Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας


Στόχος του Προγράμματος είναι η διεύρυνση των διοικητικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της σύγχρονης λειτουργίας της φαρμακευτικής αγοράς.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο Δ.Σ. της Ε.Ε.Φα.Μ., Σοφία Νάσιου, «βασική προτεραιότητα της Ε.Ε.ΦΑ.Μ. είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της φαρμακευτικής βιομηχανίας και η συνεχής ενδυνάμωση και προσαρμογή τους σε δεδομένα που αλλάζουν ραγδαία. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μία καινοτομία γιατί βασίζεται στη συνεργασία καθηγητών του ALBA με στελέχη του φαρμακευτικού χώρου, ώστε κάθε εκπαιδευτική ενότητα να είναι θεωρητικά άρτια και πρακτικά αποτελεσματική. Οραματιζόμαστε η Ε.Ε.ΦΑ.Μ. να αποτελεί σημείο αναφοράς για την εξέλιξη και επαγγελματική ανάπτυξη όλων των συναδέλφων και είναι πεποίθηση μου, πως με αυτό το ανοιχτό πρόγραμμα, συμβάλλουμε επί της ουσίας στην ανάδειξη των στελεχών του αύριο, επωμιζόμενοι έναν πολύ σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο και στρέφοντας το βλέμμα στην αναβάθμιση του χώρου. Τέλος, ευχαριστούμε όλες τις εταιρείες και συναδέλφους που μας εμπιστεύτηκαν σε αυτό το νέα μας ξεκίνημα, με τη συμμετοχή τους στον πρώτο εκπαιδευτικό κύκλο».

Οι εισηγητές του Προγράμματος είναι μόνιμοι καθηγητές του ALBA με πλούσια ερευνητική δραστηριότητα και πολύχρονη εμπειρία στη διδασκαλία ανάπτυξης στελεχών (Executive Development), καθώς και επισκέπτες καθηγητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παράλληλα, σε κάθε μάθημα καλείται και ένας Ειδικός από τη φαρμακευτική αγορά, στέλεχος με αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα στο εκάστοτε αντικείμενο (Champion της Ε.Ε.Φα.Μ.) και διαμορφώνει μαζί με τους Εισηγητές το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, δίνοντας έμφαση στην εργασιακή καθημερινότητα κάθε τομέα που διδάσκεται, εφαρμόζοντας πρακτικά παραδείγματα.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του πρώτου κύκλου σπουδών, ο οποίος ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, 31 στελέχη από 22 φαρμακευτικές επιχειρήσεις, πολυεθνικές και ελληνικές, παρακολούθησαν επιτυχώς το Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 16 μαθήματα στα παρακάτω 4 Γνωστικά Αντικείμενα (Modules):

 • Module I: Foundations
 • Module II: Leadership
 • Module III: Management
 • Module IV: Strategy

2ος κύκλος τον Οκτώβριο

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών ξεκινά τον Οκτώβριο του 2018 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2019. Όπως και στον προηγούμενο κύκλο σπουδών, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece και θα  διεξάγονται απογευματινές ώρες, δύο φορές την εβδομάδα.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν στελέχη μεσαίας βαθμίδας που επιθυμούν να εξελιχθούν σε μελλοντικούς επιχειρησιακούς ηγέτες, στελέχη χαμηλότερης βαθμίδας με προοπτική γρήγορης ανέλιξης στα επόμενα επίπεδα ιεραρχίας και ευθύνης της εταιρείας τους, καθώς και σε στελέχη με επιστημονική ή τεχνολογική κατάρτιση που επιθυμούν να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να εξελιχθούν σε ικανούς ηγέτες ομάδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης “OPEN DAY” για την αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ο Δρ. Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης, Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων και Στρατηγικής, ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξειδικευμένη γνώση που προσφέρει το Πρόγραμμα στους συμμετέχοντες. «Η εξειδίκευση στο περιβάλλον της Υγείας και του Φαρμάκου είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τα υπόλοιπα αντίστοιχα προγράμματα. Το “mini-mba in Pharma” πέρα από βασικές γνώσεις, προσφέρει στους συμμετέχοντες τα εφόδια που τους επιτρέπουν να αναλαμβάνουν επιτυχώς ακόμη περισσότερες ευθύνες, συμβάλλοντας στην επαγγελματική τους ανέλιξη στο χώρο. Από την άλλη, παρέχει σφαιρική γνώση του περιβάλλοντος της αγοράς, εξετάζοντας παραδείγματα επιχειρηματικών πρακτικών και από άλλους χώρους».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. της Ε.Ε.Φα.Μ., Στάθης Γόγονας, ο οποίος παρακολούθησε τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, μετέφερε την εξαιρετικά θετική εμπειρία από τη συμμετοχή του, τονίζοντας ότι αποκόμισε έναν μοναδικό συνδυασμό καινοτόμων ιδεών, εφαρμόσιμων γνώσεων και ευκαιριών διασύνδεσης με τα στελέχη του κλάδου.

Επισημαίνεται τέλος, ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού παρακολούθησης Executive Diploma από το ALBA Graduate Business School,The American College of Greece. Τα πρώτα πιστοποιητικά απονεμήθηκαν σε ευχάριστο και αισιόδοξο κλίμα κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουλίου, όπου παρουσιάστηκαν παράλληλα οι τελικές ομαδικές εργασίες των αποφοίτων.

Οι εγγραφές στο δεύτερο κύκλο σπουδών έχουν ξεκινήσει, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων early bird λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου. Επισημαίνεται ότι το “mini-mba in Pharma” μπορεί να ενταχθεί σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24.

Το Πρόγραμμα
Το “mini-mba in Pharma” έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες της φαρμακευτικής αγοράς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των φαρμακευτικών εταιρειών. Η παρακολούθηση του Προγράμματος παρέχει στους συμμετέχοντες έναν μοναδικό συνδυασμό οφελών, που τους προσφέρει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον απαιτητικό χώρο της φαρμακευτικής αγοράς. 

Ειδικότερα, το “mini-mba in Pharma” είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα  που στηρίζεται στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο και την αξία ενός mba, και συνδυάζει την θεωρητική γνώση με παραδείγματα και ύλη, πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς και των στελεχών φαρμακευτικών εταιρειών. Προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής της γνώσης, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών και στην εξοικείωσή τους με όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία. Επιπρόσθετα, προσδίδει αξία στο βιογραφικό και στην καριέρα των συμμετεχόντων, χάρη στο μοναδικό συνδυασμό της εμπειρίας και του διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, με την επιστημονική εξειδίκευση που προσφέρει η Ε.Ε.Φα.Μ. στα θέματα του φαρμακευτικού κλάδου. Τέλος, ολοκληρώνεται σε 8 μήνες διαρκώντας συνολικά 160 ώρες, προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση των παραδόσεων.

Πηγή: healthmag.gr


Στην εκδήλωση συμμετείχε ο πρόεδρος της ECPC - European Cancer Patient Coalition (Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Ασθενών με Καρκίνο), Prof. Francesco de Lorenzo και η αντιπρόεδρος της ECPC και πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), κα Καίτη Αποστολίδου.  Η ECPC ως ο Επίσημος Ευρωπαϊκός Οργανισμός, που εκπροσωπεί και μεταφέρει στις Βρυξέλλες το αίτημα των Ευρωπαίων ασθενών με καρκίνο, για ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας, τηρεί ακλόνητη στάση σχετικά με την ανάγκη για υποχρεωτική συνεργασία των χωρών μελών στον τομέα ΗΤΑ, υιοθέτηση κοινών κλινικών εκθέσεων αξιολόγησης, ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση στις τεχνολογίες της υγείας.

Οι ασθενείς με καρκίνο αποτελούν τους σημαντικότερους εταίρους στον αγώνα κατά του καρκίνου.

Η ECPC εξ αρχής έθετε επί τάπητος το θέμα της ενεργού συμμετοχής των οργανώσεων ασθενών σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων πολιτικής υγείας που τους αφορούν, μεταξύ αυτών και των Οργανισμών HTA. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Πρόεδρος της ECPC, Prof. Francesco de Lorenzo “Οι ασθενείς είναι οι τελικοί αποδέκτες των ιατρικών τεχνολογιών και έχουν μοναδικές γνώσεις, προοπτικές και εμπειρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πιστεύουμε ότι η υποχρεωτική συμμετοχή και η υιοθέτηση κοινών κλινικών αξιολογήσεων για όλα τα κράτη μέλη είναι η βέλτιστη λύση για μια επιτυχημένη συνεργασία στον τομέα της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας”.

Η αντιπρόεδρος της ECPC και πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ κα Καίτη Αποστολίδου δήλωσε:

«Τα κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί HTA θα πρέπει να εμπλέκουν θεσμικά τους εκπροσώπους των οργανώσεων ασθενών στις διαδικασίες HTA και όπου άλλου χρειάζεται και να παρέχουν την αναγκαία ενημέρωση και κατάρτιση για να διευκολύνουν τη σημαντική συμμετοχή τους. Οι Ευρωπαίοι ασθενείς με καρκίνο χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε νέες θεραπείες ζωτικής σημασίας γι’ αυτούς, τις οποίες μπορεί να διασφαλίσει η υποχρεωτική συμμετοχή και η υιοθέτηση κοινών κλινικών αξιολογήσεων από όλα τα κράτη μέλη».

Η Αξιολόγηση της Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ) θα πρέπει να έχει ως στόχο την έγκαιρη και έγκυρη πρόσβαση όλων των ασθενών σε νέες αποτελεσματικές θεραπείες και είναι γεγονός ότι οι διαδικασίες ΗΤΑ ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών διαδικασιών και μεθοδολογιών οδηγεί σε σημαντικές διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα δεδομένα και η τεκμηρίωση. Για τους ασθενείς, σε όλη την Ευρώπη, αυτό σημαίνει καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, λόγω του κατακερματισμού των συστημάτων HTA, της διπλής εργασίας και παρεμβάσεων τρίτων. Η σημερινή κατάσταση δημιουργεί ανησυχία  στους ασθενείς, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητο αδιέξοδο, που θα ήταν εξαιρετικά επιζήμιο για τους ίδιους, καθώς οι σημερινές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα τεχνολογιών υγείας, δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ εκφράζει την ικανοποίησή της και χαιρετίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μελλοντική συνεργασία με τους ασθενείς με καρκίνο στον τομέα του HTA, με σκοπό την υιοθέτηση ενός κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης της Ιατρικής Τεχνολογίας, θέση την οποία υποστήριξε και η χώρα μας πρόσφατα, σε συνάντηση των Υπουργών Υγείας στο Συμβούλιο για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, στο Λουξεμβούργο στις 22 Ιουνίου.  Παράλληλα όμως η ΕΛΛΟΚ εκφράζει και τις ανησυχίες της σχετικά με τις αποκλίνουσες θέσεις ορισμένων κρατών μελών στο Συμβούλιο.

ΕΛΛΟΚ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, η μόνη Οργάνωση Ασθενών που συμμετείχε τον περασμένο Δεκέμβριο στη διαβούλευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για την δημιουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας, έχει καταθέσει επίσημα τις προτάσεις και τις επιφυλάξεις της σχετικά με τη μορφή, τη δομή, τη σύσταση και τη λειτουργία της νέας Επιτροπής στη χώρα μας.

Παράλληλα η ΕΛΛΟΚ έχει εκφράσει με σαφήνεια τις απόψεις της σχετικά με την αναγκαιότητα της συστηματικής θεσμικής συμμετοχής των εκπροσώπων των Οργανώσεων ασθενών στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας, θέση την οποία ανέπτυξε και παρουσίασε αναλυτικά και σε πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κο Ανδρέα Ξανθό. Βασική αρχή πρέπει να αποτελεί η δυνατότητα να ορίζουν οι ίδιες οι οργανώσεις ασθενών τον εκπρόσωπό τους, για θέματα που τους αφορούν, σύμφωνα με τις καθιερωμένες, διεθνώς αποδεκτές Ευρωπαϊκές πρακτικές. Είναι σαφές, ότι δεν θα ήταν δυνατόν να εκπροσωπηθούν διαφορετικά όλες οι κατηγορίες των ασθενών, ενώ μία τέτοια εξέλιξη θα διέτρεχε τον κίνδυνο να οδηγήσει σε συνειρμούς και πρακτικές άλλων εποχών.

