Loading...
 
 
  1. Τα τακτικά και δόκιμα μέλη υποχρεούνται να συμβάλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας αναλόγως με τις δυνατότητες τους, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις αυτής, να καταβάλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους σύμφωνα με το άρθρο 8 και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

  2. Τακτικά μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρία παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, λαμβάνουν το λόγο, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν μετά από εξάμηνο και του εκλέγεσθαι στη διοίκηση μετά από παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή τους.

  3. Τα δόκιμα και τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όμως δικαίωμα να μετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας.