πορεία των φαρμακευτικών εταιριών;

Ο κλάδος του φαρμάκου προσπαθεί να αντισταθεί στην κρίση, επενδύει στην Ελλάδα και στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Παρά τις δυσκολίες των τελευταίων χρόνων, κατάφερε να διατηρήσει την παρουσία του, χωρίς σημαντικές περικοπές προσωπικού, χωρίς αναπροσαρμογές πολιτικής και με αυξημένη κοινωνική συνεισφορά. Πρώτο μέλημα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και των εταιριών μελών του είναι η Κοινωνική Αλληλεγγύη. Στα χρόνια της κρίσης και συχνά λειτουργώντας στα όριά του, ο κλάδος του φαρμάκου εξασφάλισε την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των Ελλήνων στις αναγκαίες θεραπείες. Με βαθιά συναίσθηση ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία και τον άνθρωπο, σε μια περίοδο που η κρίση έχει προκαλέσει σημαντικές επιπλοκές στην εξασφάλιση των αναγκαίων θεραπειών, ειδικά στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, ο ΣΦΕΕ και οι εταιρίες μέλη του, έχουν αναπτύξει ένα διευρυμένο πλαίσιο δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης και βρίσκονται στο πλάι όλων εκείνων που έχουν ανάγκη. Μάλιστα, μέσω των υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών παρέχουν δωρεάν 1 στα 4 φάρμακα στην κοινότητα, ενώ στα νοσοκομεία 1 στα 3, καλύπτοντας και τους ανασφάλιστους. Δυστυχώς, αυτή η κατάκτηση κινδυνεύει να χαθεί, καθώς τα μέτρα που νομοθέτησε η κυβέρνηση θέτουν αλλεπάλληλα προσκόμματα στα καινοτόμα φάρμακα, απειλούν να μετατρέψουν τους Έλληνες ασθενείς σε ευρωπαίους πολίτες μειωμένων δικαιωμάτων και πλήττουν άμεσα τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιριών.

Πόσο σημαντική είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις μέρες μας για τις εταιρίες αλλά και για τον Σύνδεσμο;

Σε μία εποχή όπου οι διαθέσιμοι πόροι περιορίζονται, ενώ παράλληλα οι ανάγκες των συνανθρώπων μας και της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε αυξάνονται, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Άλλωστε, η υιοθέτηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πολιτικών και πρακτικών δεν αποτελεί μία απλή επιλογή ή μια συμβατική υποχρέωση μας, αλλά περισσότερο μία προτεραιότητα ενταγμένη στην ευρύτερη στρατηγική, μέρος του DNΑ μας.

Έτσι, ο ΣΦΕΕ και οι εταιρίες μέλη του αναπτύσσουν δράσεις και προγράμματα: στήριξης των Ενώσεων Ασθενών, προώθησης της έρευνας στη Φαρμακευτική Επιστήμη και ενίσχυσης του έργου εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών Υγείας, αλλά και προαγωγής της κοινωνικής αλληλεγγύης με την πολυεπίπεδη στήριξη δεκάδων ΜΚΟ με έντονη κοινωνική προσφορά. Επιπλέον, υποστηρίζουν δράσεις και προγράμματα που εστιάζουν στους άξονες του Χώρου Εργασίας και των Εργαζομένων και της Μέριμνας για το Περιβάλλον.

Πρόσφατα ο ΣΦΕΕ διακρίθηκε για το «προΣfΕΕρουμε». Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και τι ακριβώς αφορά;

Σε μία εποχή όπου οι διαθέσιμοι πόροι περιορίζονται, ενώ παράλληλα οι ανάγκες των συνανθρώπων μας και της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε αυξάνονται, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρώτο μέλημα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και των εταιριών μελών του είναι η Κοινωνική Αλληλεγγύη. To 1/3 των παιδιών στη χώρα μας ζουν στο όριο της φτώχειας, ενώ 25,3% δηλαδή 424.000 παιδιά (στοιχεία Unicef 2015) δυσκολεύονται να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ιδιαίτερα τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία πλήττονται όσο κανένας άλλος. Έχοντας στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του τον άνθρωπο και στόχο την ουσιαστική προσφορά και κοινωνική αλληλεγγύη, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) προχώρησε σε στρατηγική συνέργεια με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ) και ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό όραμα, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην άμβλυνση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσω της προσφοράς, αλλά και της εκπαίδευσης. Έτσι γεννήθηκε η κοινωνική πρωτοβουλία «προΣfΕΕρουμε», που είναι μια προσπάθεια να στηρίξουμε τα παιδιά σε ανάγκη.

