Επικαιρότητα - Άρθρα

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας

"Αρεταίειο": Πιο αποτελεσματική η θεραπεία του καρκίνου από τη βελτίωση της σχέσης προσωπικού – ασθενών

Το προσωπικό πρέπει να δίνει προσοχή στους ασθενείς που δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τη φροντίδα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία, σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης.

Η βελτίωση της σχέσης του προσωπικού με τους καρκινοπαθείς και η αναζήτηση των αιτιών που προκαλούν χαμηλή ικανοποίησή τους από την παρεχόμενη φροντίδα, οδηγεί σε καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία.

Αυτό επισημαίνει ομάδα επιστημόνων της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας του "Αρεταίειου" νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας Γκούρας Κορινθίας, με αφορμή μελέτη σε Έλληνες ασθενείς.

Η μελέτη, που παρατίθεται πιο κάτω υπογράφεται από τους: Ελένη Τσιλίκα, Έφη Παπά, Αναστασία Γαλανοπούλου, Μαρία Νικολούδη, Αντώνη Γαλανό και Κυριακή Μυστακίδου.

Η ομάδα αξιολόγησε τις απαντήσεις 100 καρκινοπαθών ηλικίας άνω των 18 ετών από ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι γνώριζαν από τι έπασχαν και κατέφυγαν στη μονάδα του "Αρεταίειου" για ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Στόχος ήταν να διερευνηθεί το επίπεδο ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την επικοινωνία τους με το προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η ικανοποίηση των ογκολογικών ασθενών έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών παρόμοιων μελετών και θεωρείται μία σημαντική παράμετρος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, με την πρόοδο της νόσου οι ασθενείς αρχίζουν να αξιολογούν την ποιότητα της φροντίδας τους.

Οι προσδοκίες τους συνήθως διαμορφώνονται με βάση το πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται και τυχόν προηγούμενη εμπειρία τους.

Εμφανίζονται περισσότεροι ικανοποιημένοι όταν υπάρχει σωστή χρήση των υπηρεσιών Υγείας. Αυτό οδηγεί σε καλύτερη συμμόρφωσή τους και σε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Οι ασθενείς με αυξημένο άγχος τείνουν να έχουν μια πιο αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους, ενώ μία ομάδα ασθενών συγκρίνει την κατάστασή τους με εκείνη άλλων.

Επικοινωνία

Η καλή αίσθησή τους επηρεάζεται από τον τρόπο που επικοινωνούν με το προσωπικό της Μονάδας και η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών θεωρείται ένας πολύ δύσκολα επιτεύξιμος στόχος.

Αξιολογώντας τα ευρήματα, η επιστημονική ομάδα επισημαίνει πως – χωρίς να το θέλει – το προσωπικό προκαλεί επιπλέον άγχος στην επαφή τους με τους ασθενείς.

Η ικανοποίηση των ασθενών από την παρεχόμενη φροντίδα εξαρτάται από την προσωπικότητά τους, τις προσδοκίες και την κατάστασή τους.

Η παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη της νόσου, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο έλεγχο των ασθενών, οι οποίοι μπορούν να συναποφασίσουν για την ακολουθούμενη αγωγή.

Κίνητρα

Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και να αναζητούν τα κίνητρα των ασθενών. Σε περίπτωση που το πετύχουν, προκύπτουν υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από την παρεχόμενη φροντίδα.

Η επιστημονική ομάδα εκτιμά πως ένα μειονέκτημα της μελέτης είναι η ετερογένεια των μορφών καρκίνου από τις οποίες έπασχαν οι συμμετέχοντες ασθενείς. Εκτιμούν πως θα ήταν χρήσιμη μία μελέτη με επίκεντρο σε μία συγκεκριμένη μορφή της νόσου.

Τονίζει πως το προσωπικό πρέπει να δίνει προσοχή στους ασθενείς που δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τη φροντίδα, επισημαίνοντας πως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services