Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

Νέο φάρμακο παρατείνει τη ζωή μεταμοσχευμένων νεφρών

Νέο φάρμακο, που έχει αναπτύξει η εταιρεία Novartis, δείχνει ότι μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη ζωή των μεταμοσχευμένων νεφρών.

Σήμερα, η μέση διάρκεια ζωής ενός μεταμοσχευμένου νεφρού είναι 12 χρόνια, όταν το μόσχευμα προέρχεται από νεκρό δότη και περίπου 15 χρόνια όταν προέρχεται από ζωντανό συγγενή. Όταν το μόσχευμα προέρχεται από ζωντανό, μη συγγενή δότη, η μέση διάρκεια ζωής είναι κάπου μεταξύ των δύο.

Το πρόβλημα είναι λιγότεροι από τους μισούς μεταμοσχευμένους νεφρούς αντέχουν 10 χρόνια. Γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς αποκτούν ξανά ανάγκη αιμοκάθαρσης ή δεύτερης μεταμόσχευσης.

Νέα δεδομένα, που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Αμερικανικό Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων (ATC) έδειξαν ότι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα με την ονομασία iscalimab (CFZ533) μπορεί να παρατείνει τη ζωής των μεταμοσχευμένων νεφρών και να βελτιώσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού.

Το νέο φάρμακο συγκρίθηκε με το τρέχον πρότυπο φροντίδας και βρέθηκε ότι μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς και να παρατείνει τη ζωή του μεταμοσχευμένου νεφρού.

Στην Ελλάδα, περίπου 11.000 ασθενείς υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και περίπου 800 σε περιτοναïκή κάθαρση. Από αυτούς, μόνο περίπου 1.000 ασθενείς είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού.

Κύρια αιτία είναι η χρόνια νεφρική νόσος (Χ.Ν.Ν.). Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με χρόνια νεφρική νόσο εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 1.000.000 (10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας) και το πρόβλημα μεγεθύνεται αν λάβουμε υπόψη, ότι μεγάλο ποσοστό των ασθενών δε γνωρίζει ότι πάσχει από τη νόσο.

Πίνακας

Μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα

Από πτωματικό δότη 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Νεφρού 38 72 108 75 63 90 107 130 139 76
Ήπατος 9 23 28 21 22 27 31 47 41 25
Καρδιάς 5 8 8 6 6 12 9 18 6 5
Πνευμόνων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Διπλή Νεφρού -Παγκρέατος 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Διπλή Νεφρού -Ήπατος 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
ΣΥΝΟΛΟ  52 103 144 102 91 130 147 195 188 109
Από ζώντα δότη Νεφρού 18 69 68 49 35 42 44 41 46 32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70 172 212 151 126 172 191 236 234 141
eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2019 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services