Loading...
 
 
  1. Η ιδιότητα του μέλους τερματίζεται μετά από απόφαση του ΔΣ με την αποχώρηση, τη διαγραφή, το θάνατο, ή την απομάκρυνση του από τον (επαγγελματικό) χώρο του φαρμακευτικού μάρκετινγκ.

  2. Κάθε μέλος δικαιούται ελεύθερα να αποχωρήσει από την Εταιρία μετά από δήλωσή του που υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται στην καταβολή της συνδρομής του διαχειριστικού έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση περί αποχωρήσεως.

  3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται από την Εταιρία μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους μέλη, τα οποία καθυστερούν τις συνδρομές δύο ή περισσοτέρων ετών. Το διαγραφέν μέλος, το οποίο θα καταβάλλει τις καθυστερημένες εισφορές εντός εξαμήνου από τη διαγραφή του, επανεγγράφεται αυτοδίκαια στην Εταιρία μετά από αίτησή του.

  4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δικαιούται να διαγράφει από την Εταιρία κάθε μέλος το οποίο δεν συμμορφώνεται στις διατάξεις του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί με τρόπο που παραβλάπτει ηθικά ή υλικά τα συμφέροντα της Εταιρίας ή διαπράττει ατιμωτικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου. Η απόφαση διαγραφής ισχύει από τη γνωστοποίησή της στο μέλος. Εάν το παράπτωμα του μέλους είναι μικρότερης σημασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει σε αυτό απλώς πειθαρχική ποινή.

  5. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής κατά την παράγραφο 4 μπορεί να ασκηθεί εγγράφως ένσταση στη Γενική Συνέλευση. Η ένσταση που εγείρεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο επί ποινή απαραδέκτου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης διαγραφής, κατατίθεται στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την έγκαιρη υποβολή της ένστασης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά για τη διαγραφή.