Η πρωτοβουλία αυτή καλύπτει τις ανάγκες σε φαρμακευτικά σκευάσματα, υγειονομικά υλικά, είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά σε παιδιά, αλλά και σε άλλες ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες, που φιλοξενούνται σε Δομές και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος, εκπονούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών, ατομικής υγιεινής και εθελοντισμού από κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές του Ε.Ε.Σ., με σκοπό να διαμορφώσουν πρότυπα υγιεινής αγωγής, καθώς και να ενισχύσουν το αίσθημα ευθύνης των ατόμων για την προαγωγή της υγείας τους.

Το ταξίδι του «προΣfΕΕρουμε» ξεκίνησε από τη Ρόδο, (Οκτώβριος 2016), συνεχίστηκε στη Φλώρινα (Νοέμβριος 2016), τα Ιωάννινα, (Μάρτιος 2017), την Αλεξανδρούπολη και τη Ξάνθη (Μάιος 2017) και το Καστελόριζο (Οκτώβριος 2017). Παράλληλα, ωφελήθηκαν το Άσυλο Ανιάτων (Αθήνα), το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, το Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης και το τοπικό Παράρτημα Ε.Ε.Σ. Ξάνθης.

Συνολικά μέχρι σήμερα, η αποστολή του «προΣfΕΕρουμε» επισκέφθηκε 8 πόλεις, κάλυψε ανάγκες 10 δομών, που φιλοξενούν πάνω από 220 παιδιά και 630 ασθενείς / ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, χρόνια πάσχοντες). Στο πλαίσιο αυτό, χορηγήθηκαν πάνω από 55.000 συσκευασίες (φαρμακευτικού υλικού, αναλώσιμων, ειδών πρώτης ανάγκης), αγοράστηκαν φαρμακεία πρώτων βοηθειών, καλύφθηκαν ανάγκες των παιδιών σε σχολικά είδη και σε υλικά χειροτεχνίας και δωρίστηκαν παιχνίδια στις δομές. Τέλος, υλοποιήθηκαν πάνω από 30 εκπαιδευτικές ώρες σεμιναρίων πρώτων βοηθειών.

Στόχος μας είναι η διαρκής επέκταση και ενίσχυση του προγράμματος, ώστε να επιτύχουμε την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων αιτημάτων για φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και άπορων παιδιών σε απομακρυσμένες περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στην κοινωνική αυτή πρωτοβουλία προσφέρουν εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ (AbbVie, Angelini, Bayer, Galenica, Genesis Pharma, Help, LEO, Merck, Novartis, Pharmaserve Lilly, Pfizer, Sanofi, Servier, Vianex), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) και η Apivita.

Πιστεύετε ότι όλες οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να είναι κοινωνικά ενεργές και υπεύθυνες; Ή αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από το μέγεθός τους και την οικονομική συγκυρία;

Όλες οι εταιρίες –ακόμη και οι πιο μικρές- έχουν τη δυνατότητα να είναι κοινωνικά ενεργές και υπεύθυνες, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών. Η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν είναι μία οικονομική κατάσταση που απαιτεί θυσίες και τεράστια κεφάλαια, δεν εμπίπτει και δεν υλοποιείται μέσα από ένα γενικότερο πλαίσιο ενεργειών marketing και δημοσίων σχέσεων. Είναι απλώς μία κατάσταση προσωπικής ευθύνης, μια ανθρώπινη ανάγκη προσφοράς. Είναι μέρος του DNA, μέρος της καθημερινής λειτουργίας ενός οργανισμού/μιας εταιρίας. Την απόφαση για μία δράση ΕΚΕ τη λαμβάνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, που αποτελούν την ψυχή της εταιρίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες εταιρίες μέλη μας –μικρές και μεγάλες- επενδύουν κάθε χρόνο όχι μόνο σημαντικά ποσά σε δράσεις και προγράμματα ΕΚΕ, αλλά και πολλές εργατοώρες εθελοντικής προσφοράς των εργαζομένων. Δεν θέλει ούτε κόπο, ούτε χρήμα. Θέλει μόνο αγάπη.

Πηγή: stogiatro.gr

Τον Οκτώβριο, η Gilead Sciences μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες φαρμακο-βιοτεχνολογίας, έκανε την κίνηση ματ με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Kite Pharma. H Kite Pharma είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο της ογκολογίας με έμφαση στην τεχνολογία CAR-T, ό,τι πιο υποσχόμενο στον αναδυόμενο και ανταγωνιστικό τομέα της κυτταροθεραπείας.

Τι είναι η θεραπεία με κύτταρα CAR-T;

Η τεχνολογία των κυττάρων CAR-T  αποτελεί το επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας, κυρίως για τους καρκίνους του αίματος (πχ λευχαιμία) από εταιρείες βιοτεχνολογίας όπως η Kite Pharma ,αλλά και άλλες όπως  για παράδειγμα η Juno Therapeutics.

Τα ανοσοκύτταρα (T- κύτταρα) εξάγονται από τους ασθενείς μετά από αιμοληψία, επαναπρογραμματίζονται στο εργαστήριο(!) και εν συνεχεία γίνεται εκ νέου έγχυση στον ασθενή. Τα Τ κύτταρα μετά τη διαδικασία αυτή  είναι πλέον ικανά να αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο επιφανειακό αντιγόνο στα καρκινικά κύτταρα, αρχίζουν να διεγείρονται, εν συνεχεία να αντιγράφονται και στο τέλος επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα!

Το μεγάλο στοίχημα των εταιρειών βιοτεχνολογίας είναι στο μέλλον τα λεγόμενα κύτταρα CAR-T, να έχουν την ικανότητα να καταπολεμήσουν κάθε είδους καρκίνο.

Βέβαια η μεγάλη αυτή ανακάλυψη είναι στα πρώιμα βήματα της και έχουν αναφερθεί και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμα και με θανατηφόρο έκβαση, λόγω της έντασης της ανοσολογικής απόκρισης κάποιων ασθενών. Δεν παύει όμως να είναι ένα μεγάλο βήμα στον τομέα της ιατρικής με δυνατές πιθανότητες να  εξαλείψει πολλά είδη καρκίνου, τουλάχιστον για τις μεθεπόμενες γενεές.

Ποιες εταιρείες είναι τοποθετημένες δυνατά στο στοίχημα

Η εξαγορά  της Kite Pharma  από την  Gilead Sciences είναι του ίδιου βεληνεκούς με την αντίστοιχη της Pharmasset το 2011, που επέτρεψε στην Gilead να έχει την τεράστια κατάκτηση που όλοι γνωρίζουμε στις αντιικές θεραπείες του HIV και ηπατίτιδας C.

Υπάρχουν όμως και άλλοι παίκτες στην σκακιέρα, επίσης καλά τοποθετημένοι.

Η Novartis AG πριν λίγους μήνες πήρε την έγκριση της FDA για το “Kymriah”.

Η Celgene Corporation, επίσης ηγέτης της αιματολογίας, έχει πολλές συνεργασίες με μικρότερους φορείς.

H Juno Therapeutics, κύρια ανταγωνίστρια της Kite, μπορεί να έχει την καλύτερη θέση στην κατηγορία της  με το JCAR017, για το οποίο θα έχουμε σύντομα νέα από αρχές 2018.

Η Bluebird Bio επίσης είναι πολλά υποσχόμενη στον τομέα.

Δεν θα μπορούσε βέβαια να απουσιάζουν οι ηγέτες της αγοράς όπως  η Roche ή η Μerc & Co. Inc.  από ένα τόσο μεγάλο ερευνητικό project. Oι συγκεκριμένες έχουν όμως επικεντρωθεί μέχρι στιγμής στην έρευνα για τους «αναστολείς σημείων ελέγχου».

Τι είναι οι αναστολείς σημείων ελέγχου;

Μια σημαντική λειτουργία  του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η ικανότητα του να υποδεικνύει στο σώμα ποια κύτταρα είναι τα φυσιολογικά και ποιά τα «ξένα».