Τέλος για μία ακόμη φορά επιθυμούμε να καταδείξουμε την άμεση ανάγκη δημιουργίας Εθνικού Πληθυσμιακού Μητρώου Νεοπλασιών, καθώς αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο άντλησης δεδομένων, απαραίτητων για την αποτελεσματική λειτουργία της νεοσυσταθείσας επιτροπής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας και την μετεξέλιξή της σε Οργανισμό στο μέλλον, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον περασμένο Νοέμβριο στο iatropedia η κ. Αποστολίδου:

Πηγή: iatropedia.gr


Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. κρίνει κρίσιμη τη διεπιστημονική ανταλλαγή απόψεων των ερευνητών, κλινικών ιατρών, χορηγών, εκπροσώπων των Αρχών και των θεσμικών φορέων, ώστε τα επιστημονικά επιτεύγματα να μεταφράζονται σε καλύτερες θεραπευτικές στρατηγικές, σε αναβαθμισμένη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και σε τεκμηριωμένες αποφάσεις για την Πολιτική Υγείας που στηρίζονται στις αποδείξεις της κλινικής έρευνας.

Όπως επισήμανε η Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Φ.Ι, Βαρβάρα Μπαρούτσου, ο κύριος στόχος συνδιαμόρφωσης της επιστημονικής προσέγγισης για τη λήψη αποφάσεων στη δημόσια υγεία αναγνωρίστηκε από τους Έλληνες και ξένους ομιλητές - ερευνητές και κλινικούς ιατρούς εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι κατέθεσαν την εμπειρία και τις απόψεις τους σχετικά με τη βασική, μεταφραστική, κλινική έρευνα συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων πραγματικού κόσμου (Real World Evidence). Ο Adj. Professor Honorio Silva, Πρόεδρος της International Federation of Associations of Pharmaceutical Physicians & Pharmaceutical Medicine (IFAPP) σημείωσε ότι η ΕΛ.Ε.Φ.Ι ως εξειδικευμένη Επιστημονική Εταιρεία και μέλος της IFAPP μπορεί να συνεισφέρει τεχνογνωσία και να διευκολύνει τη συνεργασία όλων των εταίρων R&D για την υιοθέτηση σύγχρονων μεθοδολογικών, δεοντολογικών, ψηφιακών και τεχνολογικών προτύπων έρευνας.

Στην 1η ενότητα της Διημερίδας για τη Βιοϊατρική και Κλινική Έρευνα, ο Καθ. Δ. Μπούμπας, αναφέρθηκε στην άρτια εκπαίδευση και υποστήριξη των βασικών και κλινικών ερευνητών, σε επίπεδο ακαδημαϊκής αριστείας και αξιοκρατικής αναγνώρισης του ρόλου τους, και στην ανάγκη συστηματικής συνεργασίας Ερευνητών & Κλινικών Ιατρών για τη δημιουργία συναντίληψης γύρω από την ασθενοκεντρική φύση της έρευνας ώστε να επιτευχθούν βελτιώσεις των εκβάσεων υγείας.  Η συμπόρευση φαίνεται να εξελίσσεται με κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε Νοσοκομεία όπως «Αλεξάνδρα» και «Γ. Γεννηματάς» όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Πίντζας, αλλά και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, όπου η συνεργασία με την Μονάδα Φάσεως Ι του Γ.Ν.Ν.Θ «Σωτηρία» αλλά και τη Μονάδα Εξατομικευμένης Ιατρικής του ΙΙΒΕΑΑ διευρύνουν την αλληλεπίδραση της έρευνας με την κλινική έρευνα και πράξη.

Η κα Σ. Κολυβά από το Ινστιτούτο Παστέρ, εστίασε στην προκλινική  έρευνα του Ινστιτούτου και τις ευρύτερες πρόσφατες πρωτοβουλίες του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας και  Βιοτραπεζών, όπου το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας «υιοθετούν» ένα νέο παράδειγμα συντονισμού Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Κέντρων, με σκοπό να διασυνδέσουν την έρευνα με βιοδείκτες, με την κλινική έρευνα και ιατρική πράξη, σύμφωνα με υψηλά επιστημονικά και δεοντολογικά πρότυπα συλλογής, φύλαξης και διαχείρισης δειγμάτων.

