Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

Βασίλης Κικίλιας: 2020, η χρονιά των νοσοκοµείων

Το 2019 αποδείξαµε στην ελληνική κοινωνία ότι στο υπουργείο Υγείας πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι ο άνθρωπος, οι ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, αυτοί που δεν µπορούν ή δεν έχουν.

Μέσα στους πέντε πρώτους µήνες της θητείας µας, υλοποιήσαµε µία από τις βασικές προεκλογικές µας δεσµεύσεις και πλέον τα ογκολογικά φάρµακα πηγαίνουν απευθείας στις ιδιωτικές κλινικές, βάζοντας έτσι τέρµα στις ουρές της ντροπής στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ.

Πετύχαµε µειώσεις µέχρι 7% και καµία αύξηση στις τιµές των φαρµάκων, κάτι που συνεπάγεται εξοικονόµηση 180 εκατ. ευρώ για το κράτος και κατά 50 εκατ. ευρώ µικρότερη συµµετοχή των ασθενών στη φαρµακευτική δαπάνη. ∆ηµιουργήσαµε ηλεκτρονική πλατφόρµα για τα παράγωγα αίµατος και τη γ-σφαιρίνη, φροντίσαµε τους εγκαυµατίες στο Μάτι, φτιάξαµε µητρώα ασθενών, καθιερώσαµε σύνδεσµο του υπουργείου µε τους συλλόγους ασθενών και µεριµνήσαµε για τους εµβολιασµούς παιδιών και εφήβων σε όλη τη χώρα. Συνεχίζοντας στον ίδιο δρόµο και προτάσσοντας το δηµόσιο συµφέρον, το 2020 θα είναι ξεκάθαρα η χρονιά των νοσοκοµείων.

Προχωρούµε σε κτιριακή αναβάθµιση των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, παράλληλα µε ένα νέο, σύγχρονο management στη διοίκησή τους. Εχουν ήδη δροµολογηθεί για το 2020 οι προσλήψεις ιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού. Θέλουµε να µπει νέο αίµα στα νοσοκοµεία µας, να δώσουµε την ευκαιρία σε νέους επιστήµονες και εξειδικευµένο προσωπικό να µείνουν και να διαπρέψουν στην Ελλάδα. Σχεδιάζουµε, επίσης, την αναβάθµιση των ιατρικών µηχανηµάτων, έτσι ώστε να παρέχεται στους ασθενείς η καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών υγείας.

Η χρηµατοδότηση της αναβάθµισης του ΕΣΥ θα γίνει από τον Προϋπολογισµό, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από Σ∆ΙΤ. Θα ακολουθήσουµε τις σύγχρονες πρακτικές όλων των προηγµένων ευρωπαϊκών χωρών. Η ∆ηµόσια Υγεία στην Ελλάδα θα είναι δωρεάν για όλους και αυτό ως υπουργός Υγείας το εγγυώµαι προσωπικά. Αλλά δεν θα είναι υποχρεωτικά κρατική. Θα προχωρήσουµε σε συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα, όπως γίνεται παντού, γιατί, έπειτα από δέκα χρόνια κρίσης και περιοριστικών πολιτικών, είναι εµφανές ότι οι πολίτες αξίζουν ένα καλύτερο, δωρεάν και αναβαθµισµένο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services