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο ανοσοποιητικό μας να επιτεθεί στα «ξένα» και όχι στα υγιή κύτταρα του οργανισμού μας! Για να γίνει αυτό, το ανοσοποιητικό μας χρησιμοποιεί τα  «σημεία ελέγχου» που είναι  μόρια σε συγκεκριμμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος,  που πρέπει να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν για να ξεκινήσει η ανοσοαπόκριση.

Τα καρκινικά κύτταρα δυστυχώς μερικές φορές βρίσκουν τρόπους να χρησιμοποιήσουν τα σημεία ελέγχου για να αποφύγουν την επίθεση από το ανοσοποιητικό σύστημα. Και σε  αυτό το πρόβλημα ακριβώς προσπαθούν να στοχεύσουν φαρμακευτικές  εταιρείες όπως η Roche Holding AG  και η  Merck & Co. Inc.  με τα αντίστοιχα Tecentriq και Keytruda, αλλά και βιοτεχνολογικές όπως η Ιncyte Corporation, η οποία έχει μια πολλά υποσχόμενη ένωση, ικανή να απευθυνθεί σε πολλαπλούς τύπους όγκων, σε συνδυασμό με το Keytruda.

Ένα καλάθι μετοχών των παραπάνω εταιρειών σίγουρα αποτελεί ένα στοίχημα στο μέλλον της ιατρικής με ειδικότητα την Ογκολογία. Είτε γίνει μια μαγιά από τώρα, είτε μια σοβαρότερη τοποθέτηση σε μια διόρθωση των αγορών, το σίγουρο είναι ότι απαιτείται πολύ στενή παρακολούθηση των ειδήσεων, έτσι ώστε να κατανοηθεί έγκαιρα ποιός ή ποιοί  από τους παίκτες θα κάνουν το ματ στην επάρατο νόσο.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή, ή προτροπή για αγορά ή πώληση των αναφερομένων προϊόντων.

Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται, βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δεν δίνεται ότι είναι ακριβείς ή πλήρεις και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

*Η κα Μαίρη Βενέτη είναι πιστοποιημένη Διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πηγή: liberal.gr

Προσπαθούμε να πάμε από το Α στο Ω...

1 στα 3 φάρμακα τα δίνουμε δωρεάν...

Αρνητικό πρόσημο στο 2017 αλλά είμαι από την φύση μου αισιόδοξος...

Είναι ευθύνη του υπουργείου Υγείας να ελέγξει την συνταγογράφηση...

Αυτά είναι μερικά από όσα είπε και στη συνέχεια ανέλυσε στην συζήτησή μας ο κ. Αποστολίδης καταλήγοντας σε αυτά που θα έπρεπε να συμβούν:

Να αυξηθεί η φαρμακευτική δαπάνη κατά τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, να αυξηθεί η διείσδυση των γενοσήμων, να υπάρξουν registries και θεραπευτικά πρωτόκολλα σε όλες τις ειδικότητες, να μειωθεί ή να καταργηθεί το clawback, να μην επιτρέψουμε την καθυστερημένη έλευση των καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα με λανθασμένα οργανισμό ΗΤΑ...

Παρακολουθήστε την σημαντική αυτή συνέντευξη εδώ

Πηγή: iatropedia.gr

 

Η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία, μέσα στη κρίση, να επενδύσει σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις, όπως μια σοβαρή οργάνωση της πρωτοβάθμιας υγείας, με ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλαγή του υπάρχοντος ασφαλιστικού πλαισίου για την υγεία, εκσυγχρονισμό των Δημόσιων νοσοκομείων και προσέλκυση κλινικών μελετών, τονίζει μιλώντας στο Pharmacy Today η Άντζελα Βερναδάκη, Director Market Access & External Relations της βιοφαρμακευτικής εταιρείας AbbVie.  Tην ίδια ώρα, οι οριζόντιες λογικές στη φαρμακευτική πολιτική φέρνουν μόνο εφήμερες, μη βιώσιμες λύσεις.