Στο Φροντιστήριο των Κλινικών Μελετών (ΚΜ) που συντόνισαν οι Τζούλια Βασιλειάδου και Veronique Schaaf με τη συνεργασία των Κ. Παπαγεωργίου, Κ. Πουλημένου και Δ. Τουρτόγλου,διατυπώθηκαν απόψεις των κλινικών ερευνητών, των επιτηρητών και των χορηγών δίνοντας το στίγμα της προόδου συνεργασιών και καλών πρακτικών, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας των ΚΜ, με τη δημιουργία εξειδικευμένων Κέντρων Κλινικών Μελετών εντός των Νοσοκομείων, με την απασχόληση εκπαιδευμένης ερευνητικής ομάδας υπό την καθοδήγηση του κύριου Ερευνητή. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις μη υποστήριξης των ΚΜ εντός των Νοσοκομείων  λόγω αδυναμίας, χρηματοδότησης των μονάδων ΚΜ από τη χρήση των ερευνητικών κονδυλίων των ΚΜ. Οι μονάδες ΚΜ είναι ελάχιστες και περιορίζονται σε λίγες Πανεπιστημιακές κλινικές, όμως όπως υπογράμμισε ο κ. Κουτσούκος, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, η απόδοση και των λίγων αυτών Κέντρων θα πολλαπλασιαστεί εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός οργανωμένων Κέντρων, αφού οι πολυκεντρικές μελέτες είναι το κύριο μοντέλο ανάπτυξης και προσέλκυσης ασθενών. Σήμερα, βρισκόμαστε στη «φάση ενηλικίωσης» των ΚΜ στην Ελλάδα, την οποία πρέπει να  αξιοποιήσουμε, τόνισε ο κ. Ν. Σούπος Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Αγ. Αναργύρων.

Ο καρδιολόγος, Επιμελητής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, κ. Α. Μίλκας περιγράφοντας την εμπειρία του ως ερευνητής – research fellow στο Βέλγιο, σημείωσε ότι η κλινική στην οποία  μετεκπαιδεύτηκε, διεξήγαγε 52 ΚΜ με την υποστήριξη του Νοσοκομείου το οποίο επιτρέπει τη χρηματοδότηση, την ποιοτική διασφάλιση και την προβολή των ΚΜ, ενημερώνοντας όλους τους ασθενείς και ευρύτερα την τοπική κοινωνία ανακοινώνοντας την έναρξη κάθε μελέτης μέσω twitter.

Στη συζήτηση για ασθενείς μικρών ή μεγάλων ηλικιών, ο κ. Μ. Τσιατάς Παθολόγος – Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, σημείωσε την ανάγκη εμβάθυνσης στις ιδιαιτερότητες του γηριατρικού και παιδιατρικού τομέα, ιδίως στην ενημέρωση, τη συγκατάθεση, την ενθάρρυνση των ασθενών/συγγενών να συμμετέχουν σε αυτές, καθώς υπάρχει ανάγκη περισσότερων ΚΜ για την τεκμηρίωση φροντίδας των συγκεκριμένων πληθυσμών. Η κα Δανά Παιδίατρος, Δ/ντρια Ογκολογικού τμήματος Παιδιών & Εφήβων του Νοσοκομείου «Μητέρα» πρότεινε η φαρμακοβιομηχανία να διευρύνει τη χρηματοδότηση της κλινικής έρευνας στον παιδιατρικό  τομέα η οποία βρίσκεται σε «νηπιακή φάση» σε σύγκριση με την «ενηλικίωση» των ΚΜ που προανέφερε ο κ. Σούπος.

