Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

Forum για την ευαισθητοποίηση του γυναικείου πληθυσμού

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία δημιουργεί forum στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, και καταγράφει την υποεκπροσώπηση των γυναικών στις μελέτες και τις θεραπείες.

Mε στόχο την έγκαιρη ευαισθητοποίηση του γυναικείου πληθυσμού στη διάγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων, την αναγνώριση των ιδιαίτερων κλινικών μορφών που παρατηρούνται στις γυναίκες και την υποστήριξη της γυναίκας ασθενούς από την γυναίκα ιατρό που κατανοεί τις ιδιαιτερότητες του φύλου (νευροορμονικές μεταβολές, αυξημένες κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, ανατομικές διαφοροποίησεις) μέσα σε μια κοινωνία υψηλών απαιτήσεων, ανταγωνιστικού ρυθμού και οικονομικής κρίσης, η ομάδα δράσης γυναίκες για τις γυναίκες που αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σκοπεύει στη δημιουργία forum στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία καταγραφών σε κλινικό και προκλινικό επίπεδο, όπου το γυναικείο φύλο υπο-εκπροσωπείται και στον συντονισμό δράσεων που να συμπεριλάβουν την ευρεία συμμετοχή όλων των γυναικών Καρδιολόγων της χώρας μας.

Πρόσφατα δεδομένα της ΠΟΥ δείχνουν ότι ο καρδιαγγειακός θάνατος είναι η κύρια αιτία θανάτου στο 55% των γυναικών σε σύγκριση με το 43% των θανάτων των ανδρών, ενώ ο καρκίνος του μαστού είναι υπεύθυνος για μόνο το 3% των θανάτων των γυναικών. Η καταγραφή της National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) παρουσιάζει μια ανησυχητική αύξηση των καρδιαγγειακών επεισοδίων στις ηλικίες 35-54 ετών των γυναικών, ενώ στις αντίστοιχες ηλικίες των ανδρών παρατηρείται μείωση.

Είναι επίσης γνωστό ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να υπο-εκπροσωπούνται στις κλινικές μελέτες, ενώ οι καταγραφές αναδεικνύουν μικρότερη συχνότητα χρήσης φαρμακευτικών αγωγών σε σύγκριση με τους άνδρες στην ίδια νόσο. Ιδιαίτερα υπο-εκπροσωπούνται οι γυναίκες στους τομές της υπολιπιδαιμικής θεραπείας, της ισχαιμικής νόσου και της καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ γενικότερα μόνο 50% των κλινικών μελετών αναφέρουν αναλύσεις ανά φύλο.

Οι γυναίκες στα χρόνια νοσήματα όπως η καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν πιο σύνθετη εικόνα λόγω παρουσίας συνοσηροτήτων που επιβαρύνουν την κλινική πορεία τους, ενώ τελευταία αναδεικνύεται ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για κλινικές καταστάσεις όπως η μυοκαρδιοπαθεια της λοχείας, η μυοκαρδιοπαθεια Takatsubo, η προεκλαμψία και οι αιμοδυναμικές μεταβολές της κύησης, οι ορμονικές διαταραχές της εμμηνόπαυσης που προάγουν το καρδιομεταβολικό σύνδρομο.

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρούμε να αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών Καρδιολόγων με σημαντική παρουσία και στον Επεμβατικό χώρο. Παρότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες από γυναίκες ιατρούς είναι συχνά υψηλού επιπέδου, η επαγγελματική πορεία των γυναικών επιδέχεται παρεμποδίσεις από την συνεχή προσπάθεια ισορροπίας εργασιακών και οικογενειακών απαιτήσεων και παραμονής σε συγκρίσιμο επίπεδο παραγωγής και απόδοσης εργασίας με τον άνδρα συνάδελφο. Συχνές αναφορές γίνονται για το σύνδρομο καταπόνησης που εμφανίζουν εργαζόμενοι σε επαγγέλματα υψηλής κοινωνικής ευθύνης, όπως οι ιατροί. Το burmout syndrome έχει περιγραφεί με την ακροστιχίδα PERSONAL αναδεικνύοντας και την ιδιαίτερη επίπτωση που έχει στην γυναίκα ιατρό που υπολογίζεται σε 30-60% μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης σε σύγκριση με τον άνδρα ιατρό.

P — Physicians’ sex, and Physicians’ personal factors
ER—Engaging in Random coping strategies
S—Sleep deprivations
O— Over-commitment
N— Non-physician partner
A— Age of the physician, and having a child less than 21 years of Age
L— Life imbalance (professional vs. personal)

Για τους παραπάνω λόγους το ΔΣ της ΕΚΕ έχει προσκαλέσει στις 17 Ιουλίου σε μια αναγνωριστική συνάντηση των Γυναικών της ΕΚΕ με σκοπό τη δημιουργία forum στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services