Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management

Στρατηγικές συνεργασίες στο φαρμακευτικό κλάδο

Γνωρίζοντας καλά τη σημασία του φαρμάκου ως κοινωνικό αγαθό και το ρόλο της Φαρμακοβιομηχανίας ως κομβικής συνιστώσας του χώρου της Υγείας, όλοι στην Ε.Ε.Φα.Μ. μοιραζόμαστε την ίδια πεποίθηση: ότι η προαγωγή του φαρμακευτικού κλάδου θα επιτευχθεί μόνο με την εγκαθίδρυση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ όλων των στρατηγικών εταίρων. Προς αυτήν την κατεύθυνση:

  • Συνεργαζόμαστε στενά, ανταλλάσσουμε απόψεις και καταθέτουμε προτάσεις στα συλλογικά όργανα της Φαρμακοβιομηχανίας, όπως ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (Ε.Φ.Ε.Χ.), το Pharma Innovation Forum (P.I.F.), η Επιτροπή Φαρμάκου του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και σε άλλους σημαντικούς διαμορφωτές της φαρμακευτικής πολιτικής της χώρας.
  • Διατηρούμε και ενισχύουμε διαύλους άμεσης επικοινωνίας με άλλες επιστημονικές εταιρείες του χώρου, όπως η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (Ε.Λ.Ε.Φ.Ι) και η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας.
  • Είμαστε σε επικοινωνία και συνεργαζόμαστε με το κλαδικό συνδικαλιστικό όργανο, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων – Κλάδων (Π.Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Κ.), προωθώντας την εφαρμογή ενός οικουμενικού Συστήματος Πιστοποίησης των Ιατρικών Επισκεπτών.
  • Συνεργαζόμαστε με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και λοιπούς Εκπαιδευτικούς Φορείς για την εκπόνηση πιστοποιημένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των ανθρώπων της Φαρμακοβιομηχανίας, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις καίριες ανάγκες των στελεχών και απόλυτα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τάσεις της φαρμακευτικής αγοράς. Ενδεικτικά, τα τελευταία χρόνια έχουμε συνεργαστεί με Φορείς όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το ALBA Graduate Business School και την eduACT.

 

Επενδύοντας σε αυτές τις στρατηγικές συνεργασίες,
αποσκοπούμε στην εκπλήρωση του οράματος μας να:

οδηγούμε την εξέλιξη και την ενδυνάμωση των στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς, προάγοντας την υγεία των ανθρώπων.

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2021 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services