Οι συνομιλητές θεώρησαν αναγκαία την ευρεία ενημέρωση του κοινού, των λειτουργών Υγείας και των Ενώσεων Ασθενών για τις κλινικές μελέτες, με δεοντολογικά ορθή και αμερόληπτη πληροφόρηση που εξασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδωτικότητας των ασθενών. Η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ), εξετάζει σχετικά αιτήματα αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή και όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Καθ. κ. Θ. Κωλέττης θα εκδώσει σχετική οδηγία σύντομα, αφού πρώτα εγκρίνει σχετικό κείμενο για ανάρτηση στο διαδίκτυο ή και αναφορά σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό μήνυμα, ενώ δεν θα επιτρέπει τη διαφήμιση ούτε και τη δυναμική αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της Διημερίδας, οι ομιλητές συμφώνησαν στη σημασία της συνεχιζόμενης πιστοποιημένης εκπαίδευσης των ερευνητών, επιμελητών και χορηγών κλινικών μελετών, στα GCP-ICH, την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού για τη διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων, e CRF και συστημάτων διαχείρισης ΚΜ. Παράλληλα σημειώθηκε ότι υπό διερεύνηση δυνατότητες ψηφιακής πιστοποίησης του ασθενή και συγκατάθεσης, τηλεϊατρικής στο πλαίσιο των ΚΜ, υποστήριξης ασθενών ΚΜ στο σπίτι, με πρωτοβουλίες επικουρικών ψηφιακών μοντέλων που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ, δεν έχουν εφαρμογή στο ευρωπαϊκό περιβάλλον καθώς η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την πλήρη ανάληψη ευθύνης από τον Ερευνητή που δεν εκχωρείται σε άλλο άτομο ή φορέα.

Στη συνεδρία «Μετά το πέρας των κλινικών Μελετών» τα δύο συμπεράσματα των κ.κ.  Λ. Πουγγία, Β. Μπαρούτσου και Κ. Παπαθωμά συνοψίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες βιοηθικής που προϋποθέτουν τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στα αποτελέσματα των μελετών και το ερευνητικό φάρμακο, μετά το τέλος της μελέτης, εφόσον κρίθηκε επωφελές. Επιπλέον, η ενίσχυση της διαφάνειας και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων προάγει την εμπιστοσύνη των ασθενών και της κοινωνίας προς τους ερευνητές και τη Φαρμακοβιομηχανία, και ενισχύει το συνεργατικό μοντέλο στην έρευνα επιταχύνοντας την πρόοδο της επιστήμης και της ανάπτυξης καινοτομίας, με τις απαραίτητες διασφαλίσεις.

Αναφορικά με τις προκλήσεις και απαιτούμενες λύσεις για τις ΚΜ, η κα Φούζα, εκπρόσωπος του ΕΟΦ, σχολίασε τις προτάσεις της ΗΑCRO, του θεσμικού φορέα των CROs και τις εισηγήσεις των κ.κ.. Κοράκη και Κυράνα επί των παρεμβατικών και μη παρεμβατικών μελετών και ανέφερε ότι ο ΕΟΦ υπολογίζει τον πραγματικό κατά μέσο όρο ετήσιο προϋπολογισμό σε €60 εκατ. επένδυση σε κλινικές μελέτες με φάρμακα ανθρώπινης χρήσης. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό για μελέτες που ξεκινούν αλλά  δεν εισάγουν ασθενείς σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό. Για το χρόνο έγκρισης των ΚΜ ανέφερε βελτιώσεις του χρόνου εγκρίσεων σε περίπου 30 ημέρες σε περιπτώσεις άρτιων καταθέσεων. Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο Υγείας  έχει συστήσει Επιτροπή για να λυθεί το πρόβλημα καθυστερήσεων στην υπογραφή συμβάσεων με ΥΠΕ & Νοσοκομεία, ενώ αναμένεται επικαιροποίηση του ΦΕΚ 390 για να λυθεί το πρόβλημα των αμοιβών και οικονομικών κινήτρων για τους ερευνητές. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι προετοιμάζεται το  Εθνικό Μητρώο ΚΜ & Ερευνητών παράλληλα με την εφαρμογή του  Ευρωπαϊκού κανονισμού για τις ΚΜ το 2020. Για τις μη εμπορικές μελέτες τονίστηκε ότι είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τον ΕΟΦ ακόμα και αν πρόκειται για μεταπτυχιακές/διδακτορικές διατριβές. Για τις μη παρεμβατικές PASS/PAES επιβεβαιώθηκε ότι παραμένουν μέρος  της νομοθεσίας φαρμακοεπαγρύπνησης ενώ για τις υπόλοιπες μη παρεμβατικές αναμένεται διαχωρισμός με βάση το εύρος της παρέμβασης και ενδεχομένως οι μη παρεμβατικές να μετεξελιχθούν σε  χαμηλής παρέμβασης. Επισημάνθηκε ότι αναμένεται ΦΕΚ για να ρυθμιστεί η μεταβατική περίοδος από την παλαιά στη νέα νομοθεσία των Μη Παρεμβατικών Κλινικών Μελετών (ΜΚΠΜ). Για τα προγράμματα πρώιμης πρόσβασης «Early access» για τα φάρμακα που δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας, αλλά έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες Φάσεως  III, υπογράμμισε ότι δεν είναι κλινικές δοκιμές, ειδικά όταν πρόκειται για ομαδική πρόσβαση, και δεν αφορά κλινικό πρωτόκολλο αλλά θεραπευτικό, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη φαρμακοεπαγρύπνιση των προγραμμάτων αυτών.

