Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

Ανάκαμψη στον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια, μετά την δραματική ύφεση των ετών 2010 – 2014.
Ο κλάδος εμφάνιζε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι το 2009, στη συνέχεια κατέγραψε συνεχή πτώση από το 2010 μέχρι και το 2013 και από το 2014 έως σήμερα έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί, παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις, στον κύκλο εργασιών.

Παρά τη σημαντική μείωση των τιμών των υλικών στο παρατηρητήριο τιμών που φτάνει έως και 96% τα τελευταία χρόνια, τα κέρδη του κλάδου έχουν μια σημαντική αύξηση της τάξης του 5-8% από το 2014 έως και το 2017 σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιριών.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε μελέτη για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην Ελλάδα που καταρτίσθηκε από το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Τεχνολογίας Νοσοκομείων (ISCHT).
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αν και αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό των δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα, δεν αντιμετωπίζεται όπως τα φάρμακα. Η παγκόσμια αγορά είναι της τάξης των 420 δισ. ευρώ, η ευρωπαϊκή 115 δισ. ευρώ, ενώ η ελληνική της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι εκατοντάδες χιλιάδες, από αναλώσιμα υλικά (επίδεσμοι, γάζες κ.λπ.), μέχρι μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας (PET-CT, γραμμικοί επιταχυντές, ρομποτικά συστήματα χειρουργικής, μαγνητικοί και αξονικοί τομογράφοι κ.ά.).

Η ελληνική αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων το 2018 (σε %) διαμορφώθηκε ως εξής:

 • Υγειονομικός εξοπλισμός 42,52%,
 • Διαγνωστικός In-vitro 14,85%,
 • Ορθοπεδικός12,62%,
 • Καρδιολογικός 9,31%,
 • Απεικονιστικός 7,42%,
 • Αιμοκάθαρση 6,07%,
 • Διαβήτης 4,39%
 • Ενδοσκοπικός 0,88%,
 • ΜΕΘ-ΜΑΦ-ΜΕΝΝ 0,64%,
 • Ακτινοθεραπευτικός 0,47%,
 • Πληροφοριακά Συστήματα 0,31%,
 • Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 0,20%,
 • Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 0,20% και
 • Λιθοτριψία 0,10%.

Η αξία του εξοπλισμού χειρουργείων και ΜΕΘ/ΜΑΦ/ΜΕΝΝ που αγοράσθηκε από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ για το 2018 ανήλθε στα 5.375.023,92 ευρώ, ενώ για το 2019 (μέχρι 30-4) ανέρχεται στα 3.362.421,93 ευρώ.

Το 2018 καταγράφηκαν συνολικά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας 28.230 ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, εκ των οποίων στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί το 29,4% των μηχανημάτων αυτών.

Αναλυτικά τα συστήματα αυτά εντοπίζονται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως εξής:

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δημόσιος Ιδιωτικός ΣΥΝΟΛΟ
Αξονικοί τομογράφοι 146 338 484
Μαγνητικοί τομογράφοι 51 318 369
Συστήματα PET-CT 7 7 14
Ψηφιακοί Μαστογράφοι 45 302 347
Κλασσικοί Μαστογράφοι 102 356 458
Συστήματα Στεφανιογραφίας 44 14 58
Συστήματα Αγγειογραφίας 34 29 63
Λιθοτρίπτες 10 10 20
Γραμμικοί Επιταχυντές 30 16 46
Σύστημα TOMOTHERAPY   2 2
Συστήματα κοβαλτίου 8   8
Συστήματα στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής   3 3
Μονάδες βραχυθεραπείας 10 6 16
Συστήματα Ρομποτικής Χειρουργικής Da Vinci 1 7 8
Συστήματα γ-κάμερας 51 117 168
Συστήματα SPECT-CT 6 2 8
Κλασικά συστήματα ακτινογραφίας 699 671 1.370
Συστήματα Ψηφιακής ακτινογραφίας  DR 47 19 66
Συστήματα υπολογιστικής ακτινολογίας CR 263 582 845
Συστήματα Οστικής Πυκνότητας 105 612 717
Ορθοπαντογράφοι 63 556 619
Ακτινολογικα C-Arm 255 57 312
Φορητά ακτινολογικά 436 58 494
Συστήματα Υπερήχων 1.360 5.500 6.860
Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού 1.820 1.650 3.470
Αναπνευστήρες 1.341 125 1.466
Aναισθησιολογικά Μηχανήματα 1.048 300 1.348
Ενδοσκοπικά μηχανήματα 189                  210 189
Οδοντιατρικά ακτινολογικά 122 8.070 8.192
ΣΥΝΟΛΟ 8.293 19.937 28.230

 

Απεικονιστικός εξοπλισμός

Η συνολική αγορά του απεικονιστικού εξοπλισμού το 2018 ανήλθε στα 46.578.410 ευρώ, ενώ για το 2019 εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει στα 104.287.485,97 ευρώ, αφού ήδη έχουν υπογραφεί συμβάσεις αξίας 35.120.471,25 ευρώ, οι προϋπολογισμοί των διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη είναι της τάξεως των 25.859.860,49 ευρώ και οι προϋπολογισμοί εγκεκριμένων προμηθειών (έγκριση σκοπιμότητας, ένταξη στο ΠΕΔ, ένταξη στο ΕΣΠΑ) για ιατροτεχνολογικά είναι αξίας 44.378.670,60 ευρώ.

Η αξία των συμβάσεων συντήρησης και επισκευής απεικονιστικού εξοπλισμού
των νοσοκομείων το 2018 ανήλθε στα 16.720.633,49 ευρώ (για 1.442 μηχανήματα).

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι διαθέσιμα ανά Υγειονομική Περιφέρεια και Νοσοκομείο.

Προβλέψεις κρατικού προϋπολογισμού

Σύμφωνα με το κρατικό προϋπολογισμό του 2018 η πρόβλεψη για το υγειονομικό υλικό στα νοσοκομεία ήταν 256 εκατ. ευρώ, για το ορθοπεδικό υλικό 126 εκατ. ευρώ και για τα αντιδραστήρια είναι 98 εκατ. ευρώ έναντι εκτιμήσεων για το 2018 (κρατικός προϋπολογισμός 2019) 423, 88 και 210 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Συμβάσεις

Από τα επίσημα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ το 2018 υπεγράφησαν 52.456 συμβάσεις συνολικής αξίας 576.635.333 ευρώ, για 1.997 είδη CPV από 146 φορείς -αναθέτουσες αρχές. Αντίστοιχα μέχρι τις 10-4-2019 έχουν υπογραφεί 11.237 συμβάσεις συνολικής αξίας 166.375.176 ευρώ, για 968 είδη CPV από 142 φορείς – αναθέτουσες αρχές.

Τα 9 πιο σημαντικά CPV σύμφωνα με το ΕΣΗΔΗΣ ως προς την αξία τους ήταν τα φάρμακα (αφορά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών της ΕΠΥ), οι υπηρεσίες καθαρισμού, τα αντιδραστήρια εργαστηρίων, οι συσκευές τομογραφίας, οι ιατρικές συσκευές, τα ιατρικά αναλώσιμα, τα ασθενοφόρα, τα ορθοπεδικά υλικά και τα χημικά αντιδραστήρια.

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services