 

Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που μπορεί να συναντήσει μια γυναίκα σε ηγετική θέση;

Θα έλεγα πως μερικοί από τους βασικούς παράγοντες που εμποδίζουν τις γυναίκες να αναλάβουν ηγετικές θέσεις είναι η δυσκολία στο να ισορροπήσουν μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η έλλειψη στήριξης από τη Πολιτεία και τους εργοδότες καθώς και η έλλειψη οράματος και αυτοπεποίθησης των ίδιων των γυναικών. Δυστυχώς επικρατεί η κοινωνική αντίληψη και η προκατάληψη ότι η ηγεσία είναι ανδρική υπόθεση και αυτό δρα ανασταλτικά για πολλές γυναίκες στο να διεκδικήσουν υψηλόβαθμες θέσεις.

 

Έχετε δουλέψει και στο εξωτερικό. Ποιες διαφορές εντοπίζετε με την Ελλάδα;

Έχοντας εργαστεί για αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, θεωρώ πως οι διαφορές με την Ελλάδα είναι μικρές και εντοπίζονται περισσότερο στην ενεργή στήριξη της Πολιτείας για τις γυναίκες με τη βοήθεια κυρίως παροχών, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και στον δύσκολο ρόλο της μητρότητας. Δυστυχώς, τους λιγοστούς κοινωνικούς μας πόρους τους διαθέτουμε στρεβλά και όχι σε κινήσεις που –για παράδειγμα- στηρίζουν τη μητρότητα και τη μητέρα – επαγγελματία. Επίσης, στο εξωτερικό υπάρχουν άλλες δομές και θεσμοί που εγγυώνται περισσότερη αξιοκρατία, ενώ παράλληλα οι εργοδότες έχουν αναγνωρίσει την ικανότητα των γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

 

Ποια γυναίκα είναι το πρότυπό σας και γιατί;

Δεν πιστεύω σε πρότυπα. Πιστεύω σε εμπνευσμένους και αισιόδοξους ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται αρμονικά και να επηρεάζουν θετικά άλλους ανθρώπους γύρω τους

 

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον;

Τα τελευταία χρόνια διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα με πολυδιάστατο αντίκτυπο. Ιδιαίτερα στο τομέα της υγείας που δραστηριοποιούμαι και από τη θέση μου στη βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie, στοχεύω και ευελπιστώ να συμβάλλω με τεκμηριωμένες προτάσεις προς τη συγκρότηση μιας βιώσιμης μεταρρυθμιστικής πολιτικής για το φάρμακο και την υγεία γενικότερα. Πρέπει να επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικές μας δεσμεύσεις, αλλά και να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση οι Έλληνες ασθενείς σε καταξιωμένα και καινοτόμα φάρμακα, που αυξάνουν το προσδόκιμο και τη ποιότητα της ζωής τους.

 

Ποια ήταν η μεγαλύτερη κρίση που κληθήκατε να διαχειριστείτε από τη θέση σας;

Την τελευταία οκταετία η φαρμακευτική αγορά βρίσκεται σε μόνιμη κρίση με την επιβολή οριζόντιων και εφήμερων μέτρων. Θα ξεχώριζα ως μια μεγάλη κρίση την εποχή του 2010. Η τότε υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μας αιφνιδίασε εν μια νυκτί με τη δημοσίευση αγορανομικής διάταξης επιβάλλοντας οριζόντια μείωση τιμών, που για τα φαρμακευτικά σκευάσματα υψηλού κόστους έφτανε το 27%. Όπως γνωρίζετε τα φάρμακα αυτά αφορούν την αντιμετώπιση χρόνιων και σοβαρών παθήσεων και με τέτοια αιφνίδια μείωση, χωρίς πρόνοια, χωρίς διάλογο, σήμαινε ότι έπρεπε να διαχειριστούμε την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε αυτά.

 

Πόσο σημαντική είναι η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας; Τι θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα για να πλησιάσουμε σε αυτόν τον στόχο;

Η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να πετύχει η όποια μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας. Δυστυχώς, μέσα στη κρίση λειτούργησαν όλοι βιαστικά, σπασμωδικά, καιροσκοπικά χωρίς καμία στρατηγική βιωσιμότητας. Η Ελλάδα θα μπορούσε να επενδύσει σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις, όπως μια σοβαρή οργάνωση της πρωτοβάθμιας υγείας με ίδρυση τμημάτων επειγόντων περιστατικών που θα λειτουργούν 24/7/365 με άμεση εξοικονόμηση πόρων και αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών στη δευτεροβάθμια, απαλλαγή από ιδεοληψίες και ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλαγή του υπάρχοντος ασφαλιστικού πλαισίου για την υγεία, εκσυγχρονισμό των Δημόσιων νοσοκομείων υιοθετώντας τις νεώτερες τάσεις του management για προμήθειες, προσέλκυση κλινικών μελετών, καλύτερη διαχείριση χρόνου εργασίας του νοσηλευτικού μας προσωπικού και πολλά άλλα.