Στη Διημερίδα υπήρξε σημαντική αναφορά στα RWE και 4 ομιλητές οι κκ Β. Γιαννακόπουλος, Ν. Νίκας, Ε. Κουταλάς και Ε. Panitti , κάλυψαν τη θεωρία, τις διεθνείς εμπειρίες, τα ερωτήματα για τη συλλογή και χρήση τους στην πράξη για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ-ΗΤΑ) στην Ελλάδα, λόγω της ασάφειας της νομοθεσίας ΜΚΠΜ για την αξιοποίηση των τοπικών μεγαδεδομένων από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα μητρώα ασθενών και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Στην 3η ενότητα συζητήθηκε η αξία των ΚΜ & RWE για την πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία σε σχέση με την ΑΤΥ-ΗΤΑ όπου οι συνομιλητές Allan Hachshaw, Κώστας Αθανασάκης, και Θεόφιλος Κωλέττης κατέληξαν ότι η συνεχώς αυξανόμενη σημασία των διαδικασιών ΑΤΥ, διεθνώς, επιβάλλει τη βελτίωση της τεκμηρίωσης των αποφάσεων και ότι οι ΚΜ - RCTs  και validated Patient Reported outcomes, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Η Ελλάδα διαθέτει μια σημαντική ευκαιρία, λόγω της ανάπτυξης του συστήματος ΑΤΥ - ΗΤΑ, να εκμεταλλευθεί τη διεθνή εμπειρία και να αξιοποιήσει την ύπαρξη συστημάτων καταγραφών με σημαντικές δυνατότητες (πχ ΗΔΙΚΑ και Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών).

Πηγή: iatronet.gr


Από 2 έως 6 Ιουλίου διεξάγεται στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ το πρώτο πιλοτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα με στελέχη από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), τα Κέντρα Υγείας και τις 1η και 2η ΥΠΕ. Από το Σεπτέμβριο του 2018 και εφ' εξής έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα το μήνα σε όλη την Ελλάδα ανά Περιφέρεια. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο γνώσεων, αντιλήψεων και στάσεων του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει και υποστηρίζει τις δομές της ΠΦΥ. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

 •  Διεθνής εμπειρία και ευρωπαϊκό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ΠΦΥ.
 •  Αρχές και θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ΠΦΥ στην Ελλάδα.
 •  Η διεπιστημονική ομάδα υγείας στην ΠΦΥ.
 •  Αρμοδιότητες, λειτουργίες και οργάνωση ΠΦΥ.
 •  Προσομοίωση σε μια υποθετική δομή ΠΦΥ.

«Οι επαγγελματίες υγείας και τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσα από το νέο αναβαθμισμένο τους ρόλο, αποτελούν τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ. Συνεπώς, υπό το πρίσμα των θεσμικών και επιχειρησιακών αλλαγών στο σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κρίνεται απαραίτητο να ενισχυθεί η ικανότητα των στελεχών των δημόσιων φορέων που μετέχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους διασυνδεόμενους με αυτό φορείς να ανταποκρίνονται αποδοτικά και αποτελεσματικά στις νέες παρεχόμενες λειτουργίες», τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

Πηγή: farmakeutikoskosmos.gr


Έπεσε εχθές, 1η Ιουλίου 2018, η αυλαία του 2ου Συνεδρίου Υπηρεσιών Υγείας Φαρμακείου που διοργανώθηκε, κατά γενική ομολογία, με μεγάλη επιτυχία στο Λουτράκι Αριδαίας υπό την αιγίδα και διοργάνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας.

