Η προσθήκη αλατιού στα τρόφιμά σας αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου – μελέτη

Η προσθήκη επιπλέον αλατιού στο φαγητό σάς θέτει σε υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, ανεξάρτητα από την αιτία, σύμφωνα με μια νέα ακαδημαϊκή μελέτη. Η μελέτη εξέτασε οποιαδήποτε πιθανή συσχέτιση μεταξύ της προσθήκης αλατιού στο φαγητό και των πρόωρων θανάτων