 

Πώς έχουν επηρεάσει την αγορά φαρμάκου οι οριζόντιες λογικές; 

Ο χώρος έχρηζε άμεσου εξορθολογισμού αφού δεν υπήρχε καμία σοβαρή πολιτική φαρμάκου.

Οι οριζόντιες όμως λογικές με τις αλλεπάλληλες αναγκαστικές εκπτώσεις οι οποίες ουσιαστικά σημαίνουν χρηματοδότηση ενός στα τέσσερα φάρμακα από τις φαρμακευτικές εταιρείες, έχουν επιφέρει μόνο εφήμερες, μη βιώσιμες λύσεις.

Ακόμα δεν υπάρχει μια συγκροτημένη και ολιστική πολιτική φαρμάκου. Επίσης, η υπερ-φορολόγηση εργοδοτών και εργαζομένων, οι συνεχώς αυξανόμενες ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. οδηγούν σε έλλειψη εμπιστοσύνης, απώλεια επενδύσεων και θέσεων εργασίας. Το μόνο θετικό και παρήγορο στη χώρα μας είναι πως ακόμα δεν έχει χαθεί η κοινωνική ευαισθησία για τη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και αυτό είναι προς τιμήν της Πολιτείας.

 

Τι είναι η κουλτούρα Ε.Κ.Ε που αναπτύξατε; Πώς το πετύχατε αυτό;

Βασικές αρχές της κουλτούρας της AbbVie είναι η προαγωγή της καινοτομίας, η ανθρωποκεντρικότητα και η βούλησή μας να είμαστε ένας ειλικρινής και υπεύθυνος συνεργάτης. Συνεργάτης της πολιτείας, με την εκπόνηση τεκμηριωμένων προτάσεων για δομικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας, δίπλα στους εργαζομένους μας με δέσμη δράσεων που έχουν οδηγήσει στην 3η συνεχόμενη βράβευσή μας ως Νο1 «Best Place to Work”, δίπλα όμως και στην κοινωνία στην οποία ζούμε και εργαζόμαστε. Η κουλτούρα της Εταιρικής μας Ευθύνης χτίζεται διαρκώς, εξελίσσεται, προσαρμόζεται, και είναι πετυχημένη διότι αναθεωρείται διαρκώς με βάση τους εταιρικούς μας πυλώνες για καινοτομία, ανθρωποκεντρικότητα και συνεργατική κουλτούρα.

 

Με ποια κριτήρια επιλέγετε τις δράσεις σας; Σε ποιες δράσεις επενδύσατε το 2017;

Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι οι πόροι είναι πλέον λιγοστοί και πρέπει να τους διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Στην AbbVie επιζητούμε τη διάρκεια και τη βιωσιμότητα. Σ’ αυτό το πλαίσιο έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και η AbbVie Running Team, η οποία για κάθε χιλιόμετρο που τρέχει προσφέρει χρήματα όπου κρίνουμε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη. Στην αρχή ξεκίνησαν λιγοστοί αλλά σήμερα τρέχει σημαντικός αριθμός εργαζομένων, φίλοι, συγγενείς, και συνεργάτες. Τα δύο τελευταία χρόνια συμμετέχουμε στη παγκόσμια δράση εθελοντισμού της AbbVie, “Week Of Possibilities”, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις που σχετίζονται με σημαντικές κοινωνικές ανάγκες, κυρίως στους άξονες της εκπαίδευσης και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως των προσφύγων και όχι μόνο. Στρατηγικά και συστηματικά επενδύουμε σε καμπάνιες ενημέρωσης για σοβαρά νοσήματα προκειμένου να συμβάλουμε στην ενημέρωση του κοινού υποστηρίζοντας συλλόγους ασθενών που δραστηριοποιούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Πηγή: pharmacytoday.gr

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services