Οι συμμετέχοντες ανταμείφθηκαν από την κατάθεση των εργασιών των πανεπιστημιακών, ιατρών και φαρμακοποιών και την πλούσια φιλοξενία των διοργανωτών.

Στo πλαίσιο του συνεδρίου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε θέματα όπως:

 • Εμβολιασμοί ενηλίκων
 • Διαβήτης
 • Αποφρακτικό νόσημα του πνεύμονα
 • Αδιάγνωστες ρευματοπάθειες
 • Διαχείριση της φαρμακοθεραπείας και έλεγχος ασυμβατοτήτων στις συνταγές
 • Διαχείριση του πόνου μέσω των Μη αποζημιούμενων φαρμάκων
 • Ο ρόλος του εργαστηρίου του φαρμακείου στην παράδοση σκευασμάτων στους ασθενείς με ιδιόμορφες ανάγκες.

Επίσης ενημερώθηκαν σχετικά με τις δυνατότητες και τα όρια της θεραπευτικής κάνναβης, τη χρήση των δεδομένων τους και τις δυνατότητες της φαρμακοεπιδημιολογίας στο φαρμακείο,έχοντας την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν άμεσα με στοχευμένες ερωτήσεις που εκτόξευσαν στα ύψη το ενδιαφέρον. 

Συμπεράσματα συνεδρίου

Καθοριστικός αποδείχθηκε ο ρόλος του φαρμακείου:

 • στην αναγνώριση των αδιάγνωστων παθήσεων
 • στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και στην επίτευξη «ανοσίας αγέλης»
 • στη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού «ιστορικού του ασθενή» στο πλαίσιο του κόστους χρόνου για τους θεράποντες γιατρούς.

Κατά γενική ομολογία, η νομοθετική απελευθέρωση των αρμοδιοτήτων του φαρμακοποιού θα οδηγήσει σε γεωμετρικό όφελος της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Τα μέλη του Φ.Σ. Πέλλας δηλώνουν «περήφανοι» που επάξια έφεραν σε πέρας ένα εγχείρημα που εξαντλεί την κλαδική ευθύνη και φωτίζει τις δυνατότητες του ελληνικού φαρμακείου στη μείωση των δαπανών υγείας και την προσφορά του στην επιστήμη, δημιουργώντας μάλιστα ισχυρούς δεσμούς με άλλους διακεκριμένους επιστήμονες υγείας.

Ο πρόεδρος του Φ.Σ. Πέλλας, Πάνος Ζαρογουλίδης ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους συμμετέχοντες καθηγητές πανεπιστημίου: Θ. Αγοραστό, Κ. Αθανασάκη, Δ. Κούβελα, Ι. Κυριόπουλο, Θ. Κωνσταντινίδη, Α. Χατζάκη, Χ. Κοντογιώργη, τους γιατρούς: Δ. Αποστολίδη, Γ. Δημητριάδη, Ε. Δουμαλά, Ε. Καϊμακάμη, τους φαρμακοποιούς: Α. Τερζή, Η. Χαλιγιάννη, Β. Σιαμαντά, Μ. Σταυρόπουλο, Η. Κατσόγιαννη και Α. Σικαλιά, Κ. Βαρσάμο και τέλος τον άοκνο γενικό διευθυντή του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης Δ. Αλιμπέρτη, το γενικό διευθυντή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Μ. Χειμώνα, το γραμματέα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος Λ. Μαρίνο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κ. Θεοδοσιάδη.

Κλείνοντας το φετινό συνέδριο με τη γραπτή τοποθέτηση του ομότιμου Καθηγητή Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας K. Κυριόπουλου Ι., ότι «η επιτυχία αυξάνει τις υποχρεώσεις για το επόμενο συνέδριο και κυρίως για τη μονιμοποίηση του θεσμού και την ανάδειξη της Πέλλας ως σημείου επαφής», ο Φ.Σ. Πέλλας δίνει το ραντεβού για το InPharma3 την ερχόμενη χρονιά!

Πηγή: farmakeutikoskosmos.gr

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2019 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services