Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

ΟΟΣΑ: Πώς θα διαμορφωθούν οι δαπάνες Υγείας στην Ελλάδα έως το 2030 - Τέσσερα σενάρια

Μία ενδιαφέρουσα ανάλυση για την εξέλιξη του κόστους περίθαλψης των χωρών – μελών του έως το έτος 2030, πραγματοποίησαν επιστήμονες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Χρησιμοποιώντας τέσσερα οικονομικά σενάρια, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι δαπάνες θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), από 8,8% που ήταν το 2015.

Οι δημογραφικές αλλαγές και το αυξημένο κόστος των υπηρεσιών, ασκούν σημαντικές πιέσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο “κάτω άκρο” σε σχέση με τις δαπάνες Υγείας, οι οποίες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το 8,7% του ΑΕΠ, από 8,2% το 2015.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω, όποιο σενάριο και να έχει ληφθεί υπόψη, η χώρα μας υπολείπεται των υπολοίπων σταθερά, σχεδόν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στην κατά κεφαλή δαπάνη.

Αύξηση

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την Υγεία την περίοδο 2015 – 2030 αναμένεται να αυξηθούν πάνω από 4% ετησίως στη Σλοβακία, στην Τουρκία και στη Δημοκρατία της Κορέας.

Πρόκειται για χώρες με σχετικά υψηλές προβλέψεις ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Αντίθετα, η προβλεπόμενη αύξηση στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο, στην Ιαπωνία, στη Γερμανία, στη Λιθουανία και στην Ιταλία είναι μικρότερη από 2%.

Κατά μέσο όρο, σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, οι δαπάνες για την Υγεία προβλέπεται να φθάσουν στο 10,2% του ΑΕΠ έως το 2030, έναντι 8,8% το 2015.

Θα μειωθούν ελαφρά στη Λετονία, στην Ουγγαρία και στη Λιθουανία, ως αποτέλεσμα της μεγάλης προβλεπόμενης μείωσης του πληθυσμού. Οι περισσότερες χώρες θα βιώσουν, μέτριες αυξήσεις στις δαπάνες, με αυξήσεις άνω των 3 ποσοστιαίων μονάδων να προβλέπονται στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της αύξησης του πληθυσμού.

Τα δημογραφικά αποτελέσματα είναι τα μεγαλύτερα στην Κορέα, στο Μεξικό, στο Ισραήλ και στην Αυστραλία. Αντίθετα, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Πολωνία εκτιμάται πως έχουν μικρές δημογραφικές επιπτώσεις κάτω από 0,1%.

Οι ειδικοί σημειώνουν πως οι δαπάνες για την Υγεία θα συνεχίσουν να αυξάνονται μεσοπρόθεσμα για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Ελλείψει σημαντικών πολιτικών αλλαγών, οι κατά κεφαλήν δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο 2,7% ετησίως στον ΟΟΣΑ από το 2015 έως το 2030, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από ό, τι στο παρελθόν.

Κόστος

Μπορούν να φθάσουν έως και στο 10,8% ΑΕΠ, στην περίπτωση που οι πολιτικές περιορισμού του κόστους δεν είναι αποτελεσματικές.

Με αυξημένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικές πολιτικές Αγωγής Υγείας, η αύξηση των δαπανών αναμένεται να είναι βραδύτερη, μολονότι το μερίδιό της στο ΑΕΠ εξακολουθεί να προβλέπεται να αυξηθεί στο 9,6% έως το 2030.

Το εισόδημα είναι η κύρια κινητήρια δύναμη της αύξησης των δαπανών, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ήμισυ της προβλεπόμενης αύξησης.

Οι δαπάνες των κρατικών προγραμμάτων και της υποχρεωτικής ασφάλισης αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα από τις συνολικές δαπάνες, με το μερίδιο των συνολικών δημόσιων δαπανών για την υγεία να αυξάνεται από 74,2% σε 77,4% έως το 2030.

Σημειώνεται πως οι δημόσιες δαπάνες υστερούν σημαντικά στην Ελλάδα, καλύπτοντας περίπου το 60% των ετήσιων συνολικών δαπανών για την Υγεία που πραγματοποιούνται στη χώρα.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2019 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services